Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w pracy
Dyskryminacja w miejscach pracy dotyczy nie tylko kobiet w ciąży, młodych matek, czy niepełnosprawnych. Niestety ale dyskryminowani są także seniorzy. Najlepszym dowodem są publikowane w Internecie i gazetach ogłoszenia o pracę. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przeanalizowało 60 tysięcy ogłoszeń o pracę. Niemal połowa dyskryminowała jakąś grupę społeczną.
W rzeczywistości najczęściej rozpoznawano dyskryminację ze względu na płeć. Do sklepu poszukiwano pań, zaś do pracy przy koniach, panów. Drugim aspektem dyskryminacji, był wiek. Poszukiwani są młodzi. Często oferty kierowane są do studentów lub ambitnych, bez doświadczenia - zatem młodych ludzi.
Niepokojące jest także pomijanie starszych pracowników w programach szkoleniowych. Firmy, często bardzo niesłusznie, stawiają na młode pokolenia. Co powinno być jasne, wiek pracownika nie wpływa negatywnie na jego sprawność umysłową. Doświadczenie "starych" pracowników jest bezcenne.
Wielu pracodawców docenia najstarszą kadrę, zaś ogłoszenia dla młodych ambitnych, często są powodowane chęcią wykorzystania ich zapału, pasji, entuzjazmu, które zgodnie z utwierdzonymi stereotypami nie kojarzą nam się z osobami starszymi. Polski rynek pracy ulega metamorfozie, dyskryminacja jest wstydliwym problemem firm, które negatywnie wpływają na ich wizerunek.
Dyskryminacja w miejscach pracy dotyczy nie tylko kobiet w ciąży, młodych matek, czy niepełnosprawnych. Niestety ale dyskryminowani są także seniorzy. Najlepszym dowodem są publikowane w Internecie i gazetach ogłoszenia o pracę. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przeanalizowało 60 tysięcy ogłoszeń o pracę. Niemal połowa dyskryminowała jakąś grupę społeczną.
Czytaj więcej...

Publikacje o seniorach - "Wybrane problemy osób starszych"

&
Publikacje o seniorach - "Wybrane problemy osób starszych"
Seniorzy pod lupą pedagogów, psychologów, socjologów i demografów - tak najkrócej można by opisać książkę Agnieszki Nowickiej. Jest to bardzo ciekawa publikacja, która w pełni odwzorowuje zainteresowanie społeczne osobami starszymi.
Coraz częściej pochylamy się nad problemami i sytuacją życiową seniorów. Sen z powiek polityków spędza dodatkowo starzejące się społeczeństwo. To niepożądane społecznie zjawisko wymaga specjalnych działań prewencyjnych polityków. Wiek dojrzały nie jest jednak czymś, co powinno nas zaskakiwać. To naturalna kolej rzeczy, z którą prędzej czy później musimy się pogodzić, a nawet zaprzyjaźnić.
W pierwszej części książki autorka omawia biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się. Biologiczne zmiany w organizmie seniora to wynik upływającego czasu. Wbrew presji mediów nie należy wstydzić się własnego, dojrzałego ciała, które przecież jest naturalne i piękne. Autorka zastanawia się także nad stereotypami, którymi osnuta jest starość. Poruszane są także zagadnienia śmierci i żałoby.
W drugiej części rozważane są socjologiczne aspekty starzenia się - funkcjonowanie seniorów w różnych środowiskach oraz trudności związane z przyjmowanymi na siebie rolami. Omawiane są także problemy dojrzałych kobiet, których udziałem stało się macierzyństwo. Nowicka analizuje też trudności związane z adaptacją w domach starości.
Trzecia część poświęcona jest formom aktywności seniorów. Autorka omawia także zagadnienia rehabilitacji i terapii przeznaczonych dla osób starszych. Badane są także ulubione formy spędzania wolnego czasu przez uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Seniorzy pod lupą pedagogów, psychologów, socjologów i demografów - tak najkrócej można by opisać książkę Agnieszki Nowickiej. Jest to bardzo ciekawa publikacja, która w pełni odwzorowuje zainteresowanie społeczne osobami starszymi.
Czytaj więcej...

Unia dla seniorów w roku 2010

Unia dla seniorów w roku 2010
Rok 2010 upłynie pod znakiem unijnych programów dedykowanych dla seniorów. UE przygotowała szereg projektów edukacyjnych i aktywizujących, przeznaczonych dla osób starszych. Okazuje się, że seniorzy coraz chętniej uczestniczą w przedsięwzięciach finansowanych przez Unię, dzięki którym wracają do aktywności społecznej i zawodowej.
Kryzys, który obecnie jest zdecydowanie w odwrocie, pozostawił po sobie wzrost bezrobocia. Dla powiatów o najwyższym jego stopniu UE przeznaczyła specjalną pulę środków, do walki z tym niekorzystnym społecznie zjawiskiem. Szczególnie dotowane będą szkolenia techniczne, umożliwiające przekwalifikowanie lub zdobycie nowych umiejętności praktycznych.
Pieniądze trafią w szczególności do tzw. grup trudnych, dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego premiuje w konkursach projektodawców, którzy chcą pracować z grupami, które najtrudniej zaktywizować - wśród nich znajdują się długotrwale bezrobotni, młode mamy, seniorzy, młodzi podejmujący pierwszą pracę oraz niepełnosprawni.
W ubiegłym roku seniorzy nie często przystępowali do unijnych projektów aktywizujących zawodowo. Badania pokazują, że osoby starsze stanowiły zaledwie 3 % uczestników zajęć zwiększających kwalifikacje i 5% uczestników wśród kursantów przygotowanych do prowadzenia własnej działalności, którzy założyli własne firmy.
Można jednak zauważyć zdecydowaną tendencję wzrostową. Seniorzy coraz chętniej korzystają zarówno ze szkoleń jak i dotacji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego położy także nacisk na premiowanie w konkursach projektów realizowanych poza dużymi ośrodkami oraz w obszarach spowolnienia gospodarczego.
ueRok 2010 upłynie pod znakiem unijnych programów dedykowanych dla seniorów. UE przygotowała szereg projektów edukacyjnych i aktywizujących, przeznaczonych dla osób starszych. Okazuje się, że seniorzy coraz chętniej uczestniczą w przedsięwzięciach finansowanych przez Unię, dzięki którym wracają do aktywności społecznej i zawodowej.
Czytaj więcej...

Seniorzy traktowani jak dzieci

Seniorzy traktowani jak dzieci
Absurdalną tendencją na oddziałach geriatrycznych, sanatoriach dla seniorów oraz przede wszystkim w domach opieki i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych jest zwracanie się do pensjonariuszy jak do dzieci. Często słyszymy zwroty: "młoda damo", "kawalerze", czy pochwały udzielane niczym klepanie po główce małego berbecia. Personel w ten sposób okazuje sympatię, jednakże takie zachowanie nie jest akceptowane przez osoby starsze, często czują się poniżone takim traktowaniem.
Pacjenci wyżej wymienionych ośrodków najczęściej muszą polegać na innych, z uwagi na zły stan zdrowia. Nie znaczy to jednak, że nagle uwsteczniły się w rozwoju i mają mentalność dziecka. To, że potrzebują opieki nie wyklucza prawa do własnej opinii i przede wszystkim tożsamości dojrzałego, w pełni wartościowego człowieka, z którego zdaniem należy się liczyć.
W jednym z brytyjskich uniwersytetów przeprowadzono badania, z których wynika, że starsi ludzie traktowani jak dzieci mają gorszy stan zdrowia, szczególnie w zakresie pamięci i utrzymania równowagi. Okazuje się, że seniorzy pozytywnie nastawieni do procesu starzenia, żyją średnio 7,5 roku dłużej niż osoby starsze o odmiennym nastawieniu.
Badania te dowodzą także, iż seniorzy będący pod opieką różnych instytucji, traktowani w sposób infantylny, zachowują się często agresywnie. Co ciekawe, personel takich ośrodków jest przekonany, iż "dziecięce" zwroty są mile widziane przez pensjonariuszy i stanowi wyraz troski o swoich podopiecznych.
Absurdalną tendencją na oddziałach geriatrycznych, sanatoriach dla seniorów oraz przede wszystkim w domach opieki i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych jest zwracanie się do pensjonariuszy jak do dzieci. Często słyszymy zwroty: "młoda damo", "kawalerze", czy pochwały udzielane niczym klepanie po główce małego berbecia. Personel w ten sposób okazuje sympatię, jednakże takie zachowanie nie jest akceptowane przez osoby starsze, często czują się poniżone takim traktowaniem.
Czytaj więcej...

Upadki i omdlenia u seniorów

Upadki i omdlenia u seniorów
Wraz z wiekiem wzrasta częstość omdleń i upadków. Nie należy ich jednak bagatelizować. Jeśli zdarzy nam się coraz częstsza utrata świadomości, powinniśmy niezwłocznie poddać się badaniom wyjaśniającym przyczynę tego stanu rzeczy.
Omdlenie to nic innego jak przemijająca utrata przytomności. Spowodowana jest tymczasowym wstrzymaniem przepływu utlenionej krwi do mózgu, którego źródłem jest spadek ciśnienia krwi lub zaburzenia pacy serca. Te okoliczności występowania omdleń nie są jednak jedyne. Przyczyny utraty świadomości mogą być bardzo różne i w rzeczywistości zagadnienie to nie jest jeszcze zbadane.
Statystyki potwierdzają, że przynajmniej 3,5 miliona Europejczyków przynajmniej raz doświadczyło omdlenia każdego roku. Ponad jedna trzecia badanych nie zna przyczyny utraty świadomości. Ryzyko omdleń jest szczególnie wysokie u osób powyżej 70. roku życia.
Seniorzy, którym zdarzają się omdlenia, często są mylnie diagnozowani. Zakłada się, że na skutek upadku osoba starsza utraciła przytomność. Seniorzy miewają problemy z poruszaniem się, tracą równowagę, dlatego łatwiej założyć, iż te dysfunkcje były przyczyną upadku. Często bywa jednak tak, iż osoby starsze przewracają się właśnie z powodu omdlenia, a nie mdleją pod wpływem upadku. W przypadku powtarzającej się utraty świadomości należy niezwłocznie udać się do lekarza.
Wraz z wiekiem wzrasta częstość omdleń i upadków. Nie należy ich jednak bagatelizować. Jeśli zdarzy nam się coraz częstsza utrata świadomości, powinniśmy niezwłocznie poddać się badaniom wyjaśniającym przyczynę tego stanu rzeczy.
Czytaj więcej...

Pokonaj ból uderzeniem fali

Nowość!
Pokonaj ból uderzeniem fali  - terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT
Przewlekły i uporczywy ból to nie tylko fizyczne dolegliwości, ale również psychiczny dyskomfort, który znacznie obniża jakość życia. Ograniczona  sprawność ruchowa i złe samopoczucie powodują, że sięgamy po wiele kuracji, które nie zawsze przynoszą oczekiwaną ulgę. Innowacyjna, niezwykle efektywna terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT, to odpowiedź na dotychczasowe problemy. Z pomocą Centrum Rehabilitacji Taurus, przeprowadzającym zabiegi na Dolnym Śląsku, odzyskamy dobrą kondycję i na nowo będziemy cieszyć się pełnią życia.
Do niedawna schorzenia narządów ruchu leczono przede wszystkim operacyjnie lub za pomocą środków farmakologicznych, co wiązało się z bolesnymi zabiegami i długotrwałym okresem rekonwalescencji. Natłok obowiązków i zwiększone tempo życia współczesnego człowieka stało się bodźcem do poszukiwania nowatorskich rozwiązań i terapii, które dbając o nasz cenny czas, szybko przywracałyby pełnię sił witalnych.  Niezwykle skuteczny, nieinwazyjny system fal uderzeniowych BTL-SWT, jest jedną z najnowocześniejszych metod walki z dolegliwościami bólowymi. Terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT z powodzeniem stosowana jest bowiem w dziedzinie ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej. Centrum Rehabilitacji Taurus jako jeden z dwóch ośrodków na Dolnym Śląsku oferuje tego rodzaju usługi. Najnowszej generacji aparatura i wysoko wykwalifikowany personel pomogą efektywnie pozbyć sie bólu i podnieść komfort naszego życia.
Uderz w źródło bólu
Nowoczesna terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT dostępna w ofercie Centrum Rehabilitacji Taurus to niezawodny sposób walki z uporczywym bólem. Wysoka skuteczność kuracji potwierdzona została wieloletnimi badaniami klinicznymi i opiera się na przepływie przez ciało fal akustycznych, które przenoszą energię w bolące miejsce. „Dostarczana energia stymuluje metabolizm, pobudza cyrkulację krwi i syntezę kolagenu, dzięki czemu przyspiesza procesy leczenia oraz regenerację ścięgien i tkanki miękkiej.”- wyjaśnia Dawid Półgrabia,dyrektor Centrum Rehabilitacji Taurus. Terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT to bezpieczny i szybki sposób przywracania sprawności ruchowej, bowiem zabieg przeprowadzany jest bez konieczności podawania znieczulenia i stosowania środków farmakologicznych, a brak efektów ubocznych jest dodatkowym atutem. Kuracja ta zwalcza nie tylko objawy, ale również źródło bólu, dzięki czemu osiągnięty rezultat nie jest jedynie chwilowym efektem. Dodatkowo wysoka skuteczność sprawia, że terapia ma bardzo szeroki wachlarz zastosowania. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w leczeniu takich schorzeń jak bóle barków, bóle ścięgna Achillesa, zwyrodnienia stawów, łokieć tenisisty czy kolano skoczka.
Zabieg w 10 minut
Życie w ciągłym pośpiechu sprawia, że bardzo często narażeni jesteśmy na różnego rodzaju urazy, a jednocześnie nie mamy czasu by zadbać o nasze zdrowie. Lekceważenie niewielkiego bólu, z czasem przerodzić się może w chroniczną dolegliwość, która znacznie ograniczy nasze funkcjonowanie. Zwykle proces rehabilitacyjny to długotrwałe i mozolne leczenie, nie przynoszące od razu wymiernych rezultatów, dlatego też często odkładamy je na później.  Dla osób zapracowanych, żyjących w ciągłym biegu, dla których każda minuta jest cenna, idealnym rozwiązaniem jest terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT. Sesja terapeutyczna trwa bowiem jedynie około 10 minut, a całkowity czas skutecznej terapii obejmuje tylko cztery do pięciu zabiegów. „Rezultat leczenia jest trwały, a efekty natychmiastowe. Zwykle już jeden zabieg przynosi znaczną ulgę, a cala seria wystarczy, by zauważyć poprawę i zlikwidować dręczący ból.”- podkreśla Dawid Półgrabia z Centrum Rehabilitacji Taurus.
Terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT to niezwykle skuteczna, nieinwazyjna metoda likwidowania bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym. Dzięki niej uporczywy ból nie będzie już dłużej stanowił problemu, a my odzyskamy dawną sprawność  i dobre samopoczucie.
Dawid Półgrabia – dyrektor Centrum Rehabilitacji Taurus, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od 10 lat pracuje jako fizjoterapeuta. Bogate doświadczenie zdobywał m. in. jako rehabilitant kobiecej drużyny siatkarek Gwardii Wrocław oraz polskiej reprezentacji kobiet w piłce siatkowej. Specjalizuje się głównie w rehabilitacji sportowej i neurologicznej. Ukończył szereg szkoleń, a na swoim koncie posiada m. in. certyfikat PNF, McKenzie, Bobath czy Kinesiologyteape.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrum Rehabilitacji Taurus to prywatny gabinet medyczny, będący działem firmy Lange Łukaszuk Sp.j.. Utworzony został w celu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w firmie, a następnie rozszerzony o świadczenie usług dla pozostałych pracowników i pacjentów komercyjnych. Centrum wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu.
Taurus Centrum Rehabilitacji
Byków 25C
55-095 Mirków
www.CentrumTaurus.pl
- terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT

Przewlekły i uporczywy ból to nie tylko fizyczne dolegliwości, ale również psychiczny dyskomfort, który znacznie obniża jakość życia. Ograniczona  sprawność ruchowa i złe samopoczucie powodują, że sięgamy po wiele kuracji, które nie zawsze przynoszą oczekiwaną ulgę. Innowacyjna, niezwykle efektywna terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT, to odpowiedź na dotychczasowe problemy. Z pomocą Centrum Rehabilitacji Taurus, przeprowadzającym zabiegi na Dolnym Śląsku, odzyskamy dobrą kondycję i na nowo będziemy cieszyć się pełnią życia.
Czytaj więcej...

Seniorzy rozpoczną rok akademicki w SWPS w Sopocie

Informacja prasowa
19.02.2010 r.
Seniorzy rozpoczną rok akademicki w SWPS w Sopocie
Osoby w wieku 50+ też mogą robić e-zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej i pisać dobre CV. Rozpoczyna się rekrutacja na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Dla seniorów przygotowano wykłady i warsztaty psychologiczne. Zapisy trwają do 18 marca.
Wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny psychologii oraz fizjoterapii, warsztaty prowadzone przez psychologów praktyków oraz studentów – to oferta nowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstaje przy Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Polna 16/20, Sopot). Podczas zajęć studenci-seniorzy będą mogli zdobyć informacje o tym, jak bronić się przed manipulacją, jak i gdzie odnajdywać pozytywne aspekty życia, jak być asertywnym. Wśród warsztatów pojawią się również zajęcia komputerowe ułatwiające przełamanie lęku przed komputerem.
„Uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku ma bardzo pozytywny wpływ na seniorów” – opowiada Edyta Bonk, psycholog i wykładowca SWPS, od 6 lat pracuje z seniorami. „Ta zmiana przebiega na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to wewnętrzna, gdy oprócz zaspokajania potrzeb, seniorzy zaczynają patrzeć na siebie łaskawszym wzrokiem. Spotykam się często z ich opiniami, mówią że uczestnictwo w zajęciach na UTW pozwoliło im wyjść z depresji i poradzić sobie z negatywnymi emocjami. Natomiast na płaszczyźnie zewnętrznej – wielu słuchaczy twierdzi, że udział w zajęciach pozwolił im złapać kontakt z wnukami (np. dzięki warsztatom komputerowym), przewartościować opinie o nich we własnej rodzinie (z nieporadnego dziadka, z niezadowolonej babci na studenta, który zaskakuje wiedzą) oraz poznać nowe osoby, przyjaciół, a nawet miłość” – uzupełnia Bonk.
Pierwszy wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się w piątek,
19  marca o godz. 10:15. Wygłosi go prof. Bogdan Wojciszke. W semestrze letnim 2009/2010 wykłady będą się odbywać w piątki: 19.03, 26.03, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05. Czesne za semestr studiów wynosi 50 zł (w tym udział w wykładach). Warsztaty są dodatkowo płatne.
Więcej informacji: tel. 58 721 46 94, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i na stronie: http://www.swps.pl/index.php/sopot-oferta-uniwersytet-trzeciego-wieku.html.
Program i terminy warsztatów:
Cykl „Komunikacja interpersonalna”
Piątki w godzinach 8.30-10.00, 15 spotkań
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z niezbędną wiedzą dotyczącą procesu komunikacji interpersonalnej. Zwiększenie poprawności porozumiewania się w kontaktach z innymi ludźmi. Zrozumienie właściwości, procesów i zasad dotyczących skutecznej komunikacji oraz doskonalenie tych umiejętności
Cykl „Rozwój osobisty”
Środy w godzinach 13.30-15.00, 15 spotkań
Celem zajęć jest analiza własnej osoby pod kątem uzdolnień, zainteresowań, wartości życiowych oraz odkrycie swoich mocnych i słabych stron. Zdefiniowanie swojego miejsca  w grupie. Zrozumienie roli pierwszego wrażenia w kontaktach interpersonalnych (jak oceniamy innych widząc ich po raz pierwszy). Rozwój własnej kreatywności, efektywne zarządzanie swoim czasem, skuteczne radzenie sobie w sytuacjach stresogennych.
Cykl „Sztuka wywierania wpływu - teoria i praktyka”
Wtorki w godzinach 16.30-18.00, 10 spotkań
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat technik wywierania wpływu przez innych ludzi, wiedzy o psychologicznych pułapkach w ocenianiu i podejmowaniu decyzji. Zajęcia dają również możliwość nabycia umiejętności rozpoznawania i obrony przed niepożądanym wpływem  innych na  nasze decyzje.
Cykl „Psychologia zdrowia”
Czwartki w godzinach 8.30-10.00, 10 spotkań
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania psychologii zdrowia w życiu codziennym, utrzymania zdrowia, znaczeniem zachowań anty- i prozdrowotnych, ze sposobami radzenia sobie ze stresem, bólem, chorobą i ich następstwami, uzmysłowienie pozytywnych aspektów życia, wagi wsparcia w zdrowiu i chorobie, a także różnymi zaburzeniami psychosomatycznymi.
Cykl „Psychologia szczęścia”
Czwartki w godzinach 13.30-15.00, 10 spotkań
Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień związanych z jakością życia, dobrostanem psychicznym, przedstawianie w jaki sposób kultura wpływa na sposób odczuwania szczęścia Zaprezentowanie sposobów rozumienia i pomiaru szczęścia, dobrego życia oraz pozytywnie definiowanego zdrowia psychicznego, omówienie  znaczenia biologicznych podstaw szczęścia. Przedstawienie uroków życia codziennego, przedstawienie pozytywnych czynników wpływających na jakość życia w trzecim wieku.
Cykl „Asertywność jako sposób na życie”
Środy w godzinach 9.00-10.30, 10 spotkań
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tematyką asertywności, terminologią, sposobami zachowań asertywnych, sposobami komunikacji, wyrażania myśli i uczuć, radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy oprócz teorii będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach postaw i zachowań asertywnych oraz praktycznie wykorzystać omawianą tematykę zajęć.
Cykl „Bankowość elektroniczna”
Piątki w godzinach 13.45-14.30, 4 spotkania
Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z elektroniczną bankowością, zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem opcji umożliwiających zarządzanie własnymi oszczędnościami. W ramach programu zająć będzie omawiane bezpieczeństwo transakcji finansowych, sprawdzanie stanu konta, dokonywanie płatności, samodzielne zakładanie
swps logoOsoby w wieku 50+ też mogą robić e-zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej i pisać dobre CV. Rozpoczyna się rekrutacja na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Dla seniorów przygotowano wykłady i warsztaty psychologiczne. Zapisy trwają do 18 marca.
Czytaj więcej...

Samodzielny jak senior

Samodzielny senior pod dyskretną opieką 24h na dobę w Polsce? Jest to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi usług teleopieki w naszym kraju. Już od dziś osoby starsze lub
z ograniczoną samodzielnością życiową mogą korzystać z usług Centrum TeleOpieki.
Telefoniczny system opieki domowej i mobilnej jest w Polsce ciągle nowością. Jest to usługa skierowana przede wszystkim do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych
z ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru. System pozwala na stałą, dyskretną opiekę nad podopiecznym. Pacjent może sam wezwać pomoc lub połączyć się z wybraną bliską osobą, jeżeli uzna, że zaszła taka potrzeba. Możliwe jest również automatyczne połączenie z Centrum Alarmowym, jeżeli monitoring najważniejszych funkcji życiowych (pulsu, ciśnienia krwi, oddechu) odbierze nieprawidłowe wskazania. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które nie są w pełni sprawne intelektualnie np. dotkniętych demencją lub chorobą Alzheimera. W takim przypadku możliwe jest zainstalowanie nadajnika GPS, który zlokalizuje taką osobę. Jeśli senior oddali się od domu i przekroczy wcześniej wytyczone granice np. obszar dzielnicy bądź miasta, centrum jest zawiadamiane automatycznie
lub zostaje wysłana wiadomość SMS do wskazanej osoby.
- Pomimo wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nawet dla osób nieobytych
z gadżetami technologicznymi  - przekonuje Dariusz Chudzia, partner
w CentrumTeleOpieki.
Jak  działa TeleOpieka?
Każdy z użytkowników systemu TeleOpieki otrzymuje aparat
w formie małego, dyskretnego wisiorka lub zegarka. Aby
wezwać pomoc wystarczy nacisnąć przycisk. Sygnał przesyłany
jest do modułu centralnego zainstalowanego w domu podopiecznego, który automatycznie łączy się z Centrum Teleopieki.
Oprócz możliwości manualnej aktywacji urządzenia, aparatura może być również zaprogramowana tak, by samoczynnie wysyłała sygnał w sytuacjach zagrożenia, np. w przypadku nadmiernego stężenia CO2, pożaru, zalania mieszkania bądź odłączenia urządzenia. Aparat jest wodoodporny, więc podopieczny może go nosić także podczas kąpieli. Statystycznie aż 70% wypadków zdarza się właśnie w łazience! Ponadto, dzięki wbudowanym czujnikom możliwy jest stały monitoring podstawowych
i ważnych czynników życiowych: pulsu, ciśnienia, czynności oddechowych czy nawet wykrycie zaniku aktywności ruchowej.
Funkcjonowanie systemu TeleOpieki możliwe jest dzięki stałym łączom telefonicznym lub sieci  komórkowej. Druga opcja pozwala seniorom na większą mobilność – system działa wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci GSM.
Zalety Teleopieki
Personalny monitoring z powodzeniem wykorzystywany jest w krajach dotkniętych zjawiskiem starzenia się społeczeństwa: w USA, Niemczech i krajach skandynawskich. Według prognoz demograficznych w 2020 roku co piąty Polak będzie w wieku poprodukcyjnym. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na poprawienie kondycji coraz bardziej obciążonej służby zdrowia jest wdrażanie  systemów opieki domowej.
- Coraz więcej starszych osób chce jak najdłużej żyć samodzielnie we własnym domu i nie obciążać swoich dzieci. Inne osoby żyją same, ponieważ zmusiła ich do tego sytuacja życiowa– mówi Dariusz Chudzia z Centrum TeleOpieki. – Obie grupy potrzebują nadzoru, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa nawet w pustym domu – dodaje Chudzia.
Dzięki TeleOpiece możliwe jest natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego, połączenie się z Centrum Alarmowym, bliską osobą lub pogotowiem. Zgodnie
z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym karetka w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców powinna przyjechać do 15 minut od zgłoszenia. TeleOpieka pozwala zaalarmować również zaufaną osobę np. sąsiada, która może w tym czasie udzielić pierwszej pomocy lub po prostu "podnieść chorego na duchu".
Centrum TeleOpieki, za zgodą podopiecznego, może mieć również dostęp do zapasowego klucza
do jego mieszkania, szczegółowych informacji o schorzeniach, na które cierpi a nawet o miejscu przechowywania stale zażywanych lekarstw. Dzięki temu ratownicy mogą bez przeszkód dostać się do mieszkania i już w czasie przejazdu postawić wstępną diagnozę. Wszystko to pozwala zaoszczędzić cenne minuty i uratować życie.
Tomasz Korkosz, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej jest zdania, że: Każdy system wspomagający bezpieczeństwo osób, które potencjalnie mogą potrzebować zewnętrznego wsparcia jest ważny
i potrzebny. Szczególnie może to dotyczyć osób starszych, które dodatkowo często cierpią na choroby przewlekłe. Szybkość dotarcia z pomocą do takich osób w sytuacjach nagłych jest kluczowa i bardzo często decydująca o zdrowiu lub nawet życiu.
Koszty TeleOpieki
Aktywacja urządzenia pozwalającego na monitoring personalny wynosi 95zł i jest to opłata jednorazowa. Miesięczny abonament za usługi TeleOpieki to wydatek 68 PLN. Centrum TeleOpieki,
w zależności od wybranych parametrów urządzenia oferuje szeroką ofertę.
Pełny wykaz usług dostępny jest na stronie: http://www.tele-opieka.pl/
Samodzielny senior pod dyskretną opieką 24h na dobę w Polsce? Jest to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi usług teleopieki w naszym kraju. Już od dziś osoby starsze lub
z ograniczoną samodzielnością życiową mogą korzystać z usług Centrum TeleOpieki.
Czytaj więcej...

Domowe sposoby na katar... w XXI wieku

Domowe sposoby na katar... w XXI wieku
Nieprzyjemna dolegliwość związana z zatkanym nosem, brakiem smaku i węchu dopada przeciętnego Polaka nawet pięć razy w roku. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim wirusy przenoszone drogą kropelkową, inną ważną przyczyną tego typu dolegliwości są alergie. Cieknący, obolały nos i tony chusteczek w kieszeniach, mogą skutecznie popsuć ważne spotkanie czy rodzinny wyjazd.
Niedrożny nos jest spowodowany obrzękiem błony śluzowej nosa, którego przyczyną może być, między innymi, zakażenie drobnoustrojami lub alergia. W porze zimowej często stykamy się z osobami przeziębionymi, kichającymi. Gdy zbiegnie się to z chociażby chwilowym spadkiem naszej odporności, infekcja atakuje nasz nos. Skutkiem tego jest: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność nosa, blokada jego drożności i zwiększona produkcja wydzieliny. Do tego dochodzi brak powonienia i zniekształcony nieprawidłowym przepływem powietrza głos. Męczymy się z tą dolegliwością kilka dni bo, jak głosi obiegowa opinia „nie leczona trwa tydzień a leczona tylko 7 dni”. Warto więc przez ten tydzień sprawić sobie ulgę, a sposobów na to znajdziemy tyle, ile trwa nieżyt nosa. Najlepsze są oczywiście domowe sposoby naszych babć… a przecież mamy już XXI wiek!
Jedna z metod „medycyny ludowej” mówi, że: „na katar najlepsza jest gorąca kąpiel z dodatkiem aromatycznych olejków np. eukaliptusowego, który pomoże udrożnić narząd powonienia”. Potem ciepłe skarpety, pod kołdrę i spać – może uda się przespać całe sześć godzin bez sięgania po chusteczkę. Jednak w dzień – katar wróci, wtedy rozgrzać się pomoże herbatka z miodem, cytryną i dodatkiem imbiru czy goździków. Inhalacje i ciepłe okłady na skronie też przyniosą chwilową ulgę – do czasu, aż okład na czole nie ostygnie. Można też wąchać chrzan, który ma udrożnić nos lub powiesić na grzejniku nawilżacz powietrza z wodą i kilkoma kroplami olejku eterycznego. Wszystkie babcine sposoby z pewnością nie zaszkodzą, jednak przed ważnym wyjściem czy wyjazdem, warto sięgnąć po nowoczesne i skuteczne środki farmakologiczne. Jak jednak wybrać lek najbardziej odpowiedni dla nas i naszego nosa?
Tutaj decydują przyzwyczajenia, rady przyjaciół i rekomendacje lekarza. Jednak to w aptece podejmujemy ostateczną decyzję – 32 proc. z nas zdaje się na opinię farmaceuty i wybiera leki, które przede wszystkim są łatwe i przyjazne w stosowaniu np. aerozole. Te dostępne w aptece bez recepty jak np. Afrin przynoszą ulgę udrożniając nos w 5-10 minut po zastosowaniu. Jego działanie trwa aż do dwunastu godzin, w tym czasie możemy odpocząć od nieustannego wycierania nosa i poczuć ulgę dzięki odetkaniu nosa. Zmniejszenie blokady nosa pozwoli nam wyspać się w nocy i ułatwi pracę w dzień. Afrin jest aerozolem, który stosujemy bezpośrednio na zatkany nos. Substancja czynna (Chlorowodorek oksymetazoliny) zawarty w nim osiada na błonie śluzowej zainfekowanego nosa i zmniejsza jej obrzęk poprzez zwężenie naczyń krwionośnych. Dzięki temu poprawia się drożność nosa a my szybko odczuwamy ulgę. Zatoki przynosowe są lepiej wentylowane i ułatwiony jest odpływ zalegającej w nich wydzieliny.
Łatwy w zastosowaniu aerozol Afrin wystarczy stosować dwa razy w ciągu doby, by odczuć ulgę w czasie uciążliwej infekcji. Preparat jest dostępny w aptece bez recepty i może być stosowany zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 6 roku życia. Mała buteleczka Afrin 20 ml, zmieści się w każdej kieszeni i torebce, warto więc mieć go zawsze przy sobie, gdy tylko zaczynamy odczuwać skutki przeziębienia czy niedrożność nosa.
Nie zapomnijmy także o urodzie podczas infekcji nosa. Powonienie jest ważnym zmysłem, dzięki niemu pełniej odczuwamy smaki potraw, ale mimo pełnienia ważnych funkcji w organizmie człowieka nos jest również główną ozdobą na twarzy. Może być rzymski, grecki czy gołębi lub zadarty, ale kiedy pojawia się wydzielina i zużywamy setki chusteczek każdy staje się czerwony. Zaczerwienione skrzydełka nosa warto posmarować kremem o kojącym działaniu, a na spierzchnięte usta natłuścić np. nałożyć bezbarwna pomadkę. Po tygodniu infekcja minie i nie zauważymy nawet jej skutków. Jeśli jednak objawy nasilą się po pięciu dniach lub nie ustąpią po dziesięciu dniach, należy wybrać się do lekarza. Tymczasem pamiętajmy, że są skuteczniejsze i mniej absorbujące naszą uwagę i czas sposoby na zatkany nos niż tradycyjne sposoby podawane z pokolenia na pokolenie.
Nieprzyjemna dolegliwość związana z zatkanym nosem, brakiem smaku i węchu dopada przeciętnego Polaka nawet pięć razy w roku. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim wirusy przenoszone drogą kropelkową, inną ważną przyczyną tego typu dolegliwości są alergie. Cieknący, obolały nos i tony chusteczek w kieszeniach, mogą skutecznie popsuć ważne spotkanie czy rodzinny wyjazd.
Czytaj więcej...