2022 rok. Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych.

Babcia z szydelkiem

Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych w 2022 roku *1. Seniorzy takie pieniądze dostaną jesienią!

Najniższe gwarantowane kwoty (od 1 marca 2022 r.)

 • emerytura - 1338,44 zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1338,44 zł
 • renta socjalna - 1338,44 zł
 • renta rodzinna - 1338,44 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1606,13 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł
 • świadczenie przedemerytalne – 1350,70 zł

Wysokość (wybranych) dodatków do rent i emerytur

 • dodatek pielęgnacyjny – 256,44 zł
 • dodatek za tajne nauczanie – 256,44 zł
 • dodatek kombatancki – 256,44 zł
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 384,66 zł
 • dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 981,81 zł

Wysokość kwot przychodu, które wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń (od 1 marca 2022 r) *2

 • w skali miesiąca – 1415,70 zł - powyżej tej kwoty wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu
 • w skali miesiąca – 3963,80 zł – powyżej tej kwoty wypłata świadczenia ulega zawieszeniu
 • w skali roku - 16 988,40 zł   - powyżej tej kwoty wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu
 • w skali roku - 47 565,60 zł - powyżej tej kwoty wypłata świadczenia ulega zawieszeniu

 

*1  Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty, dostęp: 27.10.2022

*2  Ile można „dorobić” do emerytury/renty