Oceny sprawności fizycznej osób w wieku 60+ TEST FULLERTON

Pilkarz senior

TEST FULLERTON (Senior Fitness Test) Jest on zalecany przez Międzynarodową Radę Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym, z przeznaczeniem do wielowymiarowej oceny sprawności fizycznej osób w wieku 60+. Umożliwia obserwację stopniowego obniżania się sprawności z wiekiem. Ocenia tolerancję, siłę i gibkość górnej i dolnej części ciała, a także zwinność oraz równowagę.

Test składa się z sześciu kolejno wykonywanych części:

  1. 1. Próba zginania przedramienia z użyciem ciężarka o wadze około 2,27 kg w przypadku kobiet i 3,36 kg w przypadku mężczyzn. Ocenie podlega całkowita liczna poprawnie wykonanych ugięć w czasie 30 sekund. W przypadku kobiet normy wynoszą odpowiednio: 60-64 lata: 13-19; 65-69 lat: 12-18; 70-74 lata: 12-17. W przypadku mężczyzn: 60-64 lata: 16-22; 65-69 lat: 15-21; 70-74 lata: 14-21.
  2. 2. Próba „drapania po plecach” – odbywa się w pozycji stojącej, obejmuje próbę zetknięcia środkowych palców obu rąk z użyciem linijki o długości 30 cm. W przypadku kobiet normy wynoszą odpowiednio: 60-64 lata: -3.0 do + 1,5; 65-69 lat: -3,5 do + 1,5; 70-74 lata: - 4.0 do +1.0. W przypadku mężczyzn: 60-64 lata: - 6,5 do + 0,0; 65-69 lat: -7,5 do – 1,0; 70-74 lata: - 8,0 do – 1,0.
  3. 3. Wstawianie z krzesła w ciągu 30 sekund - w pozycji siedzącej, z wyprostowanymi plecami i stopami ustawionymi płasko na podłodze. Ocenie podlega całkowita liczna prawidłowych powtórzeń w ciągu 30 sekund. W przypadku kobiet normy wynoszą odpowiednio: 60-64 lata: 12-17; 65-69 lat: 11-16; 70-74 lata: 10-15. W przypadku mężczyzn: 60-64 lata: 14-19; 65-69 lat: 12-18; 70-74 lata: 12-17.
  4. 4. Próba „siad i dosięgnięcie” – badany powoli wykonuje skłon, próbując sięgnąć rękami jak najdalej i wytrzymać w tej pozycji dwie sekundy. Mierzona jest odległość między palcami rąk i stopami. W przypadku kobiet normy wynoszą odpowiednio: 60-64 lata: - 0,5% do + 5.0; 65-69 lat: -0,5 do +4,5; 70-74 lata: -4,0 do +1.0. W przypadku mężczyzn: 60-64 lata: -2,5 do +4,0; 65-69 lat: - 3,0 do + 3,0; 70-74 lata: -3,5 do +2,5.
  5. 5. Próba „8 stóp – wstań i idź” – badany ma jak najszybciej przejść dystans 2,44 metrów, nie biegnąc.
  6. 6. Test 6-minutowego marszu – ocenie podlega maksymalny dystans jaki badany pokonuje marszem w ciągu 6 minut, idąc szybko, ale nie biegnąc.

seniorzy.PL