Projekt lek 75+

Projekt lek 75+ jest inicjatywą rządową skierowaną do obywateli w podeszłym weku, którzy w dniu wystawienia recepty skończyli 75 lat (ten warunek jest weryfikowany na podstawie PESEL) oraz leczą się na choroby ujęte w wykazie

schorzeń objętych refundacją tj.m.in.: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, chorobę zakrzepowo-zatorową, astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, cukrzycę, depresję i choroby otępienne, chorobę Parkinsona, jaskrę, hipercholesterolemię, przerost gruczołu krokowego, nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, padaczkę, choroby tarczycy i trzustki, choroby układu krążenia, choroby układu moczowego, łuszczycę, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, niewydolność nerek, grzybicę, choroby kości, nietrzymanie moczu, przewlekły ból. Na listę jest również wpisana szczepiona przeciw grypie.

Przepisany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków za dany rok kalendarzowy (do pobrania ze strony Ministerstwa Zdrowia: https://75plus.mz.gov.pl/). A recepta musi być wystawiona przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę w sposób prawidłowy, tj. w polu „kod uprawnień dodatkowych” powinna być wpisana litera S.

W 2020 r. z możliwości odbioru bezpłatnych leków skorzystało 2,4 miliona seniorów, zaś na liście leków 75+ znalazło się 2051 pozycji. Rokrocznie lista jest rozszerzana o kolejne lekarstwa leczące choroby wieku podeszłego. Od 1 maja 2021 r. lista zawiera 2165 pozycji.

seniorzy.PL