Hospicjum domowe - charakterystyka.

Joanna Plak Warecka

Dr Joanna Plak-Warecka: Z opieki świadczonej w ramach hospicjum domowego mogą skorzystać osoby, które chorują na choroby nieuleczalne, niepoddające się leczeniu, postępujące i uniemożliwiające normalne życie. W praktyce oznacza to schorzenia takie jak m.in: nowotwory w fazie terminalnej (nieodwracalne pogorszenie stanu zdrowia poprzedzające śmierć), HIV, niewydolność oddechowa, kardiomopatia (choroba mięśnia sercowego), poważne schorzenia układu nerwowego, owrzodzenia spowodowane długotrwałym unieruchomieniem.

W ramach hospicjum domowego pacjent ma zapewniony dostęp do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej przez 24 godziny na dobę (oznacza to, że jest możliwe skontaktowanie się z lekarzem/pielęgniarką o każdej porze dnia i nocy); przy czym lekarz specjalizujący się w medycynie paliatywnej musi pojawiać się w domu pacjenta przynajmniej dwa razy w miesiącu, natomiast pielęgniarka paliatywna - co najmniej dwa razy w tygodniu. W skład personelu hospicjum domowego wchodzi także rehabilitant lub fizjoterapeuta, jak również psycholog, a także osoba duchowna, jeśli chory zgłosi takie zapotrzebowanie. Opieką i wsparciem jest objęty nie tylko pacjent, ale również członkowie jego rodziny. Usługi są świadczone nieodpłatnie, o ile pacjent jest ubezpieczony, a placówka z której usług korzysta ma podpisaną umowę z NFZ. Pacjent musi zapłacić jedynie za leki i niektóre wyroby medyczne, np. pieluchy. Należy podkreślić, że jeżeli lekarz hospicjum domowego zaleci choremu korzystanie ze specjalistycznego sprzętu medycznego, istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu medycznego i wypożyczenia danego urządzenia bezpłatnie; jak również skorzystania z profesjonalnego szkolenia dotyczącego jego prawidłowego użytkowania. Do najczęściej wypożyczanych urządzeń należą: koncentrator tlenu/inne źródło trenu, inhalator, ssak elektryczny, aparat do pomiaru ciśnienia, glukometr, pompa infuzyjna, balkonik/chodzik, wózek inwalidzki.

Nieuleczalnie chory pacjent zostaje objęty opieką hospicjum domowego na podstawie skierowania, które wystawia lekarz rodzinny lub specjalista. Na skierowaniu powinny znaleźć się takie elementy, jak: pieczątka lekarza, nazwa placówki która ma podpisany kontrakt z NFZ, kod choroby, oświadczenie o zakończeniu leczenia (oznacza to, że kontynuacja dotychczasowego leczenia nie jest już zasadna). Pacjent lub jego opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na objęcie opieką hospicyjną oraz udostępnić dotychczasową dokumentację medyczną do wglądu dla lekarza pod którego opieką się znajduje.