Ekoopakowania na rynku

Opakowania zakupy

Już ponad połowa Polaków (51%) chciałaby, aby opakowania produktów, które kupują nadawały się do recyklingu, podlegały biodegradacji lub były wielokrotnego użytku. 62% Polaków oczekuje, że producenci opakowań zwiększą wysiłki na rzecz ochrony środowiska, skupiając się na wprowadzaniu coraz większej liczby ekologicznych opakowań na rynek.

To dane płynące z badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex. Konsumenci wybrali również z puli odpowiedzi najważniejsze kroki, jakie ich zdaniem branża opakowaniowa powinna podjąć w najbliższym czasie. To przede wszystkim produkcja opakowań nadających się do recyklingu, biodegradowalnych oraz wielokrotnego użytku, zmniejszenie wytwarzanego śladu węglowego, zastępowanie opakowań z tworzyw sztucznych opakowaniami z innych surowców oraz produkcja opakowań, które będą mniejsze, lżejsze i cieńsze.

Według ankietowanych branża opakowaniowa powinna skoncentrować się na produkcji opakowań wytwarzanych z materiałów przyjaznych dla środowiska oraz wielorazowych. Wytwarzanie opakowań nadających się do wielokrotnego użytku i recyklingu jest kluczowym wyzwaniem stawianym firmom przez 51% respondentów badania. Co ciekawe, najczęściej optowały za tym osoby po 55 roku życia. Z badania wynikają również kolejne kroki, jakie branża opakowaniowa powinna podjąć w celu ochrony środowiska. Zdaniem 47% respondentów przedsiębiorstwa powinny zastępować opakowania
z tworzyw sztucznych opakowaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Według 37% konsumentów producenci opakowań powinni skupić się na produkcji opakowań, które będą mniejsze, lżejsze i cieńsze oraz dążyć do zmniejszenia śladu węglowego swoich produktów (wg 27% respondentów).

- Branża opakowaniowa oraz marki podejmują już wspólne działania mające na celu zwiększenie liczby opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu oraz stopniowo starają się wyeliminować tworzywa sztuczne z tych opakowań, z których jest to możliwe. W Polsce mamy bardzo dużą grupę nowoczesnych firm produkujących ekoopakowania. Wytwarzane są np. opakowania z tektury litej, które
z pewnością są mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego niż opakowania plastikowe.
Poprzez produkcję opakowań z tektury litej redukujemy ponad 90% poprzednio używanego plastiku. Należy zaznaczyć jednak, że takie opakowania czasami nie mogą zostać poddane recyklingowi (jeśli są laminowane lub pokryte lakierem UV). Z pomocą przychodzą ekologiczne rozwiązania barierowe np. pokrycie opakowań lakierem dyspersyjnym przynosi taki sam efekt, jak stosowanie lakieru UV, który jest mniej przyjazny dla środowiska naturalnego. Klienci coraz częściej zlecają opracowanie odpowiedniego dla nich rozwiązania w formie powłok eliminujących tworzywa sztuczne z opakowań, zachowując tym samym ich kluczowe właściwości. Dzięki wprowadzeniu alternatywnych rozwiązań monomateriałowych (opartych na celulozie bez udziału tworzyw) opakowania z ekobarierą są w pełni zdatne do recyklingu, funkcjonalne oraz wygodne dla konsumenta i korzystne dla środowiska– informuje Aleksandra Robak, Quality and System Director
w Grupie Akomex.

Ponad 60% Polaków - ankietowanych przez SW Research - uważa, że producenci z branży opakowaniowej powinni podejmować większe wysiłki w dbaniu o środowisko, skupiając się na kwestii wdrażania ekologicznych opakowań. Dość różniące są opinie pomiędzy najmłodszymi, a najstarszymi osobami biorącymi udział w badaniu. Najczęściej to młodzi (do 24 roku życia) zauważają zaangażowanie producentów oraz podjęte działania na rzecz ekoopakowań, podczas gdy starsi ankietowani (powyżej 55 lat) uważają, iż producenci robią zdecydowanie za mało w sprawie wdrażania ekologicznych opakowań. Jednak odpowiedzialność spoczywa nie tylko na producentach, ale także na konsumentach, którzy powinni być świadomi wpływu swojego wyboru na środowisko i podejmować świadome decyzje zakupowe. 11% respondentów twierdzi, że liczba ekoopakowąń na rynku jest kwestią wyłącznie indywidualnego wyboru konsumentów.

Badanie EKObarometr - V fala - zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków - 1500 osób. Wykonawcą badania jest SW Research.