Opieka specjalistyczna po zawale

KOS – zawał (Kompleksowa Opieka Specjalistyczna po zawale) jest to, refundowany przez NFZ,

program zapewniający opiekę medyczną i rehabilitację kardiologiczna w okresie do 12 miesięcy po przebytym zawale mięśnia sercowego. Program służy poprawie jakości leczenia i zmniejszeniu śmiertelności pacjentów, którzy przeszli zawał serca. Składa się on z trzech komponentów: leczenie, rehabilitacja, monitorowanie. Pierwszy komponent, w zależności od stanu zdrowia pacjenta po przebytym zawale, obejmuje: leczenie zachowawcze, inwazyjne (np. zabieg kardiochirurgiczny lub udrożnienie naczyń wieńcowych), elektroterapię (wszczepienie/wymiana rozrusznika). Drugi komponent obejmuje rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych. Trzeci komponent obejmuje: wizytę kontrolną, specjalistyczną opiekę kardiologiczną świadczoną w oparciu o indywidualny plan leczenia przez 12 miesięcy, poradę specjalistyczną na zakończenie leczenia. W lipcu 2022 roku program był realizowany w 91 placówkach, a kolejne przygotowywały się do jego wdrażania.

seniorzy.PL