Razem działamy, czysto oddychamy

Laka rajska

Czystszy oddech dla tysięcy uczniów.

195 zgłoszonych szkół, ponad 1200 konkretnych działań dla poprawy jakości powietrza w najbliższym otoczeniu i czystego oddechu – to bilans tegorocznego konkursu dla szkół podstawowych „Razem działamy, czysto oddychamy”, zainicjowanego przez markę Otrivin Oddychaj Czysto. Jego celem było uświadamianie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci i pokazywanie sposobów na to, jak można zmniejszać ich negatywny wpływ. Udział w takich inicjatywach jest niezwykle ważny, podnosi świadomość i pozytywnie wpływa na zmiany. Zwycięska szkoła podstawowa z Krakowa wygrała metamorfozę przestrzeni szkolnej, ale czystszy oddech wygrali wszyscy.

Zanieczyszczenia powietrza to problem, który dotyczy nas wszystkich, ale jest szczególnie niebezpieczny dla najmłodszych - według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 93% dzieci codziennie oddycha zanieczyszczonym powietrzem *1. W niechlubnych rankingach najbardziej zanieczyszczonych miejsc można znaleźć wiele miejscowości z Polski. Negatywnymi skutkami zanieczyszczeń powietrza może być odczuwanie dyskomfortu w postaci drapania w gardle, kataru, kaszlu, ale także, w perspektywie długofalowej, rozwój chorób takich jak astma, niewydolność płuc, przewlekłe zapalenia oskrzeli, a nawet nowotwory płuc *2. Z tego powodu bardzo ważne jest, abyśmy dbali o poprawę jakości powietrza w  naszym najbliższym otoczeniu. Dlatego tak cieszy sukces konkursu „Razem działamy, czysto oddychamy”.

Idea konkursu

- „Razem działamy, czysto oddychamy” to akcja edukacyjna, pro środowiskowa poprzez którą marka Otrivin Oddychaj Czysto chciała zainspirować uczniów i społeczeństwo do podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom powietrza oraz ich skutkom dla zdrowia. Zależało nam na tym, aby uzmysłowić młodszym i starszym, że kluczowe są działania i wybory podejmowane każdego dnia. Poprzez małe kroki możemy zmienić jakość powietrza, którym oddychają uczniowie i wpłynąć na czystszy oddech każdego dziecka. – mówi Katarzyna Bartczak – Area Marketing Manager w GSK.

Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania komisji konkursowej, zgłoszenia przesłało 195 szkół podstawowych z całej Polski. To pokazuje, że świadomość problemu, jak również chęć walki z nim jest coraz większa. Uczniowie wraz z opiekunami wykazali się ogromną pomysłowością, kreatywnością, zapałem do działania, ogromną sztuką pracy zespołowej, a przede wszystkim pokazali jak ważne dla nich jest dbanie o czysty oddech. Konkurs polegał na zaangażowaniu do działań jak największej liczby osób z danej szkoły, wspólnym podjęciu działań dla czystego oddychania bazując na przygotowanych propozycjach aktywności lub inwencji własnej oraz przygotowaniu opisu aktywności oraz udokumentowaniu ich zdjęciami.

Razem działamy, czysto oddychamy – laureaci konkursu

Nagrodę główną czyli metamorfozę sali szkolnej w „przestrzeń czystego oddechu” jury przyznało Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie.

Szkoła zrealizowała zadania konkursowe w sposób niezwykle oryginalny i twórczy, uczniowie razem z nauczycielami przygotowali kilkanaście projektów, wiele z nich było rozbudowanych o kilka mniejszych aktywności. Zorganizowano dziesiątki lekcji i warsztatów, klub MIŁOŚNIKÓW CZYSTEGO ODDECHU, eko-spacer zadaniowy WEŹ GŁĘBOKI ODDECH, akcję ROWEREM DO SZKOŁY i rajd rowerowy, Eko-targ ODDYCHAJMY Z GŁOWĄ, ogólnoszkolną akcję plastyczną ŚWIAT ZDROWYCH PŁUC, pochód ZDROWEGO ODDECHU, podczas którego namawiano do troski o jakość powietrza, stworzono strefę zieleni i wiele innych. Do każdego zadania uczniowie podeszli bardzo kreatywnie, angażując w swoje działania nie tylko całą szkołę, ale także rodziny, przyjaciół, seniorów i lokalną społeczność.

W ramach nagrody szkoła otrzymała przestrzeń czystego oddechu, w której stworzona została aranżacja oczyszczająca powietrze. W przestrzeni czystego oddechu, wypełnionej roślinami, wilgotnym i czystym powietrzem, łatwiej będzie się skoncentrować, zebrać myśli a spędzanie czasu będzie ucztą dla zmysłów.

- Ta nagroda jest zwieńczeniem wszystkich naszych działań nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce. One są dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwalają zwiększać codzienną świadomość proekologiczną uczniów. Myślę, że niejedna szkoła chciałaby otrzymać taką przestrzeń, w której dzieci będą mogły oddychać czystym powietrzem i odpoczywać w miłej atmosferze – podsumował Tomasz Król - Dyrektor SP nr 105 w Krakowie.

Nagrodami dla kolejnych 3 najaktywniejszych szkół były stacje naprawy rowerów, które umożliwiają samodzielny podstawowy serwis rowerowy, jak np. napompowanie koła, dokręcenie śruby czy regulację kierownicy. Otrzymały je: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie, Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych oraz Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie. Kolejnych 15 szkół otrzymało nagrody pocieszenia w postaci zestawów gadżetów rowerowych.

Materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w tym zabawy, karty pracy i scenariusze lekcji, są wciąż dostępne na stronie www.czystoodychamy.pl Działania promujące wprowadzanie w środowisku zmian, które upowszechniają dobre nawyki w dbaniu o jakość powietrza i pozwolą oddychać czysto, warto podejmować każdego dnia.

 

*1  https://www.who.int/publications/i/item/air-pollution-and-child-health

*2  https://airly.org/pl/czym-grozi-smog-poznaj-skutki-zanieczyszczenia-powietrza/