Ogólnopolski Dzień Seniora – bezpieczeństwo osób starszych

Fundacja dla Seniora 2022

14 listopada obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Seniora. W tym wyjątkowym dniu Fundacja Dla Seniora przypomina o tym, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają osoby starsze oraz o należnym im szacunku. Niestety, nie wszyscy seniorzy w Polsce czują się bezpieczni. Misją Fundacji jest zwrócenie uwagi na skalę przemocy wobec osób starszych oraz edukacja. Jednym z działań, które prowadzi jest kampania pod hasłem „BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych”.

 

Zgodnie z publikacją Światowej Organizacji Zdrowia zjawisko przemocy w krajach rozwiniętych dotyka ok. 15,7% populacji osób starszych*. To przerażające dane, które skłaniają do refleksji nad stanem społeczeństwa, a także mobilizują do podjęcia wszelkich możliwych środków, by temu przeciwdziałać. Przemoc może przybierać różne oblicza: od przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, aż po intencjonalne lub nieintencjonalne zaniedbanie. Wiele przestępstw nigdy nie wychodzi na światło dzienne, a ofiary nie otrzymują należnej im pomocy. Ze względów takich jak m.in. przekonanie o bezskuteczności organów ścigania, obawa odwetu ze strony agresorów czy poczucie wstydu seniorzy nie zgłaszają nigdzie informacji o swojej ciężkiej sytuacji życiowej. Tym bardziej dlatego, że najczęściej agresorami okazują się być osoby najbliższe**.

- 14 listopada - ogólnopolski Dzień Seniora - to dobry moment, aby zastanowić się nad tym, czy w naszym otoczeniu nie ma osób starszych, które potrzebują pomocy i wsparcia. Jako fundacja wiemy jak problem jest poważny - na co dzień spotykamy się z bezradnością, osamotnieniem, poczuciem odrzucenia, a także ze strachem naszych podopiecznych. Potrafimy rozpoznać sygnały mówiące o tym, że dana osoba doświadcza przemocy i chcemy dzielić się naszym doświadczeniem po to, aby przypadki nadużyć były w Polsce zgłaszane częściej. Chcemy, aby osoby starsze wiedziały gdzie zgłaszać się po pomoc, a także aby się tego nie bały. To jest naszą misją a zarazem tematem prowadzonej kampanii - mówi Jarosław Cichoracki, prezes Fundacji Dla Seniora.

W ramach rozpoczętej 15 czerwca kampanii „BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych”, która potrwa do końca tego roku, Fundacja Dla Seniora prowadzi działania edukacyjne obejmujące m.in. media relations, social media, opracowywanie i dystrybucję materiałów tj. broszury i infografiki. Elementem kampanii jest także spot zrealizowany przez dom produkcyjny Zero Studio w Warszawie.

Symbolem kampanii „BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych” jest kwiat bzu.

- Chcielibyśmy, aby bez kojarzył się z bezpieczeństwem osób starszych, aby budził pozytywne emocje i dawał nadzieję na lepsze jutro – dodaje Jarosław Cichoracki, prezes Fundacji Dla Seniora.