header short                       porady1
Porady dnia
aktualnosci2
Aktualności
zdrowie2
Zdrowie Seniora
 pasje1
Pasje Seniora

Pilotażowe rozwiązanie we włoskim systemie emerytalnym

Para seniorow na uroczystosci 1

dr Joanna Plak

Od 1 maja 2017 r. do 31.12.2018 r. we Włoszech trwa etap testowania nowych „świadczeń okołoemerytalnych”: APE Sociale i APE Volontario.

APE Sociale (anticipo pensionistico) jest swoistego rodzaju zaliczką, o którą mogą wnioskować osoby w wieku minimum 63 lat, bez ustalonego prawa do emerytury, legitymujący się stażem pracy minimum 30-36 lat, zaliczający się do jednej z wymienionych grup:

bezrobotni pobierający zasiłek od minimum 3 miesięcy, którzy zostali zwolnieni z pracy (także w wyniku zwolnień grupowych); niepełnosprawni w minimum 74%; opiekunowie zajmujący się przez minimum pół roku członkami rodziny, niepełnosprawnymi w znacznym stopniu (współmałżonek, rodzice, dzieci); osoby wykonujące zawody wpisane na specjalną listę pod warunkiem ich wykonywania przez minimum 6 lat w sposób ciągły (m.in. górnicy, budowlańcy, operatorzy dźwigów, grabarze, kierowcy w transporcie publicznym- autobusy, kolej, kierowcy ciężarówek, pielęgniarki i położne pracujące w trybie zmianowym, wychowawcy w przedszkolach i żłobkach, tragarze, opiekunowie osób niesamodzielnych, osoby segregujące odpady, niewykwalifikowany personel sprzątający). Świadczenie wypłacane jest co miesiąc (nie dłużej niż przez 3 lata i 7 miesięcy) w wysokości równej emeryturze wyliczonej w momencie złożenia wniosku (o ile wynosi ona poniżej 1500 Euro) lub w wysokości 1500 Euro (jeżeli wyliczona emerytura jest równa lub wyższa od tej wartości). Świadczenie wiąże się z brakiem możliwości wykonywania pracy, z wyjątkiem pracy umożliwiającej uzyskanie maksymalnych zarobków w wysokości: 8000 Euro rocznie w przypadku pracowników najemnych i 4800 Euro rocznie w przypadku pracowników autonomicznych. W przypadku śmierci świadczeniobiorcy, świadczenie nie podlega dziedziczeniu.

APE Volontario (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) to rodzaj pożyczki udzielanej przez bank przyszłemu emerytowi, w którym zabezpieczeniem spłaty będzie emerytura. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby w wieku minimum 63 lat, ze stażem pracy wynoszącym minimum 20 lat, bez ustalonego prawa do emerytury lub świadczenia z tytułu niepełnosprawności; w przypadku których wartość przyszłej emerytury, pomniejszonej o raty spłacanej pożyczki (APE Volontario), wyniesie co najmniej 1,4 - krotność minimalnej emerytury wypłacanej z systemu powszechnego. Pożyczka jest wypłacana w miesięcznych ratach przez okres minimum 6 miesięcy a maksimum 3 lat i 7 miesięcy. Minimalna kwota pożyczki wynosi 150 Euro miesięcznie. Maksymalna, odpowiednio: 75% miesięcznej wartości netto świadczenia przy wypłatach trwających powyżej 36 miesięcy; 80% - przy wypłatach od 24 do 36 miesięcy; 85% przy wypłatach od 12 do 24 miesięcy i 90% przy wypłatach nie dłuższych niż 12 miesięcy. Pożyczka będzie spłacana od momentu uzyskania uprawnień do emerytury, w formie comiesięcznych potrąceń (maksymalnie przez okres 20 lat w 240 ratach). Pobieranie pożyczki można łączyć z wykonywaniem pracy.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zdrowie Seniora

 • Problemy ze słuchem

  Ponad 8 milionów miliona Polek i Polaków to ludzie po sześćdziesiątce i z każdym rokiem będzie ich przybywać. Według demografów w 2035 ich liczba zbliży się do 10 milionów. Tymczasem już dziś szacuje się, że ponad 70% osób powyżej 60 roku życia ma problem ze słuchem – co gorsza zdecydowana większość z nich niezdiagnozowany. Po cichu, nieco na marginesie rośnie ogromy problem społeczny. Niedosłuch seniorów powoli staje się plagą.

  Więcej…  
 • Menopauza - objawy

  Tomasz PaszkowskiProf. Tomasz Paszkowski: „Objawy menopauzy możemy dziś leczyć wcześnie, skutecznie, bezpiecznie i precyzyjnie”

  W Polsce zaledwie cztery procent kobiet w okresie menopauzy stosuje Hormonalną terapię menopauzy (HTM). To zdecydowanie nie odpowiada rzeczywistym potrzebom zdrowotnym. Jako środowisko klinicystów powinniśmy rzetelnie informować nasze pacjentki, że współczesne możliwości HTM pozwalają leczyć objawy menopauzy już na najwcześniejszym etapie, a zastosowane dawki terapeutyczne precyzyjnie dobrać do indywidualnych potrzeb pacjentek.

  Więcej…  
 • Rak piersi

  Październik to miesiąc szczególnie poświęcony profilaktyce raka piersi. W całym kraju odbywają się bezpłatne badania, akcje promocyjne i informacyjne, które mają zachęcić kobiety do wizyty u specjalisty oraz samobadania piersi, które stanowi podstawową formę profilaktyki nowotworów. W jaki sposób przeprowadzić samodzielną kontrolę piersi, kiedy powinnyśmy poddać się profesjonalnym badaniom oraz kto znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby – odpowiada dr n. med. Małgorzata Fogiel, ginekolog w Centrum Medycznym Damiana.

  Więcej…  
 • Światowy Dzień Mycia Rąk

  Magdalena Szela SlowikŚwiatowy Dzień Mycia Rąk, przypadający 15 października, został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest edukacja w zakresie prawidłowej higieny. Ta prosta czynność, wykonywana w odpowiedni sposób, może nas uchronić przed wieloma infekcjami oraz chorobami. Z tej okazji ekspert akcji „Nie musi ci to przeszkadzać”, stomatolog Magdalena Szela-Słowik, przypomina kilka ważnych zasad związanych z odpowiednią higieną dłoni.

  Więcej…  
 • Migotanie przedsionków

  Zbigniew KalarusKażdego dnia u wielu naszych pacjentów rozpoznajemy różne rodzaje arytmii. Wśród nich migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF), uznawane za jeden z najpowszechniejszych i najgroźniejszych w skutkach rodzajów zaburzeń rytmu serca. AF występuje u 2-4% społeczeństwa, w tym nawet wśród 10% osób po 70 roku życia - migotanie przedsionków to powszechny problem naszych rodziców i dziadków, poważny problem społeczny – mówi prof. Zbigniew Kalarus, Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

  Więcej…  
 • Polak z wadą wzroku

  Według wyników najnowszego raportu „Polak z wadą wzroku” *1, aż 91 proc. badanych deklarujących problemy z widzeniem stosuje jedną z dostępnych współcześnie metod korekcji wzroku, z czego 93 proc. uczestników badania wskazało na okulary. W jakich sytuacjach Polacy ich używają, a kiedy z nich rezygnują (np. dla własnej wygody)? Aż 92 proc. respondentów wskazało, że najczęściej sięga po nie podczas korzystania z komputera.

  Więcej…  
 • Zaćma metody leczenia

  Walka z zaćmą, czyli jedną z najczęściej występujących i operowanych chorób oczu na świecie toczy się dziś bardzo zacięcie. Przyczyn jej występowania jest wiele, podobnie jak grup osób, które mogą być chorobą zagrożone. Wśród tych, którzy najczęściej doświadczają zaćmy znajdują się jednak osoby starsze, po 50 roku życia, u których naturalne procesy starzenia się organizmu mogą przyspieszać rozwój choroby i prowadzić do stadium choroby wymagającego natychmiastowej interwencji chirurgicznej. W samej Polsce na zaćmę może cierpieć dziś nawet milion osób, przy czym wielu z nich nie jest do końca świadomych istnienia choroby – jej powolny rozwój może trwać nawet kilka lat, bez większych objawów.

  Więcej…  

Aktualności seniora

Choroba uchyłkowa

Choroba uchyłkowa polega na występowaniu w przewodzie pokarmowym nieprawidłowych, charakterystycznych zagłębień (uchyłków).

Więcej…

Choroba Leśniewskiego

Choroba Leśniewskiego – Crohna to przewlekłą choroba układu pokarmowego , która prowadzi do bliznowacenia ścian jelita. Choroba może przebiegać przez długo czas bezobjawowo.

Więcej…

Spirometria

Spirometria – jest to badanie służące ocenie wydolności oddechowej. W trakcie jego trwania możliwe jest wykonanie próby farmakologicznej, istotnej przy doborze leków na astmę.

Więcej…

Pasje Seniora

CZATeria

seniorzy gotowe fb

Wyszukiwanie