Koszt ubezpieczenia nagrobka?

Nagrobki 2023

Zabezpieczenie polisą nagrobków jest rozsądne i istotne, bo ich koszty są duże. Są narażone na akty wandalizmu, a także złe warunki atmosferyczne. Nagrobki można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, którą trzeba rozszerzyć o ochronę pomników na cmentarzu. Zakres obejmuje ryzyka, takie jak: silny wiatr, deszcz nawalny, dym i sadza, powódź, pożar, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu oraz kradzież i dewastację.

Warto pamiętać, że w przypadku powstania szkody należy powiadomić zarząd cmentarza, a w przypadku zniszczenia nagrobka przez osobę trzecią zawiadomić należy również Policję i ubezpieczyciela, a następnie postępować zgodnie z jego zaleceniami w jaki sposób zabezpieczyć i usunąć pozostałości po szkodzie – mówi Iwona Konarzewska, Menedżerka ds. ubezpieczeń domów i mieszkań w TUZ Ubezpieczenia.

Zwrot kosztów zdewastowanego nagrobka można uzyskać z polisy mieszkaniowej

  • Koszty nagrobków sięgają od kilku do kilkunastu tys. zł, co sprawia, że ubezpieczenie ich jest istotne w kontekście aktów wandalizmu czy uszkodzeń związanych z burzą.
  • Inflacja znacząco zwiększyła koszty nagrobków, dlatego przy ubezpieczeniu trzeba brać pod uwagę wartość odtworzeniową, która uwzględnia rosnące ceny i pozwala na odbudowę zniszczonego pomnika z tych samych materiałów.
  • Nagrobki można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej. Zakres obejmuje ryzyka, takie jak: silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pioruna, przewrócenie się drzewa oraz kradzież i dewastację.

W Polsce jest ponad 12 tys. cmentarzy o łącznej powierzchni 16 tys. ha (na świecie jest 6 krajów o mniejszej powierzchni), a liczba wszystkich nagrobków w naszym kraju to blisko 7 mln sztuk (wg ankiety zrealizowanej na potrzeby Cyfryzacja Miejsc Pamięci). Rynek branży pogrzebowej oferuje duży wybór pomników dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ceny pomników są wysokie i mogą wahać się od kilku tys. zł do nawet kilkunastu tys. zł, w zależności od województwa, wielkości miasta i materiału z jakiego są wykonane, a także ich powierzchni. Nie jest to więc mały koszt.

Zdarza się, że po postawieniu pomnika, koszty z nim związane się nie kończą. Nagrobki narażone są na akty wandalizmu jak dewastacja czy kradzieże mosiężnych elementów pomnika, a także czynniki zewnętrzne jak powalone drzewa lub burze z gradem. Zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia lub kradzieży można uzyskać z polisy mieszkaniowej, o ile ta ma odpowiednie rozszerzenie zakresu.

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Podczas ubezpieczania nagrobka ważną kwestią jest sposób kalkulacji sumy ubezpieczenia. Istnieje kilka możliwości. Jednak najlepszą ochronę gwarantuje tzw. wartość odtworzeniowa.

- Wartość odtworzeniowa oznacza, że ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie, które odpowiada kosztom odtworzenia zniszczonego obiektu. Obecnie przez wzrost inflacji, ceny nagrobków również są wyższe, na co należy zwrócić uwagę przy szacowaniu wartości odtworzeniowej i wysokości składki. Ważne jest, aby ustalić ją na początku. Wtedy odszkodowanie będzie odpowiadało kosztom odbudowy zniszczonego obiektu, czyli przywrócenia go do stanu nowego. W przypadku grobowców i nagrobków oznacza to pokrycie kosztów: remontu, naprawy, odbudowy lub zakup nowego albo tego samego rodzaju, typu oraz zrobionego z tych samych materiałów. Koszty polisy nie są wysokie – przy składce dodatkowej wynoszącej 50 zł suma ubezpieczenia wynosi 5 tys. zł, przy 100 zł – 10 tys. zł, 150 zł to 15 tys. zł, a płacąc składkę w wysokości 250 zł można liczyć na sumę ubezpieczenia w wysokości 25 tys. zł.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Ubezpieczenie nagrobków i grobowców nie obejmie swoim zakresem kradzieży elementów dekoracyjnych jak wieńce, bukiety czy znicze. Istnieją również inne okoliczności, które spowodują brak wypłaty odszkodowania. W przypadku, jeżeli nagrobek zostanie uszkodzony np. na skutek upływu czasu lub szkód spowodowanych niedbałością firm pogrzebowych lub kamieniarskich. Polisa nie zadziała również, gdy np. chore drzewo upadnie i zniszczy miejsce pochówku, ponieważ jest to odpowiedzialność zarządcy cmentarza za utrzymanie drzew i krzewów.

- Zdarzenia niepodlegające odpowiedzialności ubezpieczyciela określone są w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) i zazwyczaj obejmują naturalne zużycie, starzenie się nagrobka i jego elementów, wady w wykonaniu np. złe materiały lub montaż, oraz szkody powstające zwykle w trakcie eksploatacji, takie jak np. trwałe zabrudzenia woskiem czy zarysowania – podsumowuje Iwona Konarzewska z TUZ Ubezpieczenia.

W przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem ochrona obowiązuje przez cały rok, a odszkodowanie zazwyczaj jest wypłacane w ciągu kilku dni.