10 najzdrowszych miast w Polsce

Opieka zdrowotna

Indeks Zdrowych Miast 2023 wyłonił liderów najlepiej dbających o zdrowie swoich mieszkańców. W czołówce kategorii ZDROWIE znalazły się Warszawa, Bielsko-Biała i Poznań. Stolica jednocześnie utrzymała zeszłoroczne pierwsze miejsce w rankingu głównym. W ocenie zdrowia polskich miast brane pod uwagę były dwa wskaźniki – łączna liczba programów polityki zdrowotnej oraz działań realizowanych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na terenie miasta na prawie powiatu oraz średni koszt realizacji programów i zadań w przeliczeniu na ludność danego miasta na prawach powiatu.

Kategoria ZDROWIE otwiera Indeks Zdrowych Miast, który odpowiada na pytanie – w których polskich miastach żyje się najlepiej. Publikacja to coroczny przegląd warunków do zdrowego życia w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce.

Zdrowie jest pierwszą z ośmiu kategorii badanych w Indeksie Zdrowych Miast, ponieważ jest kluczowym komponentem do budowania szczęśliwego życia mieszkańców. Niezwykle cieszy nas, że samorządy dbają o profilaktykę zdrowotną w swoich miastach i dążą do poprawy jakości życia regionach. Dzięki Indeksowi pokazujemy, że ich praca przynosi widoczne efekty.

Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED

Imponujące wyniki liderów

Liderzy kategorii ZDROWIE wdrożyli rozwiązania, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Pierwsza w rankingu znalazła się Warszawa, w której przeprowadzono 287 działań w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Poznań przeprowadził ich 234, czyli o 76 więcej niż w ubiegłorocznej edycji, awansując tym samym na trzecie z zeszłorocznego 7. miejsca w zestawieniu. Natomiast Bielsko-Biała zwiększyła liczbę programów profilaktyki zdrowotnej o 12 względem ubiegłego roku i przeprowadziła 44 działania z tego obszaru. Średnia liczba programów profilaktycznych dla miast wyniosła 38.

Badając szereg działań miast w zakresie wsparcia zdrowia mieszkańców, nadal obserwujemy lukę w systemie zabezpieczenia społecznego. Jest to szczególnie widoczne w okresie postpandemicznym, gdzie powstały dług zdrowotny powoduje niebywałe obciążenia systemowe, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia. Niepokojącym jest fakt, że w większości miast wartości badanych wskaźników spadły w stosunku do roku 2020. Zmniejsza się zarówno liczba programów jak i średnie wydatki, co może wskazywać na ograniczenia, przede wszystkim budżetowe, możliwości prowadzenia działań w obszarze zdrowia.

Dr hab. Barbara Więckowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

10 najzdrowszych miast w Polsce

W zestawieniu dziesięciu najzdrowszych miast w Polsce Indeksu Zdrowych Miast 2023 widoczne są nie tylko metropolie, ale także mniejsze ośrodki, które wyróżniają się innowacyjnym podejściem do dbałości o zdrowie mieszkańców. Wśród 10 najzdrowszych miast znalazły się: Warszawa, Bielsko-Biała, Poznań, Gdynia, Sopot, Świnoujście, Rybnik, Gdańsk, Szczecin i Kalisz.

Zmiany na zdrowsze!

W porównaniu z poprzednią edycją Indeksu, wiele miast odnotowało znaczący postęp. Sopot zaliczył imponujący awans, przechodząc z 16. pozycji na 5., Świnoujście pokazało, że zdrowie mieszkańców ma znaczenie, awansując z 13. na 6. miejsce. Kalisz z 18. miejsca znalazł się na 10., prezentując znaczący rozwój w kwestii dbałości o zdrowie społeczności. Bydgoszcz również odnotowała wzrost, przechodząc z 44. miejsca na 36. Osiągnięciami w kategorii ZDROWIE mogą pochwalić się miasta z województwa śląskiego – Sosnowiec z miejsca 60. awansował na 13., Zabrze z miejsca 53. zajęło 25. pozycję, a Katowice z 34. miejsca podskoczyły na 12., prezentując wyraźny wzrost jakości życia i zdrowia w tych regionach. Również Ruda Śląska zanotowała istotną poprawę, przechodząc z 61. na 45. miejsce.

Publikacja, która pokazuje zmiany i motywuje

Indeks Zdrowych Miast został stworzony przez Grupę LUX MED we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Publikacja jest zbiorem informacji o działaniach i inwestycjach 66 miast na prawach powiatu, dzięki którym mogą one weryfikować swoje podejście do tworzenia warunków dla jakości życia i zdrowia oraz zrównoważonych przestrzeni miejskich. Miasta zostały przeanalizowane w ośmiu kategoriach: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń, a wyniki danej kategorii były weryfikowane na podstawie wyszczególnionych przez ekspertów wskaźników. Jest to inicjatywa długoterminowa.

Raport Indeks Zdrowych Miast dostępny jest na: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/indeks-zdrowych-miast