Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Rodzaje zastrzyków (iniekcji)

Zastrzyki są wykonywane w dwóch celach: Diagnostycznym, obejmującym: pobranie krwi do badania, wykonanie próby uczuleniowej, podanie środka cieniującego (do badania kontrastowego)

Terapeutycznym, obejmującym: podanie leku, podanie szczepionki, uzupełnienie płynów, uzupełnienie elektrolitów, żywienie pozajelitowe.

Rodzaje zastrzyków:

Dożylne – iniekcje wykonuje się w celu pobrania krwi do badania, podania leków oraz wlewów, podanie środków cieniujących do badań kontrastowych, żywienia pozajelitowego. Zastrzyki podaje się powoli. Ten sposób podania leku zapewnia najszybsze wchłanianie substancji. Ryzyko związane z omawianym rodzajem iniekcji polega na powstaniu zatoru w sytuacji gdy do żyły dostanie się powietrze.

Domięśniowe - w ten sposób podaje się leki oleiste, w zawiesinach. Iniekcje domięśniowe zapewniają dosyć szybkie wchłanianie podanej substancji – w przeciągu 10 do 15 minut. Możliwymi powikłaniami iniekcji domięśniowych są: uszkodzenie nerwu kulszowego, krwiak, zator tłuszczowy, miejscowa reakcja alergiczna.

Podskórne- w ten sposób podaje się leki i substancje, które muszą mieć zapewniony dłuższy czas wchłaniania w szczególności takie jak insulina, leki przeciwbólowe, heparynę; co oznacza że ten sposób iniekcji zapewnia powolne wchłanianie podanej substancji. W iniekcjach podskórnych podawane są również szczepionki. Możliwymi powikłaniami iniekcji podskórnych są: martwica tkanek, silny ból, krwiaki.

Śródskórne - celem tych iniekcji jest w szczególności wykonanie: testów alergicznych, próby uczuleniowej, sczepienia przeciw gruźlicy. Ich działanie jest powolne. Możliwymi działaniami niepożądanymi jest wystąpienie silnej reakcji alergicznej wraz z dotkliwymi zmianami skórnymi,

seniorzy.PL