Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

ZUS logo zielone

Jak w prosty sposób podwyższyć emeryturę

Na wysokość emerytury ma wpływ nie tylko miesiąc, w którym na nią przechodzisz. Znaczenie może mieć również konkretny dzień miesiąca, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę.

W Polsce prawo do emerytury jest powiązane z osiągnięciem wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn *1 oraz wykazaniem jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. Wniosek o emeryturę, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, można złożyć już na 30 dni przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Nie każdy ma jednak świadomość jak duży wpływ na wysokość świadczenia ma konkretna data złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Osoby, które decydują się zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę, powinny rozwiązać umowę z pracodawcą jeden do dwóch dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy do ZUS. To umożliwi uzyskanie w danym miesiącu pensji oraz emerytury w pełnej wysokości. Czekanie do końca miesiąca z rozwiązaniem umowy o pracę i złożeniem wniosku oraz świadectwa pracy do ZUS skutkuje tym, że emerytura zostanie przyznana od nowego miesiąca. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i składają emeryturę w późniejszym czasie (następującym po miesiącu, w którym osiągnęły wiek emerytalny) powinny złożyć wniosek w dniu przypadającym po dacie urodzenia, ponieważ wtedy średnie dalsze trwanie życia (określane na podstawie tabel GUS) będzie krótsze, co wpłynie na wyższą wartość świadczenia. Podając przykład - jeśli kobieta, która osiągnęła wiek emerytalny, urodziła się 15 stycznia i postanowi złożyć wniosek w kolejnym miesiącu po dacie swoich urodzin to powinna zrobić to po 15 lutego. Wtedy wysokość jej świadczenia będzie wyliczana w oparciu o tabele trwania życia dla osoby w wieku 60 lat i jednego miesiąca, czyli na korzystniejszych dla niej zasadach.

Według ekspertów, po uwzględnieniu kwartalnej i rocznej waloryzacji, najkorzystniejszym okresem przejścia na emeryturę w 2022 roku jest lipiec.

 

*1 Niektóre zawody uprawniają do uzyskania wcześniejszego świadczenia