Starzejące się społeczeństwa w Polsce i w Europie.

Starzejace sie spoleczenstwo

Z danych UE wynika, że liczba osób starszych będzie rosła coraz bardziej dynamicznie. Już teraz populacja 65+ stanowi 20 proc. całego społeczeństwa UE, a do 2070 roku będzie stanowić 30 proc. *1 Według prognoz udział osób 80+ w społeczeństwie wzrośnie do 2070 r. dwukrotnie, a liczba osób potrzebujących opieki długoterminowej wyniesie 23,6 mln w 2030 r. i 30,5 mln w 2050 r. 

Czytaj więcej...

Porady, szkolenia, informacje dla opiekunów i asystentów seniora

Praca pomoc seniorom

Wsparcie opiekunów seniorów – badanti. Dobre praktyki z regionu Emilia Romagna.

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Wiele rodzin w regionie Emilia Romagna korzysta ze wsparcia badanti w opiece domowej nad swoimi seniorami. Pracę w charakterze badanti wykonują w większości wypadków kobiety pochodzące spoza Włoch, często słabo posługujące się językiem włoskim lub w ogólne go nie znające, nie mające informacji na temat przysługujących im praw, zasilające szarą strefę na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Narastający problem przemocy domowej wobec seniorów

przemoc domowa old man 1

Różne oblicza przemocy wobec seniorów

dr Joanna Plak

Przemoc wobec seniorów jest zjawiskiem wstydliwym, o którym mówi się niechętnie. Nie można go jednak bagatelizować, ponieważ rokrocznie rośnie liczba ofiar przemocy domowej, które ukończyły 60 rok życia. Czas pandemii i związany z nim lockdown sprzyjają eskalacji tego zjawiska.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje przemocy wobec seniorów:

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom I

Warszawa lazienki park

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.I

dr Joanna Plak

Wiele inicjatyw na rzecz seniorów w Warszawie realizuje Warszawska Rada Seniorów, składająca się z 26 osób. Pełni ona funkcje: konsultacyjną, doradczą, inicjatywną. Funkcja konsultacyjna jest realizowana poprzez: włączanie seniorów do procesów konsultacyjnych i rozwijanie ich postaw obywatelskich, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw istotnych dla seniorów.

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom II

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.II

dr Joanna Plak

W drugiej części informatora zostaną zaprezentowane informacje na temat wybranych form wsparcia instytucjonalnego dla seniorów zamieszkujących w Warszawie.

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)

           Świadczą usługi dla różnych grup wiekowych, w tym dla seniorów. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie, osobom potrzebującym, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, do których zaliczają się: pomoc w wykonywaniu codziennych czynności (ubieranie się, kąpanie, jedzenie), organizacja czasu wolnego, pomoc w zakupie ubrania/butów, pielęgnacja w chorobie, świadczenie usług specjalistycznych wynikających z rozpoznanego zapotrzebowania (w szczególności warunkowanych przewlekłą chorobą).

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom III

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.III

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Seniorzy mieszkający w Warszawie mogą liczyć na wsparcie, także w czasie pandemii Covid 19. W ramach inicjatywy „Warszawa Wspiera” oferowana jest im pomoc w zakupie żywności, leków i innych niezbędnych artykułów, jak również wsparcie psychologiczne. Działania w ramach inicjatywy ”Warszawa Wspiera” są koordynowane przez dzielnicowe zespoły złożone z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznych oraz wolontariuszy.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą się kontaktować z właściwym zespołem, mailowo lub telefonicznie :

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom IV

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.IV

dr Joanna Plak

W ostatniej części informatora poświęconego działaniom realizowanym na rzecz seniorów zamieszkujących w Warszawie, zostaną omówione inicjatywy podejmowane w sieci oraz projekty mające na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Jednym z takich projektów jest projekt realizowany przez Urząd miasta stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi o nazwie: „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora”. Pracownicy – doradcy cyfrowi, udzielają zainteresowanym seniorom – osobom w wieku 60+ informacji z zakresu: rozwiązywania problemów z komputerem, tabletem, smartfonem, aparatem telefonicznym; poprawnego wysyłania wiadomości mailowej, założenia konta w mediach społecznościowych (Facebook), zgrywania zdjęć z telefonu, zakładania i obsługi poczty elektronicznej, obsługi komunikatorów internetowych (Skype) i wielu pokrewnych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo babć i dziadków

Dzien babci plakat

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas" - to słowa piosenki sprzed lat. W dniach 21 i 22 stycznia wielu z nas będzie składać życzenia ukochanym babciom i dziadkom. Czego im życzyć w tym dniu, aby na co dzień byli bezpieczni?

Czytaj więcej...

Zdrowa dieta dla seniora

Slodka rownowaga

Dzień babci i dziadka to dobry pretekst do podjęcia tematu zdrowej diety osób starszych. Z wiekiem coraz częściej narzekamy na złe samopoczucie, ale warto pamiętać, że w wielu sytuacjach można tego uniknąć. Zbilansowany, bogaty w składniki odżywcze jadłospis, jest kluczowy dla zachowania zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia w tym szczególnym okresie życia.

Czytaj więcej...