header short                       porady1
Porady dnia
aktualnosci2
Aktualności
zdrowie2
Zdrowie Seniora
 pasje1
Pasje Seniora

Partner-remedium na kłopoty

Matrymonialny serwis doboru partnerskiego be2 przeprowadził niezwykle interesującą ankietę. Jej wyniki w sposób niepowtarzalny potwierdziły teorię, iż problem dzielony z kimś staje się o połowę mniejszy, zaś dzielona radość, dwukrotnie większa. 

 
Okazuje się, że aż 64% osób samotnych na całym świecie wierzy, że trudne chwile łatwiej przeżyć we dwójkę. Ankieta ma także inny, bardziej ekonomiczny wymiar. Okazuje się, że partner jest także lekiem na kryzys gospodarczy. Nie jest tajemnicą, że życie we dwoje jest tańsze. Badacze poszli o krok dalej i zadali pytanie: czy warto mieć partnera w czasie światowego kryzysu finansowego? 27% badanych, uznało, że ma to wielkie znaczenie, 8% nie dostrzegło żadnej różnicy.

Socjologowie przekonują jednak, że seniorzy, będąc specyficzną, wrażliwą emocjonalnie grupą społeczną, niechętnie kalkulują ekonomiczne aspekty w trakcie zawierania związku. Dla nich liczy się przede wszystkim bliskość, przyjaźń, zdrowe relacje z partnerem, nie zaś zasobność jego partnera. Rzeczywiście, seniorzy nie mają oporów przed finansowym wsparciem partnera, jednak na wspólne mieszkanie, które jest tym czynnikiem ekonomicznie korzystnym, decydują się rzadko.

Seniorzy w podróży

Jesień życia nie musi być szara i nudna. Warto wykorzystać wolny czas i zainwestować w gromadzenie barwnych emocji. Polecamy podróże, które kształcą, bawią i narzucają świeżą perspektywę patrzenia na świat. Ważnym aspektem podróży są kontakty z interesującymi ludźmi. Właśnie dlatego podróże zalecane są szczególnie tzw. singlom - samotnym seniorom.

Z biegiem lat usuwamy ze swojego słownika takie pojęcia jak przygoda, odkrycia, wyprawy. Warto zatem wyruszyć na podbój swojego regionu, kraju, kontynentu. Wycieczki, nawet zagraniczne, stają się coraz bardziej dostępne. Jeśli jednak zasobność naszego portfela jest niewystarczająca na dalekie wojaże, warto zapoznać się z wyjazdami organizowanymi przez lokalne środowiska.

Zapoznaj się z parafialną ofertą wycieczek do miejsc kultu religijnego. Dzięki takim pielgrzymkom zwiedzimy piękne miejsca, przeżyjemy krótkie duchowe rekolekcje i zapłacimy bardzo niewiele. Niektóre parafie organizują także wycieczki zagraniczne, np. do Włoch.

Często bywa tak, że obawiamy się uczestnictwa w grupowych wyjazdach. Lęk nasila się szczególnie wtedy, gdy wyruszamy w pojedynkę. Pojawia się obawa przed brakiem akceptacji, osamotnieniem i odrzuceniem. Nie sądzę jednak, by podobna sytuacja mogła mieć miejsce w grupie wycieczkowiczów, w której z pewnością znajdą się inne osoby samotne. Warto przełamać nieśmiałość i spróbować znaleźć sympatyczne towarzystwo. Zachęcamy do zapoznania się z większą liczbą osób. Wycieczka stanowi doskonałe pole ćwiczeń dla nieśmiałków, którzy mają problemy z nawiązywaniem kontaktów.

Katarzyna Matczuk

ONZ w sprawie starości

Organizacja Narodów Zjednoczonych docenia wkład osób starszych w rozwój społeczeństw. W jednym z ustanowionych dekretów określa szereg praw i przywilejów, które winny przysługiwać tej grupie społecznej. Organizacja ustanowiła Plan Działań W Kwestii Starzenia Się Społeczeństw przez Światowe Zgromadzenie Na Temat Starości, który jest zgodny z rezolucją 37/51 jeszcze z 3 grudnia 1982 roku.

Specjaliści opracowujący dokumenty, których celem jest zagwarantowanie godnej starości dla seniorów poszczególnych krajów, dostrzegli, że istnieją ogromne różnice w sytuacji osób starszych z różnych regionów i pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Właśnie owe różnice wymuszają konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań.

Zauważono, że we wszystkich państwach seniorzy dożywają w coraz większej liczbie i lepszym zdrowiu zaawansowanego wieku. Z tej przyczyny należy podjąć działania aktywizujące osoby starsze do uczestnictwa w bieżącym życiu społecznym. Seniorzy mają być zachęcani do przyczyniania się do rozwoju społecznego.

ONZ uchwaliła szereg zasad w sprawie osób starszych. Ponadto zachęca rządy do wdrażania tychże. Uchwalono, że seniorzy powinni mieć dostęp do zasobów żywności, wody, schronienia, odzieży i opieki lekarskiej. Zaznaczono także, iż powinni mieć możliwość znalezienia zatrudnienia i innych form zarobkowania, które współwystępują ze świadczeniami wynikającymi z zabezpieczenia dochodów w formie np. emerytury. Zaznaczono także, iż seniorzy mają prawo do decydowania o terminie i tempie rezygnacji z pracy, ponadto zauważono potrzebę angażowania osób starszych w programy edukacyjne i szkoleniowe.

ONZ podkreśla jak istotna jest aktywizacja seniorów w życiu społecznym. Powinni oni mieć możliwość zakładania ruchów i stowarzyszeń osób starszych. Uznano, że seniorzy powinni mieć warunki, które umożliwią im rozwój potencjału w nich drzemiącego.
Osoby starsze powinny mieć dostęp do zasobów społeczeństw z dziedziny edukacji, kultury, duchowości i rekreacji.

To tylko część z postanowień ONZ w sprawie osób starszych. Rządy poszczególnych państw coraz częściej wdrażają te zasady, co wpływa korzystnie na rozwój całych społeczeństw.

Katarzyna Matczuk

Plusy starzenia się Polski

W wielu europejskich społeczeństwach odnotowano demograficzną tendencję spadkową. W Polsce, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, sytuacja nie jest najlepsza. Rzeczywiście w zeszłym roku po raz pierwszy od 11 lat odnotowano przyrost ludności. Nie należy jednak stawiać zbyt optymistycznych demograficznie prognoz, gdyż wzrost ten składany jest na karb wyżu demograficznego z lat 80-tych, który obecnie założył rodziny i sprowadził na świat młodych obywateli. Mimo to, nowa struktura społeczna została już wyznaczona i utrzyma się jakiś czas. Polska starzeje się. Seniorzy, stanowiąc dużą liczbę naszego społeczeństwa, wpłyną na gospodarkę i finanse kraju.

Należy zacząć od tego, że starzenie się ludności powinno pociągnąć za sobą zmianę w poszczególnych dziedzinach. Należałoby zacząć od reformy systemu ubezpieczeniowego. Seniorzy obciążają w dużym stopniu budżet przez to, że pobierają świadczenia emerytalne i rentowe (które są przecież im należne, bez względu na sytuację demograficzną kraju!). Taka sytuacja, by zagwarantować stabilność w sektorze ubezpieczeń, winduje składki emerytalne w górę. Obecny rząd przewiduje jednak, iż już podjęte przezeń kroki zapobiegną ewentualnym negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa.

- Jak pokazują prognozy wydatków publicznych związanych ze starzeniem się ludności, w tym te przygotowywane dla Komisji Europejskiej, Polska należy do krajów, w których wydatki na te systemy w sumie nie powinny istotnie wzrastać. Wydłużanie wieku emerytalnego, także większa aktywność zawodowa seniorów, będąca, mam nadzieję, wynikiem realizacji takich działań, jak chociażby program „Solidarność pokoleń 50+" , powinny prowadzić do utrzymania wydatków systemów zabezpieczenia społecznego na poziomie możliwym do sfinansowania, przede wszystkim w przyszłości. Należy szukać takich rozwiązań, które nie będą prowadzić do zwiększania składek. Może się bowiem okazać, że ci, którzy pracują, nie będą skłonni do ich płacenia - wyjaśniała w jednym z wywiadów wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Seniorzy tworząc silną grupę społeczną, wpłyną na transformację gospodarki i systemu edukacji. Pisaliśmy już wielokrotnie o ustawicznym dokształcaniu się osób starszych. Wspominaliśmy także o tym, że coraz większa ilość seniorów chce być aktywna zawodowo. Programy aktywizujące osoby w wieku emerytalnym, sprawiają, że seniorzy nie są i nie chcą być jedynie "obciążeniem budżetowym". Znają swoją wartość i chcą wpływać na gospodarkę kraju, kształtować jej oblicze. Sądzę zatem, że nie ma obaw przed starzeniem się polskiego społeczeństwa. Wynika z niego wiele dobrych rzeczy, między innymi wielopokoleniowa integracja.

Katarzyna Matczuk

Wielopokoleniowe rodziny z przyszłości

W latach nieco dawniejszych rodzina była świętością. Silne więzi zadzierzgnięte między członkami wielopokoleniowej familii było sprawą zgoła naturalną. Na rodzinie można i trzeba było polegać. Dziś obraz ten ulega zmianie. Więzi stopniowo ulegają rozpadowi. Oblicze najmniejszej jednostki społecznej ulega transformacji. Czy na lepsze?

Żyjemy w czasach dominacji rodzin nuklearnych, które powoli odcinają się od swoich korzeni. Z pewnością wpływ na tą sytuację ma masowa migracja ze wsi do miast. Autonomizacja poszczególnych rodzin, dążenie do anonimowości, zanikanie więzi sąsiedzkich bezpośrednio wpływają na rozbicie wielopokoleniowych relacji.

Seniorzy z pewnością pamiętają, że w latach ich młodości dobro rodziny było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Zadaniem każdej jednostki było dbanie o jedność i konsolidację rodziny.

Inaczej kształtowały się także relacje między pokoleniami rodziny. Topnieją więzi między dziećmi a rodzicami, seniorzy rodu są spychani na dalszy plan. Działania te wpływają na zatarcie więzi między pokoleniami i tworzenie sztucznego konfliktu.

W rzeczywistości wszystkie pokolenia razem mają szansę tworzyć wspaniałą całość. Młodzi są pomostem z nieubłaganie zmieniającą się rzeczywistością, seniorzy są kopalnią wiedzy i doświadczeń. Współpracując razem mają szansę wskrzesić korzystną dla wszystkich unię pokoleń.

Katarzyna Matczuk

Kształcenie ustawiczne pięćdziesięciolatków

National Center for Education opublikowało raport, z którego wynika, że niemal połowa populacji USA angażuje się w jakąś formę kształcenia ustawicznego. Badano populację dorosłych, wynik pozytywny stwierdzono wśród 43% mężczyzn i 49% kobiet. Badania, jak wyżej wymieniono, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Niestety polscy seniorzy nie są tak aktywni w kształceniu ustawicznym. Polska zajmuje ostatnie miejsca w statystykach pod względem aktywności edukacyjnej seniorów.

Kształcenie ustawiczne to proces, który obejmuje doskonalenie zawodowe, poszerzanie kwalifikacji ogólnych i samodoskonalenie, które trwają w ciągu całego życia. Edukacja może dokonywać się na wiele sposobów. Dostępne są kursy zawodowe, studia podyplomowe, konferencje, wykłady. Można dokształcać się także przez kursy hobbystyczne, słuchanie audycji edukacyjnych, oglądanie programów tematycznych, czytanie edukacyjnych czasopism, czy wreszcie wybrać naukę przez Internet.

Uczestnicy korzystający z dobrodziejstw edukacji ustawicznej to zazwyczaj pracownicy, których pracodawca wykupuje kursy, szkolenia. Celem tych zajęć jest zwiększenie wiedzy i kompetencji pracownika, czy poprawa jego umiejętności. Inwestycja w edukację jest w tym przypadku inwestycją w rozwój firmy.

Warto jednak wiedzieć, że seniorzy, którzy nie są aktywni zawodowo także mogą edukować się "na własną rękę". Nawet w Polsce jest wiele możliwości uczestnictwa w zajęciach, które wspierają ustawiczny rozwój intelektualny.

Seniorzy coraz częściej wybierają naukę języka obcego, tańca, kursy pielęgnacji ogrodu, czy nawet naprawy samochodu. Uczestnictwo w interesujących zajęciach, dodaje chęci do życia. Spędzając kreatywnie czas, poznajemy nowych ludzi, ćwiczymy ciało i umysł. Co ważne, dzięki dodatkowym zajęciom odzyskujemy lub wzmacniamy poczucie pewności siebie i samospełnienia.

Katarzyna Matczuk

Seniorzy jako Żywe Książki

Liczne doświadczenia, inna perspektywa spojrzenia na świat, dystans do wielu spraw sprawiają, że seniorzy są doskonałymi kandydatami na "Żywe Książki"

Projekt "Żywych Bibliotek" zrealizowano już w wielu miejscowościach, dzięki działalności społeczników, wśród nich aktywnych seniorów. Jest to fascynujące doświadczenie, które łączy pokolenia i uczy tolerancji.

W ramach projektu organizowane są spotkania na terenach miejskich bibliotek. Czytelnicy mogą "wypożyczyć" jedną z "Żywych Książek" i zadać jej pytania, które od zawsze chcieli zadać ludziom z obrębu danych grup społecznych. 

Celem spotkań jest zmiana postawy ludzi wobec inności. Seniorzy bywają dyskryminowani, zaś starość widziana jest w ciemnych barwach. Czas przełamać to niesłuszne przekonanie. Seniorzy występujący w roli "Żywych Bibliotek" pomogą uświadomić innym, że dojrzałość jest czasem spokojnej aktywności, pasji i spełniania marzeń. Mogą także uświadomić pewne problemu wieku dojrzałego, które są dla seniorów istotne i możliwe do rozwiązania dzięki odrobinie zrozumienia młodszych pokoleń.

Zachęcamy seniorów do zorganizowania spotkań i zainicjowania "Żywej Biblioteki" we własnej miejscowości.


Katarzyna Matczuk

Z ogródka...

Przyjechałem z ogródka. Spaliłem stare gałęzie z ubiegłego lata. Przy okazji dzielę się świeżymi wrażeniami. Od kilku tygodni prześladuje mnie takie porzekadło, które dotarło do świadomości pewnym rankiem. Wiesz co to jest starość - to są kryształy czynów w magmie egzystencji. I niech mi oszołomi internetowi nie pieprzą jacy to wspaniali są Seniorzy. Jest to stan raczej żałosny, zaś znośny dla ludzi o dobrze rozwiniętej świadomości i nie bojących się bólów, bólików i wszelkiego rodzaju przypadłości. Ja na szczęście do takich herosów należę. Natomiast nie chciałbym pieprzyć ludziom starym, często schorowanym, o słabej świadomości o szczęśliwym przeżywaniu starości . To działa tylko dla wybrańców, lub ludzi, którzy całe życie na to rzetelnie pracowali.

Pozdrawiam J.S.

Zdrowie Seniora

 • Teranostyka

  Teranostyka, czyli ścisłe połączenie diagnostyki i terapii w celu dobrania do potrzeb konkretnego pacjenta celowanego leczenia - bezpiecznego i skutecznego jednocześnie, to przyszłość medycyny –
  w tym medycyny nuklearnej. Medycyna personalizowana, teranostyka i medycyna precyzyjna to obecnie najczęściej powtarzane pojęcia, charakteryzujące medycynę przyszłości. Filozofia teranostyczna będzie coraz bardziej powszechna, zwłaszcza w onkologii – prognozują eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

  Diagnostyka + terapia

  Pojęcie „teranostyka” sformułowano w oparciu o połączenie dwóch słów: terapia i diagnostyka.

  Więcej…  
 • Jakie składniki redukują cellulit

  Kofeina oraz ekstrakty z bluszczu, ruszczyka kolczastego, kasztanowca, bylicy boże drzewko i alg to składniki, jakie powinien zawierać krem na cellulit. Rozbijają one komórki tłuszczowe, usuwają toksyny i poprawiają krążenie, dzięki czemu mogą redukować tzw. skórkę pomarańczową.

  1. 1. Bluszcz pospolity.

  W składzie preparatów na cellulit znajdować się może bluszcz pospolity, czyli wiecznie zielone pnącze oplatające drzewa i ściany. Zawiera on flawonoidy, saponiny i polifenole, które poprawiają mikrokrążenie krwi i odprowadzanie limfy spod skóry, dlatego zapobiegają powstawaniu obrzęków. Składniki te wpływają także na rozbijanie komórek tłuszczowych, wspomagają metabolizm i przyspieszają spalanie tłuszczu.

  Więcej…  
 • Łuszczycowe zapalenie stawów

  Wieloletnie opóźnienia diagnostyczne skazują pacjentów chorych na ŁZS na niebezpieczne powikłania zdrowotne i konsekwencje na całe życie – apelują eksperci kampanii „ŁZS Podwójny cios”.

  Sześć miesięcy zgodnie z zaleceniami EULAR to czas, w którym łuszczycowe zapalenie stawów powinno zostać zdiagnozowane, aby uniknąć życia w bólu – podkreśla Monika Zientek prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”. Niestety tak się nie dzieje. Od momentu wystąpienia pierwszych objawów ze strony stawów do postawienia prawidłowej diagnozy mija często nawet 5 lat.*1 - To zdecydowanie za długo.

  Więcej…  
 • Udar mózgu, jak się chronić?

  SENIORZE,
  CHROŃ SIĘ PRZED UDAREM!

  Andrzej PrzybylskiUdar mózgu to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najczęstsze są udary niedokrwienne (85%). Ryzyko wystąpienia takiego udaru rośnie aż pięciokrotnie u pacjentów z migotaniem przedsionków, arytmią charakterystyczną dla wieku podeszłego. Warto wiedzieć, jak się chronić przed powikłaniami migotania przedsionków i uniknąć udaru mózgu – radzi ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  Podstępny wróg, cichy zabójca

  Więcej…  
 • Okulary czy soczewki na wakacje?

  Okres wakacyjny dla wielu Polaków kojarzy się z wypoczynkiem nad morzem. Jak powinny zaplanować taki wyjazd osoby z wadą wzroku? Lepiej spędzić urlop z okularami korekcyjnymi czy soczewkami kontaktowymi? Podpowiada Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

  Zalety okularów

  Wakacje nad Bałtykiem to dla wielu z nas plan na najcieplejsze miesiące roku. Jednak każda osoba z wadą wzroku, która wybiera się nad wodę, boryka się z tym samym problemem – okulary czy soczewki kontaktowe?

  Więcej…  
 • Pielęgnacja stóp latem

  Obecnie chodzimy z odsłoniętymi stopami, dlatego szczególnie warto zadbać o ich świeżość i gładkość. W tym celu można moczyć je w wodzie z rozpuszczonym ałunem potasowym, który hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach potu. Zrogowaciałego i martwego naskórka pozbędziemy się dzięki marokańskiemu pumeksowi z glinki czerwonej.

  Wymagający czas dla stóp.

  Stopy są taką samą wizytówką człowieka jak twarz czy dłonie, co jest szczególnie istotne podczas lata. Kiedy temperatura rośnie zwykle chodzimy bez skarpetek czy rajstop, w sandałach i japonkach.

  Więcej…  
 • Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

  Eksperci: powikłań zabiegów elektroterapii całkowicie nie wyeliminujemy, ale możemy diagnozować je wcześniej i leczyć skuteczniej:

  Zaktualizujmy wskazania do refundacji w badaniach obrazowych!

  Kardiologiczne układy wszczepialne mają duży wpływ na poprawę rokowania pacjentów ze złożonymi postaciami arytmii. Ta metoda terapii zaburzeń rytmu serca, choć skuteczna, niesie ze sobą ryzyko komplikacji, które, ze względu na skalę, stanowią poważne wyzwanie kliniczne.

  Więcej…  

Aktualności seniora

Zamienniki Viagry – pompki próżniowe

Jest to dosyć skuteczna metoda wspomagania leczenia impotencji. Urządzenie składa się z cylindra, pompki oraz pierścieni zaciskających.

Więcej…

Zamienniki Viagry – MUSE (docewkowy system leczący zaburzenia wzwodu)

Metoda MUSE polega na tym, że substancja (prostaglandyna E1) jest wprowadzana bezpośrednio do cewki moczowej za pomocą specjalnego aplikatora.

Więcej…

Zamienniki Viagry – zastrzyki

Jest to metoda inwazyjna z użyciem środków farmakologicznych przypisanych przez urologa. Pacjent samodzielnie wstrzykuje lek przed stosunkiem (maksymalnie 20 minut wcześniej) za pomocą specjalnego pena.

Więcej…

Pasje Seniora

CZATeria

seniorzy gotowe fb

Nowości

Wyszukiwanie