Podsumowanie Dni Seniora w Lipsku

W ubiegłym tygodniu w Lipsku, odbyły się Dni Seniora. Celem imprezy jest zainspirowanie środowisk senioralnych do aktywności, podtrzymywania społecznych kontaktów i wzbudzenie w osobach starszych troski o własne zdrowie. Seniorzy z Niemiec to przykład godny naśladowania, wielu z nich angażuje się społecznie, uznając tę metodę za doskonałą gwarancję długowieczności.

Imprezę organizuje Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. W akcję włączyło się ok. 100 organizacji niemieckich seniorów, które łącznie zrzeszają ponad 13 mln członków. Niemieckie środowiska senioralne są niezwykle aktywne, co powoli udziela się także polskim seniorom.


W Polsce powstaje coraz więcej akcji inspirujących osoby starsze do działania, tworzone są specjalne wolontariaty, powstają programy edukacyjne i społeczne dedykowane właśnie seniorom.

W tym roku, Dni Seniora w Lipsku miały charakter międzynarodowy. Na zaproszenie Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży, w obchodach uczestniczyli Polacy i Holendrzy.

-"Zaprosiliśmy polską delegację, ponieważ współpracujemy od lat w dziedzinie polityki ds. seniorów. Zajmujemy się głównie rozwojem ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej oraz programami aktywizacji seniorów. Nasza współpraca z holenderskimi partnerami jest bardziej zaawansowana. Dlatego obiecujemy sobie po tym spotkaniu pogłębienia współpracy z Polską” – wyjaśniał przedstawiciel organizatorów.

Współpraca ma zaowocować przenoszeniem niemieckich rozwiązań na grunt polski. Wymiana doświadczeń, utrwalanie więzi międzypokoleniowych, dostrzeżenie problemów nurtujących seniorów to tylko niektóre z korzyści uczestnictwa polskiej strony w obchodach Dnia Seniora.

Katarzyna Matczuk