header short                       porady1
Porady dnia
aktualnosci2
Aktualności
zdrowie2
Zdrowie Seniora
 pasje1
Pasje Seniora

Partner-remedium na kłopoty

Matrymonialny serwis doboru partnerskiego be2 przeprowadził niezwykle interesującą ankietę. Jej wyniki w sposób niepowtarzalny potwierdziły teorię, iż problem dzielony z kimś staje się o połowę mniejszy, zaś dzielona radość, dwukrotnie większa. 

 
Okazuje się, że aż 64% osób samotnych na całym świecie wierzy, że trudne chwile łatwiej przeżyć we dwójkę. Ankieta ma także inny, bardziej ekonomiczny wymiar. Okazuje się, że partner jest także lekiem na kryzys gospodarczy. Nie jest tajemnicą, że życie we dwoje jest tańsze. Badacze poszli o krok dalej i zadali pytanie: czy warto mieć partnera w czasie światowego kryzysu finansowego? 27% badanych, uznało, że ma to wielkie znaczenie, 8% nie dostrzegło żadnej różnicy.

Socjologowie przekonują jednak, że seniorzy, będąc specyficzną, wrażliwą emocjonalnie grupą społeczną, niechętnie kalkulują ekonomiczne aspekty w trakcie zawierania związku. Dla nich liczy się przede wszystkim bliskość, przyjaźń, zdrowe relacje z partnerem, nie zaś zasobność jego partnera. Rzeczywiście, seniorzy nie mają oporów przed finansowym wsparciem partnera, jednak na wspólne mieszkanie, które jest tym czynnikiem ekonomicznie korzystnym, decydują się rzadko.

Seniorzy w podróży

Jesień życia nie musi być szara i nudna. Warto wykorzystać wolny czas i zainwestować w gromadzenie barwnych emocji. Polecamy podróże, które kształcą, bawią i narzucają świeżą perspektywę patrzenia na świat. Ważnym aspektem podróży są kontakty z interesującymi ludźmi. Właśnie dlatego podróże zalecane są szczególnie tzw. singlom - samotnym seniorom.

Z biegiem lat usuwamy ze swojego słownika takie pojęcia jak przygoda, odkrycia, wyprawy. Warto zatem wyruszyć na podbój swojego regionu, kraju, kontynentu. Wycieczki, nawet zagraniczne, stają się coraz bardziej dostępne. Jeśli jednak zasobność naszego portfela jest niewystarczająca na dalekie wojaże, warto zapoznać się z wyjazdami organizowanymi przez lokalne środowiska.

Zapoznaj się z parafialną ofertą wycieczek do miejsc kultu religijnego. Dzięki takim pielgrzymkom zwiedzimy piękne miejsca, przeżyjemy krótkie duchowe rekolekcje i zapłacimy bardzo niewiele. Niektóre parafie organizują także wycieczki zagraniczne, np. do Włoch.

Często bywa tak, że obawiamy się uczestnictwa w grupowych wyjazdach. Lęk nasila się szczególnie wtedy, gdy wyruszamy w pojedynkę. Pojawia się obawa przed brakiem akceptacji, osamotnieniem i odrzuceniem. Nie sądzę jednak, by podobna sytuacja mogła mieć miejsce w grupie wycieczkowiczów, w której z pewnością znajdą się inne osoby samotne. Warto przełamać nieśmiałość i spróbować znaleźć sympatyczne towarzystwo. Zachęcamy do zapoznania się z większą liczbą osób. Wycieczka stanowi doskonałe pole ćwiczeń dla nieśmiałków, którzy mają problemy z nawiązywaniem kontaktów.

Katarzyna Matczuk

ONZ w sprawie starości

Organizacja Narodów Zjednoczonych docenia wkład osób starszych w rozwój społeczeństw. W jednym z ustanowionych dekretów określa szereg praw i przywilejów, które winny przysługiwać tej grupie społecznej. Organizacja ustanowiła Plan Działań W Kwestii Starzenia Się Społeczeństw przez Światowe Zgromadzenie Na Temat Starości, który jest zgodny z rezolucją 37/51 jeszcze z 3 grudnia 1982 roku.

Specjaliści opracowujący dokumenty, których celem jest zagwarantowanie godnej starości dla seniorów poszczególnych krajów, dostrzegli, że istnieją ogromne różnice w sytuacji osób starszych z różnych regionów i pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Właśnie owe różnice wymuszają konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań.

Zauważono, że we wszystkich państwach seniorzy dożywają w coraz większej liczbie i lepszym zdrowiu zaawansowanego wieku. Z tej przyczyny należy podjąć działania aktywizujące osoby starsze do uczestnictwa w bieżącym życiu społecznym. Seniorzy mają być zachęcani do przyczyniania się do rozwoju społecznego.

ONZ uchwaliła szereg zasad w sprawie osób starszych. Ponadto zachęca rządy do wdrażania tychże. Uchwalono, że seniorzy powinni mieć dostęp do zasobów żywności, wody, schronienia, odzieży i opieki lekarskiej. Zaznaczono także, iż powinni mieć możliwość znalezienia zatrudnienia i innych form zarobkowania, które współwystępują ze świadczeniami wynikającymi z zabezpieczenia dochodów w formie np. emerytury. Zaznaczono także, iż seniorzy mają prawo do decydowania o terminie i tempie rezygnacji z pracy, ponadto zauważono potrzebę angażowania osób starszych w programy edukacyjne i szkoleniowe.

ONZ podkreśla jak istotna jest aktywizacja seniorów w życiu społecznym. Powinni oni mieć możliwość zakładania ruchów i stowarzyszeń osób starszych. Uznano, że seniorzy powinni mieć warunki, które umożliwią im rozwój potencjału w nich drzemiącego.
Osoby starsze powinny mieć dostęp do zasobów społeczeństw z dziedziny edukacji, kultury, duchowości i rekreacji.

To tylko część z postanowień ONZ w sprawie osób starszych. Rządy poszczególnych państw coraz częściej wdrażają te zasady, co wpływa korzystnie na rozwój całych społeczeństw.

Katarzyna Matczuk

Plusy starzenia się Polski

W wielu europejskich społeczeństwach odnotowano demograficzną tendencję spadkową. W Polsce, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, sytuacja nie jest najlepsza. Rzeczywiście w zeszłym roku po raz pierwszy od 11 lat odnotowano przyrost ludności. Nie należy jednak stawiać zbyt optymistycznych demograficznie prognoz, gdyż wzrost ten składany jest na karb wyżu demograficznego z lat 80-tych, który obecnie założył rodziny i sprowadził na świat młodych obywateli. Mimo to, nowa struktura społeczna została już wyznaczona i utrzyma się jakiś czas. Polska starzeje się. Seniorzy, stanowiąc dużą liczbę naszego społeczeństwa, wpłyną na gospodarkę i finanse kraju.

Należy zacząć od tego, że starzenie się ludności powinno pociągnąć za sobą zmianę w poszczególnych dziedzinach. Należałoby zacząć od reformy systemu ubezpieczeniowego. Seniorzy obciążają w dużym stopniu budżet przez to, że pobierają świadczenia emerytalne i rentowe (które są przecież im należne, bez względu na sytuację demograficzną kraju!). Taka sytuacja, by zagwarantować stabilność w sektorze ubezpieczeń, winduje składki emerytalne w górę. Obecny rząd przewiduje jednak, iż już podjęte przezeń kroki zapobiegną ewentualnym negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa.

- Jak pokazują prognozy wydatków publicznych związanych ze starzeniem się ludności, w tym te przygotowywane dla Komisji Europejskiej, Polska należy do krajów, w których wydatki na te systemy w sumie nie powinny istotnie wzrastać. Wydłużanie wieku emerytalnego, także większa aktywność zawodowa seniorów, będąca, mam nadzieję, wynikiem realizacji takich działań, jak chociażby program „Solidarność pokoleń 50+" , powinny prowadzić do utrzymania wydatków systemów zabezpieczenia społecznego na poziomie możliwym do sfinansowania, przede wszystkim w przyszłości. Należy szukać takich rozwiązań, które nie będą prowadzić do zwiększania składek. Może się bowiem okazać, że ci, którzy pracują, nie będą skłonni do ich płacenia - wyjaśniała w jednym z wywiadów wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Seniorzy tworząc silną grupę społeczną, wpłyną na transformację gospodarki i systemu edukacji. Pisaliśmy już wielokrotnie o ustawicznym dokształcaniu się osób starszych. Wspominaliśmy także o tym, że coraz większa ilość seniorów chce być aktywna zawodowo. Programy aktywizujące osoby w wieku emerytalnym, sprawiają, że seniorzy nie są i nie chcą być jedynie "obciążeniem budżetowym". Znają swoją wartość i chcą wpływać na gospodarkę kraju, kształtować jej oblicze. Sądzę zatem, że nie ma obaw przed starzeniem się polskiego społeczeństwa. Wynika z niego wiele dobrych rzeczy, między innymi wielopokoleniowa integracja.

Katarzyna Matczuk

Wielopokoleniowe rodziny z przyszłości

W latach nieco dawniejszych rodzina była świętością. Silne więzi zadzierzgnięte między członkami wielopokoleniowej familii było sprawą zgoła naturalną. Na rodzinie można i trzeba było polegać. Dziś obraz ten ulega zmianie. Więzi stopniowo ulegają rozpadowi. Oblicze najmniejszej jednostki społecznej ulega transformacji. Czy na lepsze?

Żyjemy w czasach dominacji rodzin nuklearnych, które powoli odcinają się od swoich korzeni. Z pewnością wpływ na tą sytuację ma masowa migracja ze wsi do miast. Autonomizacja poszczególnych rodzin, dążenie do anonimowości, zanikanie więzi sąsiedzkich bezpośrednio wpływają na rozbicie wielopokoleniowych relacji.

Seniorzy z pewnością pamiętają, że w latach ich młodości dobro rodziny było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Zadaniem każdej jednostki było dbanie o jedność i konsolidację rodziny.

Inaczej kształtowały się także relacje między pokoleniami rodziny. Topnieją więzi między dziećmi a rodzicami, seniorzy rodu są spychani na dalszy plan. Działania te wpływają na zatarcie więzi między pokoleniami i tworzenie sztucznego konfliktu.

W rzeczywistości wszystkie pokolenia razem mają szansę tworzyć wspaniałą całość. Młodzi są pomostem z nieubłaganie zmieniającą się rzeczywistością, seniorzy są kopalnią wiedzy i doświadczeń. Współpracując razem mają szansę wskrzesić korzystną dla wszystkich unię pokoleń.

Katarzyna Matczuk

Kształcenie ustawiczne pięćdziesięciolatków

National Center for Education opublikowało raport, z którego wynika, że niemal połowa populacji USA angażuje się w jakąś formę kształcenia ustawicznego. Badano populację dorosłych, wynik pozytywny stwierdzono wśród 43% mężczyzn i 49% kobiet. Badania, jak wyżej wymieniono, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Niestety polscy seniorzy nie są tak aktywni w kształceniu ustawicznym. Polska zajmuje ostatnie miejsca w statystykach pod względem aktywności edukacyjnej seniorów.

Kształcenie ustawiczne to proces, który obejmuje doskonalenie zawodowe, poszerzanie kwalifikacji ogólnych i samodoskonalenie, które trwają w ciągu całego życia. Edukacja może dokonywać się na wiele sposobów. Dostępne są kursy zawodowe, studia podyplomowe, konferencje, wykłady. Można dokształcać się także przez kursy hobbystyczne, słuchanie audycji edukacyjnych, oglądanie programów tematycznych, czytanie edukacyjnych czasopism, czy wreszcie wybrać naukę przez Internet.

Uczestnicy korzystający z dobrodziejstw edukacji ustawicznej to zazwyczaj pracownicy, których pracodawca wykupuje kursy, szkolenia. Celem tych zajęć jest zwiększenie wiedzy i kompetencji pracownika, czy poprawa jego umiejętności. Inwestycja w edukację jest w tym przypadku inwestycją w rozwój firmy.

Warto jednak wiedzieć, że seniorzy, którzy nie są aktywni zawodowo także mogą edukować się "na własną rękę". Nawet w Polsce jest wiele możliwości uczestnictwa w zajęciach, które wspierają ustawiczny rozwój intelektualny.

Seniorzy coraz częściej wybierają naukę języka obcego, tańca, kursy pielęgnacji ogrodu, czy nawet naprawy samochodu. Uczestnictwo w interesujących zajęciach, dodaje chęci do życia. Spędzając kreatywnie czas, poznajemy nowych ludzi, ćwiczymy ciało i umysł. Co ważne, dzięki dodatkowym zajęciom odzyskujemy lub wzmacniamy poczucie pewności siebie i samospełnienia.

Katarzyna Matczuk

Seniorzy jako Żywe Książki

Liczne doświadczenia, inna perspektywa spojrzenia na świat, dystans do wielu spraw sprawiają, że seniorzy są doskonałymi kandydatami na "Żywe Książki"

Projekt "Żywych Bibliotek" zrealizowano już w wielu miejscowościach, dzięki działalności społeczników, wśród nich aktywnych seniorów. Jest to fascynujące doświadczenie, które łączy pokolenia i uczy tolerancji.

W ramach projektu organizowane są spotkania na terenach miejskich bibliotek. Czytelnicy mogą "wypożyczyć" jedną z "Żywych Książek" i zadać jej pytania, które od zawsze chcieli zadać ludziom z obrębu danych grup społecznych. 

Celem spotkań jest zmiana postawy ludzi wobec inności. Seniorzy bywają dyskryminowani, zaś starość widziana jest w ciemnych barwach. Czas przełamać to niesłuszne przekonanie. Seniorzy występujący w roli "Żywych Bibliotek" pomogą uświadomić innym, że dojrzałość jest czasem spokojnej aktywności, pasji i spełniania marzeń. Mogą także uświadomić pewne problemu wieku dojrzałego, które są dla seniorów istotne i możliwe do rozwiązania dzięki odrobinie zrozumienia młodszych pokoleń.

Zachęcamy seniorów do zorganizowania spotkań i zainicjowania "Żywej Biblioteki" we własnej miejscowości.


Katarzyna Matczuk

Z ogródka...

Przyjechałem z ogródka. Spaliłem stare gałęzie z ubiegłego lata. Przy okazji dzielę się świeżymi wrażeniami. Od kilku tygodni prześladuje mnie takie porzekadło, które dotarło do świadomości pewnym rankiem. Wiesz co to jest starość - to są kryształy czynów w magmie egzystencji. I niech mi oszołomi internetowi nie pieprzą jacy to wspaniali są Seniorzy. Jest to stan raczej żałosny, zaś znośny dla ludzi o dobrze rozwiniętej świadomości i nie bojących się bólów, bólików i wszelkiego rodzaju przypadłości. Ja na szczęście do takich herosów należę. Natomiast nie chciałbym pieprzyć ludziom starym, często schorowanym, o słabej świadomości o szczęśliwym przeżywaniu starości . To działa tylko dla wybrańców, lub ludzi, którzy całe życie na to rzetelnie pracowali.

Pozdrawiam J.S.

Zdrowie Seniora

 • Jak widzą Polacy po 55. roku życia?

  Jak wynika z najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Vision Express przez IQS Rynek i Opinia blisko 80% osób powyżej 55. roku życia ma wadę wzroku lub chorobę oczu. Alarmujące jest to, że aż 55% respondentów nie badało się u specjalisty w ciągu ostatniego roku. Zaburzenia widzenia często są nie tylko naturalnym skutkiem starzenia, ale mogą świadczyć o rozwoju poważnych chorób oczu, takich jak jaskra, AMD, zaćma lub choroby ogólnoustrojowej w tym cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

  Więcej…  
 • Cukrzyca jak sobie z nią radzić

  Mandaryna Fot Voyo BakiewiczPiosenkarka Marta Wiśniewska o tym, że choruje na cukrzycę typu 1 dowiedziała się, gdy była w ciąży. Z chorobą zmaga się już 15 lat i zdecydowała się opowiedzieć, jak rozwój medycyny wpływa na życie chorych z cukrzycą, jakie znaczenie mają dla nich innowacje oraz czego im brakuje. Diagnoza choroby przewlekłej jest trudnym momentem – jak Pani życie zmieniło się po diagnozie cukrzycy typu 1? Czy musiała Pani zmienić swoje plany?

  Więcej…  
 • Jesienna chandra, jak z nią walczyć

  Wiosną i latem czujemy przypływ energii i motywacji – przechodzimy na diety, stajemy się bardziej aktywni, rozwijamy zainteresowania, odkrywamy nowe smaki, odpoczywamy, remontujemy mieszkanie i odliczamy dni do długo wyczekiwanego urlopu. Gdy przychodzi jesień, a wraz z nią dni stają się coraz krótsze, a pogoda powoli przestaje rozpieszczać, dopada nas zniechęcenie i spadek nastroju. Jak z nimi walczyć i móc jak najdłużej „zatrzymać lato”?

  Więcej…  
 • Każdy Pacjent jest inny

  Zalecenia i stanowiska towarzystw naukowych są bardzo potrzebne – podsumowują najnowszą wiedzę naukową i wnioski z praktyki klinicznej oraz pomagają lekarzom podejmować trafne decyzje terapeutyczne. Nie należy jednak trzymać się ich bezwzględnie – w każdym przypadku i bez zastrzeżeń – stwierdzili eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podczas XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Krakowie.

  Wytyczne - uwaga na pułapki!

  Rola zaleceń towarzystw naukowych jest w medycynie bardzo ważna.

  Więcej…  
 • Diagnostyka chorób serca

  Zastosowanie technik radioizotopowych w diagnostyce chorób serca pozwala na precyzyjne i bezpieczne wykrycie schorzeń układu sercowo-naczyniowego już na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Jest przy tym dobre dla pacjenta i efektywne kosztowo – stwierdzili eksperci Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Krakowie.

  Techniki radioizotopowe - dobre dla pacjenta i systemu

  Więcej…  
 • Woda różana oczyszcza i łagodzi

  Woda różana powstaje w procesie wytwarzania olejku różanego. Nie tylko oczyszcza i tonizuje, ale również łagodzi podrażnienia. Dlatego zalecana jest również do cery wrażliwej i trądzikowej. Warto wypróbować wodę, która powstaje z płatków róży damasceńskiej, zwanej najcenniejszym kwiatem na świecie.

  Działanie wody różanej na skórę znane było kobietom już w starożytności. Mówi się, iż z korzystała z niej sama Kleopatra. W krajach arabskich, z dobrodziejstw wody różanej, korzysta się do dziś - nie tylko w celu oczyszczania twarzy czy mycia włosów, ale również jako dodatek kulinarny.

  Więcej…  
 • Skóra po wakacjach potrzebuje regeneracji

  Joanna Wisniewska GorynLato to dla wielu z nas ulubiona pora roku. Słońce, wysokie temperatury, kąpiele w morzu czy basenie – tak najczęściej mijają nam długie, ciepłe i wakacyjne dni. Niestety, takie formy spędzania czasu niekorzystnie wpływają na stan naszej skóry, która po lecie często jest przesuszona, podrażniona czy pełna przebarwień. Pomocą dla wymagającego regeneracji i pielęgnacji ciała, stają się wtedy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej – warto je wykonać, by przywrócić cerze promienność i blask.

  Więcej…  

Aktualności seniora

Metoda Holtera

Metoda Holtera - badanie wykorzystywane jest w diagnozowaniu chorób serca. Umożliwia rejestrowanie pracy serca w trakcie wykonywania codziennych czynności, przez 24 godziny na dobę.

Więcej…

Karetki – rodzaje

Podstawowe (P) - najczęściej spotykane. Zespół składa się z minimum dwóch ratowników medycznych/pielęgniarek, bez lekarza. Jeżeli żadna z osób nie posiada uprawnień do prowadzenia karetek, trzecią osobą jest kierowca.

Więcej…

Mammografia

Mammografia jest to najbardziej skuteczne badanie w diagnostyce raka piersi, pozwalające na wykrycie nowotworu w bardzo wczesnym stadium. W badaniu wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, w minimalnej dawce. 

Więcej…

Pasje Seniora

CZATeria

seniorzy gotowe fb

Nowości

Wyszukiwanie