Long Covid - 19 (długi ogon Covid)

Long Covid - 19 (długi ogon Covid) – tym mianem określa się nowe, powracające lub trwające problemy zdrowotne, których doświadcza pacjent w okresie dłuższym niż miesiąc od zarażenia się wirusem.

Mogą one wystąpić u wszystkich kategorii pacjentów, także tych którzy przeszli chorobę „lekko”. Do najczęściej zdiagnozowanych możemy zaliczyć następujące:

  • Uporczywy kaszel, duszność - doświadcza go zdecydowana większość osób zgłaszających powikłania pochorobowe. Objawy pojawiają się w okresie od miesiąca do pół roku od zachorowania na Covid-19.
  • Ucisk w klatce piersiowej, bóle mięśni - na te dolegliwości uskarża się blisko 90% osób doświadczających powikłań pochorobowych. Mogą one utrzymywać się powyżej pół roku od zachorowania.
  • Przewlekłe/chroniczne zmęczenie – doświadcza go blisko 60% osób zgłaszających powikłania pochorobowe. Ma wymiar fizyczny. Przejawia się w osłabieniu mięśni, spadku sił; szybszym męczeniu się przy wykonywaniu czynności, które do tej pory nie stanowiły problemu.
  • Zaburzenia lękowe, depresja - doświadcza ich około 33% osób doświadczających powikłań pochorobowych. Występują one w okresie od miesiąca do pół roku po zachorowaniu.
  • Mgła mózgowa - doświadcza jej około 20% osób zgłaszających powikłania pochorobowe. Ma wymiar psychiczny. Objawia się: dezorientacją, zapominaniem, problemami ze skupieniem się i z komunikacją.
  • Bezsenność - doświadcza jej blisko 20% osób doświadczających powikłań pochorobowych. Przejawia się ona, nie tylko w problemach z zaśnięciem, ale także w gorszej jakości snu- wybudzaniem w trakcie nocy i problemem z ponownym zaśnięciem.
  • Problemy z układem krążenia – od kołatania serca i zaburzeń rytmu serca, aż do zapalenia mięśnia sercowego i zawału. Warto podkreślić, że ten rodzaj powikłania występuje stosunkowo często, także wśród pacjentów którzy do tej pory nie doświadczali problemów kardiologicznych.
  • Utrata węchu, smaku – co trzecia osoba, która wskutek choroby utraciła węch lub smak nie odzyskała ich przez minimum dwa miesiące.
  • Utrata apetytu, nudności, biegunka – doświadczają ich głównie osoby, które były hospitalizowane z powodu Covid-19.
  • Wysypki skórne, wypadanie włosów – te objawy występują po około 6 miesięcy od zachorowania. Jako przyczyny tego zjawiska wskazuje się długotrwały stres związany z chorobą.

Wyżej wymienione powikłania są zgłaszane najczęściej, nie oznacza to jednak, że ozdrowieńcy nie doświadczają innych schorzeń. Z pewnością więcej informacji na ich temat pojawi się wraz ze wzrostem zaawansowania prac nad powikłaniami pochorobowymi wśród osób, które przechorowały Covid-19.