Depresja w śród seniorów

Srebrny odcień depresji – kampania Fundacji Itaka i Fundacji Twarze Depresji. Fundacja Itaka, która wielu osobom może kojarzyć się z działaniami realizowanymi na rzecz osób zaginionych, postanowiła pochylić się nad innym ważnym tematem, tj. depresją seniorów.

Wraz z Fundacją „Twarze depresji” zorganizowała kolejną odsłonę kampanii „Srebrny odcień depresji”, która ma uzmysłowić, że (w czasie pandemii) nie należy troszczyć się jedynie o bezpieczeństwo fizyczne seniorów; ale również o ich stan psychiczny, który uległ pogorszeniu w wyniku przymusowego lockdownu.

Już przed pandemią depresja seniorów stanowiła istotny problem społeczny. Z badań wynika, że co trzeci senior zmagał się z tym schorzeniem; a w części przypadków przebieg choroby był tak nasilony, że doprowadził do samobójstwa. W pandemii pogłębiły się takie zjawiska, jak: brak możliwości uzyskania wsparcia od bliskich osób, przymusowa izolacja, utrudniony dostęp do lekarzy – w tym do psychiatrów, obserwowanie nasilenia zgonów w zbliżonej grupie wiekowej oraz lęk przed własną śmiercią w osamotnieniu i bez możliwości pożegnania się z najbliższymi. To doprowadziło do pogłębienia się depresji u chorych oraz pojawienia się symptomów zaburzenia nastroju u seniorów, którzy do tej pory funkcjonowali w miarę normalnie. W przypadku seniorów zdiagnozowanie depresji jest trudniejsze niż w innych grupach wiekowych. Depresja osób starszych objawia się, m.in. w postaci silnych dolegliwości bólowych, zaburzenia rytmu snu, utraty apetytu, spowolnienia ruchowego lub nadmiernego pobudzenia ruchowego, znacznego zaburzenia zdolności poznawczych (pamięci); które mogą być błędnie zinterpretowane jako objawy chorób typowych dla podeszłego wieku.

Seniorzy, którzy zmagają się z pogorszeniem nastroju mogą skorzystać z antydepresyjnego telefonu zaufania – tel. 22 484 88 01, pod którym dyżurują psychologowie i psychiatrzy. Kontakt z nimi jest możliwy od poniedziałku do piątku, jak również w niedzielę, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek – 15.00 do 20.00 (psycholog)
  • Wtorek – 15.00 do 20.00 (psycholog)
  • Środa – 10.00 do 15.00 (psycholog)
  • Czwartek – 16.00 do 21.00 (psychiatra)
  • Piątek – 10.00 do 15.00 (psycholog) i 15.00 do 20.00 (psychiatra)
  • Niedziela – 15.00 do 20.00 (psychiatra).

Więcej informacji o depresji – jej objawach i przebiegu, możliwościach uzyskania wsparcia, historiach chorych oraz tematycznych kampaniach społecznych, w tym kampanii „Srebrny odcień depresji”; można znaleźć na stronie: https://stopdepresji.pl/