header short                       porady1
Porady dnia
aktualnosci2
Aktualności
zdrowie2
Zdrowie Seniora
 pasje1
Pasje Seniora

"Drugi etap" małżeństwa, czy może być z górki?

Wzrastająca wciąż liczba rozwodów par po 30 latach małżeństwa skłania do głębszych refleksji. Problem ten powoli urasta do rangi zjawiska międzynarodowego. Coraz częściej mówi się o trudnościach, które pojawiają się w długotrwałych związkach dojrzałych par. Dane statystyczne informują nas, iż przeciętne rozwiedzione małżeństwo spędziło ze sobą 13 lat.

Nie ma wątpliwości, że dojrzały etap małżeństwa stanowi ogromne wyzwanie. Ta trudna faza partnerstwa często niesie ze sobą zmiany, czasem frustrację, oczekiwania, lecz także odkrycia. Czasami trudno zaakceptować zmiany trybu życia i, co za tym często idzie, usposobienia partnera.

Specjaliści coraz częściej zajmują się tematem dojrzałych małżeństw. Sheri i Bob Stritoff prowadzą portal, na którym udzielają małżonkom rady, dzięki którym obronną ręką wyjdą z każdej małżeńskiej opresji. Opracowali szereg porad, dzięki którym związki seniorów są szczęśliwsze i bardziej trwałe.

 

felieton20072009

Seniorzy - konsumenci, z którymi trzeba się liczyć

Badania statystyczne wykazały, iż osoby w wieku 60 lat stanowią jedną z największych grup konsumentów. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich dowiodło, iż niestety właśnie ta grupa najczęściej pada ofiarą nierzetelnych przedsiębiorców. Jak się okazuję, poszkodowani seniorzy bardzo rzadko dochodzą swoich praw.

Osoby starsze, zgodnie z wynikami przeprowadzonych sondaży, często czują się zagubione, należą do grupy konsumentów wycofanych. Oznacza to, że nabywają jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, zaś o dokonaniu zakupu decyduje cena. Seniorzy nie mają zaufania do przedsiębiorców, dodatkowo w wielu sytuacjach życia codziennego także pozostają bierni.

Pies dobry na wszystko

Seniorzy lukę, która powstała po przejściu w stan zawodowego spoczynku, często wypełniają dodatkowymi zajęciami. Wśród nich znajduje się także opieka nad zwierzętami. Niektórzy decydują się na nią bardzo późno i nie zważają na szereg obowiązków, które spadną na właściciela milusińskiego zwierzaczka.

pies-small

Posiadanie psa jest dużym wyzwaniem. Przed podjęciem decyzji, czy przygarnąć do siebie tego miłego towarzysza trzeba uświadomić sobie kilka istotnych kwestii. Pies jest żywą istotą, którą należy traktować niczym pełnoprawnego członka rodziny. Z chwilą pojawienia się w domu zwierzęcia powstaje szereg ograniczeń i obowiązków dla jego właścicieli. Podjęcie nieprzemyślanej decyzji o kupnie psa, pod wpływem spontanicznego impulsu często prowadzi do nieszczęść. W taki sposób zapełniają się schroniska dla zwierząt, szczególnie w sezonie letnich wyjazdów.

Spa dla duszy

Każdy czasem marzy o tym, by zaszyć się w niedostępnym miejscu, schować przed całym światem i przemyśleć wszystkie sprawy, na których przeanalizowanie nigdy nie mieliśmy czasu. Klasztory wychodzą na przeciw tym duchowym pragnieniom proponując wakacje za klasztorną furtą. Seniorzy szczególnie interesują się podobnymi ofertami, ponieważ są bardziej dojrzali duchowo i otwarci na tego typu doświadczenia.

Kilkanaście klasztorów w Polsce organizuje swoiste klasztorne turnusy, w niektórych prowadzone są także terapie dla pracoholików i warsztaty z technik relaksacyjnych. Cena takiego wypoczynku wynosi ok 50 zł. na dzień. Nie jest to jednak oferta dla wszystkich. Decydując się na tę formę wypoczynku musimy liczyć się z tym, że stając się członkiem klasztornej społeczności, zobowiązujemy się do przestrzegania panujących w niej zasad.
 
 
 
Popularność wypoczynku w klasztornym zaciszu jest coraz większa. Zakonnicy wprowadzają dodatkowe obostrzenia, jednak to nie zraża duchowych turystów i zapisują się na kolejne turnusy. 
Cele dla gości nie są wielkie ani luksusowe. Stoi w nich jedynie łóżko i szafka na osobiste rzeczy. Do klasztorów męskich przyjmowani są jedynie mężczyźni, zaś w żeńskich - kobiety.

Często klasztorni goście proszą o przydzielenie duchowego przewodnika. W podobnym przypadku zakonnik/zakonnica towarzyszą takiej osobie w modlitwie, w trakcie mszy, kierują ich duchowym rozwojem.

Klasztorne urlopy dla mężczyzn można odbyć m.in. w klasztorze karmelitów bosych w Piotrkowicach, u franciszkanów w Pińczowie lub u paulinów w Mochowie. Dla kobiet możliwe jest uczestnictwo w życiu zgromadzenia kamedułek ze Złoczewa.

Seniorzy, którzy zdecydują się na tego typu duchowe SPA z pewnością wrócą z tej podróży odmienieni. Duchowe wyciszenie, modlitwa i odpoczynek zapewne wywrą także korzystny wpływ na relacje z najbliższymi.

Katarzyna Matczuk

Partner-remedium na kłopoty

Matrymonialny serwis doboru partnerskiego be2 przeprowadził niezwykle interesującą ankietę. Jej wyniki w sposób niepowtarzalny potwierdziły teorię, iż problem dzielony z kimś staje się o połowę mniejszy, zaś dzielona radość, dwukrotnie większa. 

 
Okazuje się, że aż 64% osób samotnych na całym świecie wierzy, że trudne chwile łatwiej przeżyć we dwójkę. Ankieta ma także inny, bardziej ekonomiczny wymiar. Okazuje się, że partner jest także lekiem na kryzys gospodarczy. Nie jest tajemnicą, że życie we dwoje jest tańsze. Badacze poszli o krok dalej i zadali pytanie: czy warto mieć partnera w czasie światowego kryzysu finansowego? 27% badanych, uznało, że ma to wielkie znaczenie, 8% nie dostrzegło żadnej różnicy.

Socjologowie przekonują jednak, że seniorzy, będąc specyficzną, wrażliwą emocjonalnie grupą społeczną, niechętnie kalkulują ekonomiczne aspekty w trakcie zawierania związku. Dla nich liczy się przede wszystkim bliskość, przyjaźń, zdrowe relacje z partnerem, nie zaś zasobność jego partnera. Rzeczywiście, seniorzy nie mają oporów przed finansowym wsparciem partnera, jednak na wspólne mieszkanie, które jest tym czynnikiem ekonomicznie korzystnym, decydują się rzadko.

Seniorzy w podróży

Jesień życia nie musi być szara i nudna. Warto wykorzystać wolny czas i zainwestować w gromadzenie barwnych emocji. Polecamy podróże, które kształcą, bawią i narzucają świeżą perspektywę patrzenia na świat. Ważnym aspektem podróży są kontakty z interesującymi ludźmi. Właśnie dlatego podróże zalecane są szczególnie tzw. singlom - samotnym seniorom.

Z biegiem lat usuwamy ze swojego słownika takie pojęcia jak przygoda, odkrycia, wyprawy. Warto zatem wyruszyć na podbój swojego regionu, kraju, kontynentu. Wycieczki, nawet zagraniczne, stają się coraz bardziej dostępne. Jeśli jednak zasobność naszego portfela jest niewystarczająca na dalekie wojaże, warto zapoznać się z wyjazdami organizowanymi przez lokalne środowiska.

Zapoznaj się z parafialną ofertą wycieczek do miejsc kultu religijnego. Dzięki takim pielgrzymkom zwiedzimy piękne miejsca, przeżyjemy krótkie duchowe rekolekcje i zapłacimy bardzo niewiele. Niektóre parafie organizują także wycieczki zagraniczne, np. do Włoch.

Często bywa tak, że obawiamy się uczestnictwa w grupowych wyjazdach. Lęk nasila się szczególnie wtedy, gdy wyruszamy w pojedynkę. Pojawia się obawa przed brakiem akceptacji, osamotnieniem i odrzuceniem. Nie sądzę jednak, by podobna sytuacja mogła mieć miejsce w grupie wycieczkowiczów, w której z pewnością znajdą się inne osoby samotne. Warto przełamać nieśmiałość i spróbować znaleźć sympatyczne towarzystwo. Zachęcamy do zapoznania się z większą liczbą osób. Wycieczka stanowi doskonałe pole ćwiczeń dla nieśmiałków, którzy mają problemy z nawiązywaniem kontaktów.

Katarzyna Matczuk

ONZ w sprawie starości

Organizacja Narodów Zjednoczonych docenia wkład osób starszych w rozwój społeczeństw. W jednym z ustanowionych dekretów określa szereg praw i przywilejów, które winny przysługiwać tej grupie społecznej. Organizacja ustanowiła Plan Działań W Kwestii Starzenia Się Społeczeństw przez Światowe Zgromadzenie Na Temat Starości, który jest zgodny z rezolucją 37/51 jeszcze z 3 grudnia 1982 roku.

Specjaliści opracowujący dokumenty, których celem jest zagwarantowanie godnej starości dla seniorów poszczególnych krajów, dostrzegli, że istnieją ogromne różnice w sytuacji osób starszych z różnych regionów i pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Właśnie owe różnice wymuszają konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań.

Zauważono, że we wszystkich państwach seniorzy dożywają w coraz większej liczbie i lepszym zdrowiu zaawansowanego wieku. Z tej przyczyny należy podjąć działania aktywizujące osoby starsze do uczestnictwa w bieżącym życiu społecznym. Seniorzy mają być zachęcani do przyczyniania się do rozwoju społecznego.

ONZ uchwaliła szereg zasad w sprawie osób starszych. Ponadto zachęca rządy do wdrażania tychże. Uchwalono, że seniorzy powinni mieć dostęp do zasobów żywności, wody, schronienia, odzieży i opieki lekarskiej. Zaznaczono także, iż powinni mieć możliwość znalezienia zatrudnienia i innych form zarobkowania, które współwystępują ze świadczeniami wynikającymi z zabezpieczenia dochodów w formie np. emerytury. Zaznaczono także, iż seniorzy mają prawo do decydowania o terminie i tempie rezygnacji z pracy, ponadto zauważono potrzebę angażowania osób starszych w programy edukacyjne i szkoleniowe.

ONZ podkreśla jak istotna jest aktywizacja seniorów w życiu społecznym. Powinni oni mieć możliwość zakładania ruchów i stowarzyszeń osób starszych. Uznano, że seniorzy powinni mieć warunki, które umożliwią im rozwój potencjału w nich drzemiącego.
Osoby starsze powinny mieć dostęp do zasobów społeczeństw z dziedziny edukacji, kultury, duchowości i rekreacji.

To tylko część z postanowień ONZ w sprawie osób starszych. Rządy poszczególnych państw coraz częściej wdrażają te zasady, co wpływa korzystnie na rozwój całych społeczeństw.

Katarzyna Matczuk

Plusy starzenia się Polski

W wielu europejskich społeczeństwach odnotowano demograficzną tendencję spadkową. W Polsce, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, sytuacja nie jest najlepsza. Rzeczywiście w zeszłym roku po raz pierwszy od 11 lat odnotowano przyrost ludności. Nie należy jednak stawiać zbyt optymistycznych demograficznie prognoz, gdyż wzrost ten składany jest na karb wyżu demograficznego z lat 80-tych, który obecnie założył rodziny i sprowadził na świat młodych obywateli. Mimo to, nowa struktura społeczna została już wyznaczona i utrzyma się jakiś czas. Polska starzeje się. Seniorzy, stanowiąc dużą liczbę naszego społeczeństwa, wpłyną na gospodarkę i finanse kraju.

Należy zacząć od tego, że starzenie się ludności powinno pociągnąć za sobą zmianę w poszczególnych dziedzinach. Należałoby zacząć od reformy systemu ubezpieczeniowego. Seniorzy obciążają w dużym stopniu budżet przez to, że pobierają świadczenia emerytalne i rentowe (które są przecież im należne, bez względu na sytuację demograficzną kraju!). Taka sytuacja, by zagwarantować stabilność w sektorze ubezpieczeń, winduje składki emerytalne w górę. Obecny rząd przewiduje jednak, iż już podjęte przezeń kroki zapobiegną ewentualnym negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa.

- Jak pokazują prognozy wydatków publicznych związanych ze starzeniem się ludności, w tym te przygotowywane dla Komisji Europejskiej, Polska należy do krajów, w których wydatki na te systemy w sumie nie powinny istotnie wzrastać. Wydłużanie wieku emerytalnego, także większa aktywność zawodowa seniorów, będąca, mam nadzieję, wynikiem realizacji takich działań, jak chociażby program „Solidarność pokoleń 50+" , powinny prowadzić do utrzymania wydatków systemów zabezpieczenia społecznego na poziomie możliwym do sfinansowania, przede wszystkim w przyszłości. Należy szukać takich rozwiązań, które nie będą prowadzić do zwiększania składek. Może się bowiem okazać, że ci, którzy pracują, nie będą skłonni do ich płacenia - wyjaśniała w jednym z wywiadów wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Seniorzy tworząc silną grupę społeczną, wpłyną na transformację gospodarki i systemu edukacji. Pisaliśmy już wielokrotnie o ustawicznym dokształcaniu się osób starszych. Wspominaliśmy także o tym, że coraz większa ilość seniorów chce być aktywna zawodowo. Programy aktywizujące osoby w wieku emerytalnym, sprawiają, że seniorzy nie są i nie chcą być jedynie "obciążeniem budżetowym". Znają swoją wartość i chcą wpływać na gospodarkę kraju, kształtować jej oblicze. Sądzę zatem, że nie ma obaw przed starzeniem się polskiego społeczeństwa. Wynika z niego wiele dobrych rzeczy, między innymi wielopokoleniowa integracja.

Katarzyna Matczuk

Wielopokoleniowe rodziny z przyszłości

W latach nieco dawniejszych rodzina była świętością. Silne więzi zadzierzgnięte między członkami wielopokoleniowej familii było sprawą zgoła naturalną. Na rodzinie można i trzeba było polegać. Dziś obraz ten ulega zmianie. Więzi stopniowo ulegają rozpadowi. Oblicze najmniejszej jednostki społecznej ulega transformacji. Czy na lepsze?

Żyjemy w czasach dominacji rodzin nuklearnych, które powoli odcinają się od swoich korzeni. Z pewnością wpływ na tą sytuację ma masowa migracja ze wsi do miast. Autonomizacja poszczególnych rodzin, dążenie do anonimowości, zanikanie więzi sąsiedzkich bezpośrednio wpływają na rozbicie wielopokoleniowych relacji.

Seniorzy z pewnością pamiętają, że w latach ich młodości dobro rodziny było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Zadaniem każdej jednostki było dbanie o jedność i konsolidację rodziny.

Inaczej kształtowały się także relacje między pokoleniami rodziny. Topnieją więzi między dziećmi a rodzicami, seniorzy rodu są spychani na dalszy plan. Działania te wpływają na zatarcie więzi między pokoleniami i tworzenie sztucznego konfliktu.

W rzeczywistości wszystkie pokolenia razem mają szansę tworzyć wspaniałą całość. Młodzi są pomostem z nieubłaganie zmieniającą się rzeczywistością, seniorzy są kopalnią wiedzy i doświadczeń. Współpracując razem mają szansę wskrzesić korzystną dla wszystkich unię pokoleń.

Katarzyna Matczuk

Kształcenie ustawiczne pięćdziesięciolatków

National Center for Education opublikowało raport, z którego wynika, że niemal połowa populacji USA angażuje się w jakąś formę kształcenia ustawicznego. Badano populację dorosłych, wynik pozytywny stwierdzono wśród 43% mężczyzn i 49% kobiet. Badania, jak wyżej wymieniono, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Niestety polscy seniorzy nie są tak aktywni w kształceniu ustawicznym. Polska zajmuje ostatnie miejsca w statystykach pod względem aktywności edukacyjnej seniorów.

Kształcenie ustawiczne to proces, który obejmuje doskonalenie zawodowe, poszerzanie kwalifikacji ogólnych i samodoskonalenie, które trwają w ciągu całego życia. Edukacja może dokonywać się na wiele sposobów. Dostępne są kursy zawodowe, studia podyplomowe, konferencje, wykłady. Można dokształcać się także przez kursy hobbystyczne, słuchanie audycji edukacyjnych, oglądanie programów tematycznych, czytanie edukacyjnych czasopism, czy wreszcie wybrać naukę przez Internet.

Uczestnicy korzystający z dobrodziejstw edukacji ustawicznej to zazwyczaj pracownicy, których pracodawca wykupuje kursy, szkolenia. Celem tych zajęć jest zwiększenie wiedzy i kompetencji pracownika, czy poprawa jego umiejętności. Inwestycja w edukację jest w tym przypadku inwestycją w rozwój firmy.

Warto jednak wiedzieć, że seniorzy, którzy nie są aktywni zawodowo także mogą edukować się "na własną rękę". Nawet w Polsce jest wiele możliwości uczestnictwa w zajęciach, które wspierają ustawiczny rozwój intelektualny.

Seniorzy coraz częściej wybierają naukę języka obcego, tańca, kursy pielęgnacji ogrodu, czy nawet naprawy samochodu. Uczestnictwo w interesujących zajęciach, dodaje chęci do życia. Spędzając kreatywnie czas, poznajemy nowych ludzi, ćwiczymy ciało i umysł. Co ważne, dzięki dodatkowym zajęciom odzyskujemy lub wzmacniamy poczucie pewności siebie i samospełnienia.

Katarzyna Matczuk

Seniorzy jako Żywe Książki

Liczne doświadczenia, inna perspektywa spojrzenia na świat, dystans do wielu spraw sprawiają, że seniorzy są doskonałymi kandydatami na "Żywe Książki"

Projekt "Żywych Bibliotek" zrealizowano już w wielu miejscowościach, dzięki działalności społeczników, wśród nich aktywnych seniorów. Jest to fascynujące doświadczenie, które łączy pokolenia i uczy tolerancji.

W ramach projektu organizowane są spotkania na terenach miejskich bibliotek. Czytelnicy mogą "wypożyczyć" jedną z "Żywych Książek" i zadać jej pytania, które od zawsze chcieli zadać ludziom z obrębu danych grup społecznych. 

Celem spotkań jest zmiana postawy ludzi wobec inności. Seniorzy bywają dyskryminowani, zaś starość widziana jest w ciemnych barwach. Czas przełamać to niesłuszne przekonanie. Seniorzy występujący w roli "Żywych Bibliotek" pomogą uświadomić innym, że dojrzałość jest czasem spokojnej aktywności, pasji i spełniania marzeń. Mogą także uświadomić pewne problemu wieku dojrzałego, które są dla seniorów istotne i możliwe do rozwiązania dzięki odrobinie zrozumienia młodszych pokoleń.

Zachęcamy seniorów do zorganizowania spotkań i zainicjowania "Żywej Biblioteki" we własnej miejscowości.


Katarzyna Matczuk

Z ogródka...

Przyjechałem z ogródka. Spaliłem stare gałęzie z ubiegłego lata. Przy okazji dzielę się świeżymi wrażeniami. Od kilku tygodni prześladuje mnie takie porzekadło, które dotarło do świadomości pewnym rankiem. Wiesz co to jest starość - to są kryształy czynów w magmie egzystencji. I niech mi oszołomi internetowi nie pieprzą jacy to wspaniali są Seniorzy. Jest to stan raczej żałosny, zaś znośny dla ludzi o dobrze rozwiniętej świadomości i nie bojących się bólów, bólików i wszelkiego rodzaju przypadłości. Ja na szczęście do takich herosów należę. Natomiast nie chciałbym pieprzyć ludziom starym, często schorowanym, o słabej świadomości o szczęśliwym przeżywaniu starości . To działa tylko dla wybrańców, lub ludzi, którzy całe życie na to rzetelnie pracowali.

Pozdrawiam J.S.

Zdrowie Seniora

 • Cukrzyca - codzienne życie

  Dorota ZozulinskaCukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, którą Światowa Organizacja Zdrowia uznała za epidemię XXI wieku. W Polsce obecnie cierpi na nią ok. 3 mln Polaków, ale liczba chorych stale rośnie, co ma związek m.in. ze starzeniem się społeczeństwa.
  Pomimo rosnącej skali problemu, polscy pacjenci wciąż nie mają dostępu do najlepszych opcji terapeutycznych, które są standardem opieki diabetologicznej na świecie.

  Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się hiperglikemią, czyli wysokim stężeniem glukozy we krwi.

  Więcej…  
 • Cukrzyca cichy wróg

  Pracujesz na siedząco, odpoczywasz w bezruchu, jesz zbyt dużo i nieregularnie, nie unikasz niezdrowych potraw, słodyczy? Lekarze z Centrów Medycznych Medyceusz w Łodzi przestrzegają: to prosta droga do cukrzycy, choroby, która jest trudna do rozpoznania i zwykle przez wiele lat rozwija się bezobjawowo. Nie dokucza, nie boli, ale po cichu niszczy organizm.

  Cukrzycę typu 2 nazywa się epidemią XXI wieku – to jedna z najgroźniejszych i najczęstszych chorób cywilizacyjnych. W Polsce cierpi na nią około 3 mln osób, na świecie ponad 400 mln.

  Więcej…  
 • Ogólnopolski Dzień Seniora 14 listopada 2018

  Aktywność fizyczna najlepszym lekiem na problemy zdrowotne w każdym wieku. W 2050 roku w Polsce liczba osób w wieku 65+ wzrośnie do blisko 12 milionów. Choć długość życia rośnie, nie podnosi się jego jakość, a jedną z przyczyn jest brak aktywności fizycznej wśród seniorów. Bezruch obniża ich sprawność fizyczną oraz zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych chorób sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.  

  W zdrowym ciele zdrowy ruch

  Więcej…  
 • Cukrzyca cicha epidemia

  Anna SliwinskaAnna Śliwińska:

  „Największym problemem w walce z cichą epidemią cukrzycy jest… cisza”

  Nawet kilkaset tysięcy osób w Polce nie wie, że choruje na cukrzycę. Gros z 3 milionów pacjentów, którzy mają postawioną diagnozę, nie leczy się zgodnie z zaleceniami. Wielkim wyzwaniem pozostaje dostęp do optymalnej terapii i opieki, zwłaszcza osób z cukrzycą typu 2 oraz tych, które nie przekroczyły 75. roku życia i nie mogą liczyć na choćby część darmowych leków.

  Więcej…  
 • Marokański zabieg Hammam

  Do wykonania marokańskiego zabiegu pielęgnacyjnego Hammam, który odnawia nie tylko ciało, ale i umysł, niezbędne jest czarne mydło (oczyszcza), glinka (odżywia), jak i olej arganowy (nawilża). Dzięki żelowi pod prysznic, który zawiera te 3 składniki, możemy skorzystać z zalet zabiegu, we własnej łazience.

  Na czym polega zabieg Hammam?

  Słowo „Hammam” oznacza publiczną łaźnię, która pełni w Maroku ważną rolę. Mieszkańcy tego kraju, od wieków, poddają się w niej zabiegowi pielęgnacyjnemu, który odnawia nie tylko ciało, ale i umysł. Polega na oczyszczeniu, złuszczeniu, odżywieniu i nawilżeniu skóry.

  Więcej…  
 • Ból w szyi, plecach, krzyżu

  Wstając rano z łóżka, podnosząc ciężką torbę czy myjąc głowę w umywalce, nagle czujesz chrupnięcie i dosłownie zgina Cię w pół. Przyszywający ból nie pozwala swobodnie się wyprostować. Znasz to? Przeczytaj wskazówki dr n. med. Joanny Stodolnej-Tukendorf z FootMedica, która podpowiada, co robić, gdy zazgrzyta Ci
  w kręgosłupie.

  „Najczęściej ból występuje w szyi, plecach, krzyżu. Bywa również, że ból pojawia się w częściach odległych od kręgosłupa. Jest to tzw. ból promieniujący lub rzutowany. Pacjenci skarżą się na bolesność w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, pośladku, udzie, łydce.

  Więcej…  
 • Piękny uśmiech

  Monika StachowiczChcesz mieć piękny uśmiech? Wybieraj zielone produkty!

  Nasi praprzodkowie mieli mocne i silne zęby, nie tylko dlatego, że rozszarpywali nimi mięso, ale również częściej niż współczesny człowiek żywili się… roślinami i warzywami. Im bardziej zielone i chrupiące, tym zdrowsze dla zębów! Oto kilka przykładów.

  Jarmuż

  Jeśli chcesz rzadziej odwiedzać dentystę, postaw na zielone warzywa liściaste w diecie np. jarmuż. To jedno z najbardziej hipsterskich warzyw to obok szpinaku znakomite roślinne źródło m.in. kwasu foliowego i wapnia.

  Więcej…  

Aktualności seniora

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów- występuje z reguły po 40 roku życia. W jej wyniku dochodzi do niszczenia chrząstki stawowej i przebudowy tkanki kostnej. Obejmuje od jednego do kilku stawów.

Więcej…

Osteoporoza choroba kości

Osteoporoza – jest to choroba kości, charakteryzująca się obniżeniem masy tkanki kostnej oraz zmianami w ich strukturze, prowadzącymi do zwiększonej podatności na złamania.

Więcej…

Choroba uchyłkowa

Choroba uchyłkowa polega na występowaniu w przewodzie pokarmowym nieprawidłowych, charakterystycznych zagłębień (uchyłków).

Więcej…

Pasje Seniora

CZATeria

seniorzy gotowe fb

Nowości

Wyszukiwanie