Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy na Podlasiu część II

Seniorzy w województwie podlaskim

Cz. II

dr Joanna Plak

W Białymstoku jest realizowanych wiele inicjatyw na rzecz seniorów zamieszkujących w tym mieście. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane działania adresowane do nich.

Joanna Plak

Seniorzy zainteresowani uczestnictwem w życiu kulturalnym swojego miasta, mogą skorzystać z oferty Białostockiego Ośrodka Kultury. Instytucja umożliwia udział w seansach filmowych, koncertach, spektaklach, wystawach. Ciekawą propozycją jest Seniorada, czyli Miejski Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów. Inną instytucją wychodzącą naprzecie potrzebom kulturalnym seniorów, jest Dom Kultury „Śródmieście” , w którym występuje kabaret Lumbago, stworzony przez seniorów. Osoby w podeszłym wieku zamieszkałe na Podlasiu mogą skorzystać również z następujących propozycji: warsztaty dla osób w wieku 60+,

„Trochę mnie gnębi towarzystwo gołębi” (Galeria Arsenał), warsztaty dla seniorów zainteresowanych rozwijaniem zdolności plastycznych „Sztuka przed obiadem – projekt 55+” (Galeria im. Ślendzińskich) oraz wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku (Muzeum Wojska w Białymstoku).

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku funkcjonuje Samopomocowy Klub Seniora (ul. Biała 13/33, Białystok; tel. 85 654-48-79). Celem jego działalności jest aktywizacja seniorów, w kierunku poprawy jakości ich życia, przeciwdziałaniu osamotnieniu i izolacji społecznej poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, m.in. poprzez uzyskanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego lub rzeczowego w ramach pomocy społecznej. Samopomocowy Klub Seniora realizuje kilka projektów aktywizacyjnych, takich jak: „Razem lepiej” (imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe), „Akademia twórczej jesieni” (zajęcia, warsztaty), „Odkleić seniora od telewizora” (wyjazdy, wizyty w muzeach), organizacja „Miejskiego dnia seniora”.

Seniorzy mogą również uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez kluby seniorów. Celem placówek jest umożliwienie seniorom aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązanie interakcji z innymi uczestnikami zajęć. W Białymstoku funkcjonuje 14 klubów seniorów, w poniższych lokalizacjach:

Klub Gaj – ul. Gajowa 68/1, tel. 85 687-17-95

Klub Jubilat – ul. B.Głowackiego 14, tel. 85 687-17-92

Klub Kalina - ul. Kalinowa 9, tel. 85 687-17- 94

Klub Kaktus - ul. Słonecznikowa 19, tel. 502 871 253

Klub Metafora- ul. W. Broniewskiego 4 , tel. 85 667-02-56

Klub Mikron - ul. Ciepła 15, tel. 85 675-43-39

Klub Millenium- ul. Mazowiecka 39 D, tel. 85 742-52-65

Klub Miraż - ul. Kozłowa 4, tel. 85 662-92-25

Klub Relaks - ul. Zwycięstwa 25/1, tel. 85 687-17-93

Klub Seniora „Dobry czas” Caritas Archidiecezji Białostockiej - ul. Św. Kazimierza 2 , tel. 85 651-90-08

Klub Seniora Kościół Chrześcijan Baptystów - ul. Kujawska 22 , tel. 85 741-09-20

Klub Seniora przy Duszpasterstwie Rodzin - ul. Kościelna 2, tel. 506 312 676

Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” - ul. M. Skłodowskiej Curie 16 , tel. 85 744-11-40

Klub Stoczek - ul. Dziecinna 9, tel. 85 687-17-96

Swój własny klub- Klub Aktywnego Seniora (ul. Witosa 15 B, lok.12), utworzyło Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, prowadzone przez Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów Kultury Klanza. Oferta klubu jest zbliżona do oferty pozostałych placówek tego typu i obejmuje zajęcia edukacyjne, komputerowe, warsztaty kulinarne, wykłady na różne tematy, jak również udzielenie wsparcia adekwatnego do zidentyfikowanych potrzeb. Klub jest otwarty w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00

Ciekawą ofertę skierowana do seniorów, przygotował Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Seniorzy mają do wyboru takie zajęcia, jak:

  • Zajęcia rehabilitacyjne w środowisku wodnym, polecane na dolegliwości bólowe, wady postawy, stany pourazowe kręgosłupa lub kończyn. Ćwiczenia są dobierane przez specjalistę – instruktora.
  • Aqua aerobic - ćwiczenia ruchowe w wodzie, z wykorzystaniem pianek, piłek i podobnych akcesoriów.
  • Nauka pływania – indywidualne zajęcia, dostosowane do potrzeb seniora.

Ponadto seniorzy mogą korzystać ze strefy wypoczynku, obejmującej: jacuzzi, sauny, kabiny z hydromasażem, baseny rekreacyjne z gejzerami i masującymi kaskadami, grotę śnieżną, grotę solną, łaźnie parowe, słoneczną łączkę do opalania.

Do ich dyspozycji została również oddana siłownia pod chmurką, zlokalizowana nad zalewem Dojlidy. Obejmuje ona 13 stanowisk do ćwiczeń wszystkich grup mięśni.