Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Forma organizowania opieki

dom opieki Katowice

Projekt „Szpital domowy w Katowicach” jako nowa forma organizowania opieki dla seniorów przebywających w swoich domach

dr Joanna Plak

Szpital domowy to nowoczesna forma organizacji opieki nad niesamodzielnym seniorem pozostającym w środowisku domowym, w którą zaangażowany jest Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach i placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które z nim współpracują.

Pacjent pozostaje w kontakcie ze swoim dotychczasowym lekarzem i pielęgniarką, a dodatkowo opiekę nad nim sprawują lekarz i pielęgniarka specjalizujący się w geriatrii oraz teleopiekunowie medyczni. Komunikacja między pacjentem a zespołem medycznym sprawującym nad nim opiekę bazuje na telemedycynie (kontakt telefoniczny 7 dni w tygodniu przez całą dobę), która ogranicza częstotliwość wizyt seniora u swojego lekarza i przedłuża możliwość samodzielnego przebywania pacjenta w domu. Porady medyczne drogą telefoniczną mogą być udzielane jedynie przez: lekarza, pielęgniarkę oraz opiekunów medycznych. Pacjent ma również prawo do wizyt zespołu medycznego w jego domu (przewidziano średnio 2 wizyty w czasie trwania projektu). Świadczenia medyczne w domu pacjenta lub w przychodni są świadczone przez lekarza i pielęgniarkę, ale także przez psychologa i fizjoterapeutę. Dzięki współpracy z fizjoterapeutą pacjent odbywa 3 serie rehabilitacji leczniczej po 10 zabiegów każda. Pacjent korzystający ze wsparcia w ramach projektu jest objęty Indywidualnym Planem Opieki oraz Zaleceń Medycznych, opracowanym i wspieranym przez specjalistów geriatrii.

W projekcie mogą wziąć udział seniorzy (120 osób) spełniający następujące warunki (łącznie):

  • mieszkaniec Katowic w wieku 65+,
  • objęty długoterminowym leczeniem specjalistycznym (przewlekła choroba, powrót do domu po długotrwałej hospitalizacji), deklarujący w związku z tym zapotrzebowanie na wzmożoną opiekę, nadzór nad realizacją zaleceń medycznych, działania usprawniające i przeciwdziałające postępującej niesamodzielności, organizację opieki i leczenia
  • niesamodzielny (zgodnie ze skalą Barthel)
  • będący pacjentem placówki podstawowej opieki zdrowotnej współpracującej ze Szpitalem Geriatrycznym w Katowicach
  • deklarujący gotowość skorzystania z rehabilitacji geriatrycznej
  • wyrażający zgodę na objęcie wsparciem telemedycznym

Nabór do projektu rozpoczął się w styczniu 2018 roku.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież