Arteterapia

Arteterapia - polega na wykorzystaniu w celach leczniczych różnych rodzajów sztuki, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie zdolności

poznawczych, usprawnienie zdolności emocjonalno – społecznych, uzewnętrznienie przeżyć i doznań, relaksacja oraz poprawa możliwości ruchowych. Pozwala na odreagowanie stresu, powoduje większą otwartość na otoczenie oraz pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości. Do jej technik zaliczamy m.in.: rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo.

seniorzy.PL