Renta dożywotnia

Renta dożywotnia jest produktem, adresowanym do seniorów, którzy ukończyli 65 lat i posiadają prawo własności do nieruchomości. Umowa jest sporządzana w formie aktu notarialnego.

Senior otrzymuje co miesiąc, wypłacane w równych ratach świadczenie, w zamian za przeniesienie umowy własności mieszkania/domu na podmiot, który wypłaca rentę. Co istotne senior ma prawo dożywotniego zamieszkania w swoim lokum, jak również jego wynajmowania w całości lub części innym osobom. Zyskuje też dodatkowe bonusy - po podpisaniu umowy nie płaci podatków od nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, jak również nie musi martwić się podwyżkami czynszu. Wysokość renty jest ustalana indywidualnie i zależy od takich czynników, jak: wartość nieruchomości, wiek i płeć seniora. Waha się ona od kilkuset złotych do kilku tysięcy miesięcznie. Należy podkreślić, że nie jest ona opodatkowana oraz podlega corocznej waloryzacji. Rentę dożywotnią posiada w swojej ofercie Fundusz Hipoteczny Dom, który przez blisko 12 lat swojej działalności wypłacił seniorom świadczenia o łącznej wysokości ponad 13 milionów zł. Inną instytucją oferującą ten produkt jest Fundusz Hipoteczny Familia. W obu Funduszach senior może liczyć na kompleksowe wsparcie i rozmowę ze specjalistą, który pomoże mu w podjęciu ostatecznej, optymalnej decyzji.

seniorzy.PL