Biblioterapia i Filmoterapia

Biblioterapia – jest to terapia poprzez czytanie i przetwarzanie literatury.  Filmoterapia - polega na projekcji filmów i

następującej po nich dyskusji, służącej omawianiu fabuły oraz problematyki poruszanej w filmach.

seniorzy.PL