Seniorzy chcą korzystać z życia

Świat starzeje się coraz szybciej, ludzie żyją dłużej. Za 40 lat co piąta osoba będzie w wieku 60 plus. Ten demograficzny trend sprawia, że kult młodości powoli odchodzi w niepamięć. Zastępuje go moda na bycie „age-friendly". Powstają rozwiązania finansowe skrojone na miarę potrzeb Seniorów i miejsca przyjazne tej grupie społecznej.

Zakończenie pracy zawodowej to zupełnie nowy etap życia. Czasem trudno to zaakceptować i znaleźć sobie nowe, równie ciekawe zajęcia. Dlatego miasta, w tym także Wrocław, oferują emerytom różne formy aktywności. Uniwersytety Trzeciego Wieku czy coraz liczniejsze Kluby Seniora – dzięki tym inicjatywom starsze osoby mogą czuć się w tym mieście naprawdę dobrze.

Finanse dla Seniora

Jednym z ciekawych rozwiązań finansowych przygotowanych z myślą o seniorach jest hipoteka odwrócona, która pozwala na poprawę sytuacji finansowej oraz podreperowanie domowego budżetu. Usługa ta cieszy się dużym powodzeniem w Wielkiej Brytanii, USA i na Węgrzech, a w Polsce zdobywa uznanie kolejnych osób. W ramach hipoteki odwróconej senior, w zamian za przekazanie prawa własności posiadanego lokalu, dożywotnio otrzymuje comiesięczną rentę hipoteczną. Oczywiście do końca życia mieszka w swoim domu. – Rozpiętość kwot, które oferujemy Seniorom jest duża. Wysokość takiej „dodatkowej renty" zależy przede wszystkim od lokalizacji i standardu mieszkania czy domu, a także od wieku i płci seniora – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A., który pierwszy wprowadził na polski rynek to rozwiązanie. – Klienci mogą otrzymać miesięcznie od kilkuset do kilku tysięcy złotych – dodaje. Co ważne, skorzystanie z hipoteki odwróconej jest bardzo bezpieczne. Konstrukcja umowy jest oparta o zapisy kodeksu cywilnego, w szczególności o artykuły nr 908-916. Dzięki odpowiedniej konstrukcji umowy senior otrzymuje m.in. gwarancję, iż do momentu śmierci mieszka w swoim domu – to tak jakby sprzedać mieszkanie i móc nadal z niego korzystać. Ponadto, gdyby pieniądze przestały być wypłacane, senior ma prawo unieważnić umowę, a własność nieruchomości zostanie mu zwrócona. Może on również wycofać się z umowy w dowolnej chwili – po zwróceniu otrzymanych kwot wraz z odsetkami i kosztami poniesionymi przez Fundusz. Aby zapewnić bezpieczeństwo Klientom, Fundusz Hipoteczny DOM S.A. każdą umowę zawiera w formie aktu notarialnego.

Aktywny emeryt po polsku

Dzięki dodatkowym funduszom z renty hipotecznej można wygospodarować pieniądze na aktywne spędzanie wolnego czasu. Pojawiają się zajęcia jogi lub nordic walking dla osób starszych. Emeryci mogą też – na specjalnych kursach tańca – uczyć się klasycznego walca, tanga czy salsy. Emerytura to także doskonały czas na wyjazdy i zwiedzanie. Zwłaszcza że coraz więcej jest takich programów jak Europe Senior Tourism, dzięki któremu osoby w wieku powyżej 55 lat mogą skorzystać ze specjalnie organizowanych wyjazdów do Hiszpanii. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by po przejściu na emeryturę zapisać się na kurs języka obcego czy obsługi komputera albo wziąć udział w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – przecież mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie!

Przekroczenie wieku emerytalnego nie musi oznaczać końca aktywności towarzyskiej i początku samotności. Jednym z miejsc, które ma na celu aktywizację seniorów, jest wrocławski Klub Seniora DOM, działający pod patronatem Funduszu Hipotecznego DOM S.A. – Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi starszych i udowadniać, że życie na emeryturze może być ciekawe i pełne radości. Udowadniamy, że świat nie kręci się tylko wokół osób młodych – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A. W Klubie Seniora DOM organizowane są spotkania z lekarzami, bezpłatne badania krwi, słuchu czy indywidualne konsultacje ze specjalistami. Dzięki temu, że samym klubowiczom nie brakuje pomysłów na atrakcyjne wydarzenia, odbywają się także wykłady i warsztaty, na przykład na temat podróżowania po sześćdziesiątce czy właściwego odżywiania. To nie pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie Funduszu Hipotecznego DOM S.A. – Klub Seniora działa także w Warszawie i Katowicach – podkreśla Robert Majkowski. – W przyszłości chcielibyśmy, by podobne miejsca działały w innych miastach – dodaje.

Przejście na emeryturę to duża zmiana, zarówno pod względem finansowym jak i psychologicznym. Na emeryturze zazwyczaj rezygnuje się z części dotychczasowych aktywności. Ważne jednak, by w ich miejsce znaleźć nowe zajęcia, które wypełnią wolny czas i przywrócą radość życia.