Fundacja Mapa Pasji

Krzysztof Florys Fundacja Mapa Pasji

Seniorzy - Odkrywcy skarbów w Krakowie

Tekst: P. Chojnacka

Fot. K. Florys

Przekroczenie 60 nie oznacza rezygnacji z aktywności.  To czas na spełnienie marzeń z dzieciństwa o wcieleniu się poszukiwacza skarbów i wyruszeniu na fascynującą wyprawę. O tym, co udało się odkryć seniorom, mowa będzie na krakowskiej konferencji podsumowującej projekt Fundacji Mapa Pasji. W konferencji mogą wziąć udział osoby pow. 60 roku życia. 

Uczestnicy konferencji „Seniorzy – odkrywcy lokalnych skarbów” zaprezentują wyniki projektu Fundacji Mapa Pasji prowadzonego w siedmiu gminach w różnych regionach Polski. Pod okiem Krzysztofa Florysa, eksperta z Fundacji Mapa Pasji, stworzyli questy, czyli bezpłatne, zawsze dostępne gry terenowe. Zachęcą osoby w wieku 60+ do większej aktywności. Questy – Wyprawy Odkrywców gromadzą już 850 tras, które pokonywać można z kartą gry - ulotką lub za pomocą prostej aplikacji. Do szerokiej bazy, z której korzysta ok. 30 000 podróżników po Polsce, dołączyły trasy wytyczone przez seniorów. Chcą pochwalić się efektami swojej pracy, wymienić doświadczenia, a swoich rówieśników zainspirować do działania. 

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-8 grudnia 2023 r., a jej program z pewnością przypadnie do gustu seniorom i edukatorom osób starszych, którzy wierzą, że wiek nie stoi na przeszkodzie w odnajdywaniu nowych pasji. Oprócz warsztatów tematycznych przybliżających tematykę questów oraz podpowiadających, jak zdobywać środki na ich tworzenie, seniorzy odkryją skarby krainy mistrza Twardowskiego podczas wspólnego przejścia krakowskim questem. Senioralny przegląd artystyczny, warsztaty rękodzielnicze i promujące region oraz stoliki dyskusyjne pozwolą uczestnikom na przedstawienie swojego hobby i nawiązanie nowych znajomości.  

„Seniorzy – odkrywcy lokalnych skarbów” to niejedyna inicjatywa Fundacji Mapy Pasji wspierająca rozwój osób starszych. Grudniowa konferencja przybliży kolejne projekty, w tym programy międzynarodowe, które służą aktywizacji seniorów, walce z wykluczeniem cyfrowym i edukacji ekologicznej.

Osoby w wieku 60+, które chciałby uczestniczyć w konferencji „Seniorzy – odkrywcy lokalnych skarbów”, informujemy, że zgłoszenia można nadsyłać do dn. 20.11.2023, po tym terminie Fundacja Mapa Pasji skontaktuje się z osobami, które zostaną zaproszone do Krakowa (max. 2 osoby z jednej gminy). Organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, a także częściowy zwrot kosztów dojazdu, według szczegółów zawartych w zaproszeniu. 

Formularz zgłoszeniowy – Tutaj  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5u8qV5YHl55BOGdgN6fSO_KgeKJwFBG6CG4Jp3oOjQlYXQg/viewform)

Program wydarzenia –  Tutaj

(https://mapapasji.pl/index.php/aktualnosci/item/download/52_9300ec802cd4a633535d01a0ae72dd90)

Zaproszenie – Tutaj

(https://mapapasji.pl/index.php/aktualnosci/item/download/50_e8d20d494c1b2b56ce4166bdec2099ff)

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023