Wyniki morfologii krwi

Grzegorz Basak

Kto z nas robiąc badanie krwi, nie wpadł w pułapkę samodzielnej interpretacji jego wyników? Często pierwszym odruchem jest sprawdzenie czy otrzymane wyniki „mieszczą się” w normach referencyjnych. Jeśli zauważymy nieprawidłowość – szukamy w Internecie, co może oznaczać odchylenie od wskazanej wartości. Rozwiązaniem, które ułatwia uzyskanie indywidualnej i co bardzo ważne – spersonalizowanej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, jest aplikacja BloodLab. Link do aplikacji dostępny jest na stronie kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi” - www.omwk.pl.

Bloodlab jest pionierskim systemem, który automatycznie, algorytmicznie i kompleksowo analizuje wyniki badań laboratoryjnych. Rozwiązanie zostało stworzone w Polsce przez zespół lekarzy specjalistów oraz programistów i analizuje odchylenia parametrów, biorąc przy tym pod uwagę płeć oraz wiek badanej osoby. Aplikacja jest szczególnie pomocna dla osób, które wykonują badania profilaktyczne na własną rękę i w związku z wynikami odbiegającymi od normy poszukują wsparcia w ich interpretacji i wyborze lekarza właściwej specjalności do dalszej diagnostyki.

Jak działa Bloodlab?

Przesyłasz wyniki swoich badań – możesz załączyć plik z wynikami (pobrany z laboratorium albo skan czy zdjęcie) lub wpisać wartości. System przeanalizuje otrzymane dane i na ich podstawie stworzy indywidualną interpretację. W raporcie znajdziemy m.in.: opis nieprawidłowości, informacje, które warto przekazać lekarzowi podczas wizyty, informacje nt. badania fizykalnego do przeprowadzenia przez lekarza, listę możliwych stanów chorobowych będących przyczyną nieprawidłowości, a także wskazówki pomocne podczas rozmowy ze specjalistą nt. sugerowanego dalszego postępowania. Dane opatrzone są przypisami, które stanowią dodatkowe objaśnienia do uzyskanego raportu. System nie zastępuje konsultacji lekarskiej, natomiast ułatwia proces diagnostyczny i może skracać drogę od otrzymania wyników do wyboru właściwego specjalisty, a co za tym idzie – również do uzyskania diagnozy lub informacji, że odchylenia od normy w parametrach badań nie stanowią zagrożenia.

Kolejny krok we wczesnej diagnostyce

Już od blisko czterech lat organizatorzy i partnerzy kampanii „Odpowiedź masz we krwi” uwrażliwiają na niespecyficzne objawy chorób krwi i szpiku, podkreślając rolę morfologii krwi obwodowej w ich wczesnej diagnostyce. Wiele chorób hematologicznych, mimo różnych przyczyn i objawów, łączy jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości wykrywane w morfologii krwi obwodowej. Jak przekonują eksperci, wykonywana raz w roku profilaktyczna morfologia może nas uchronić przed konsekwencjami wielu poważnych chorób, których objawy w początkowym okresie choroby mogą być mało charakterystyczne i trudne do uchwycenia. Faktem jest, że w przeciwieństwie do narządów i innych części ciała, krew nie boli, nie daje jasnych sygnałów, że jej stan uległ pogorszeniu. Swoje kroki kierujemy do lekarza dopiero wtedy, kiedy uznajemy to za konieczne.

- Narzędzie BloodLab, zostało opracowane dla pacjentów i lekarzy, aby usprawnić ścieżkę diagnostyczną. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala w indywidualny sposób zmonitorować stan zdrowia i wyjaśnić ewentualne odchylenia wymagające dodatkowych konsultacji. Otrzymana interpretacja sugeruje pacjentom również odpowiedniego specjalistę, z którym powinni się skonsultować w przypadku wykrytych nieprawidłowości. W konsekwencji przełoży się to na skrócenie procesu diagnostycznego, ponieważ pacjent nie będzie błądził w systemie. Mamy nadzieję, że dostarczanie pacjentom rzetelnych informacji wspomagających interpretację wyników będzie zachętą do częstszego i regularnego wykonywania badań morfologii krwi obwodowej. Tym bardziej, że wiele chorób krwi, w tym nowotwory krwi i szpiku, wykazuje nieoczywiste objawy, które łatwo jest przeoczyć w obserwacji, ale nie umkną w badaniu morfologicznym - podkreśla prof. dr hab. med. Grzegorz Basakkierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dlaczego warto wiedzieć?

Dzięki postępowi medycyny, znaczna część nowotworów krwi może być skutecznie leczona. Wczesna diagnostyka jest kluczowa dla powodzenia terapii. Kampania „Odpowiedź masz we krwi” ma na celu edukację pacjentów oraz upowszechnienie wiedzy nt. objawów oraz przebiegu chorób krwi i szpiku. Na platformie wiedzy kampanii „Odpowiedź masz we krwi” znajdziemy m.in. informacje na temat morfologii krwi obwodowej, link do aplikacji BloodLab www.bloodlab.pl pozwalającej na przygotowanie indywidualnej interpretacji jej wyniku, a także mnóstwo informacji na temat niespecyficznych objawów i przebiegu chorób takich jak m.in. przewlekła i ostra białaczka szpikowa, mielofibroza czy mastocytoza. Na platformie można także wykonać test ryzyka nowotworów krwi i szpiku, pobrać przygotowane materiały edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych, a także zapoznać się z animacją, która przeniesie nas do świata krwi i naszego organizmu.