Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy na Podlasiu część III

Seniorzy w województwie podlaskim

Cz.III

dr Joanna Plak

Miasto Białystok organizuje także inicjatywy na rzecz poprawy stanu zdrowia seniorów. Przykładami takich inicjatyw są: „Pudełko życia” i Uniwersytet Zdrowego Seniora.

Okrągłe, czerwone Pudełko Życia zawiera w sobie magnes i kartę informacyjną, która należy uzupełnić o takie informacje, jak: przebyte choroby, alergie, zażywane leki, numery telefonu do bliskich, dyspozycję komu zostawić klucze do mieszkania w sytuacji kryzysowej lub komu powierzyć opiekę nad zwierzętami. Informacje zawarte w karcie będą mogły wykorzystać służby ratunkowe w sytuacji gdy konieczne będzie przeprowadzenie akcji ratunkowej. Pudełka życia można otrzymać, bezpłatnie, w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema 60/1 lub w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3.

Uniwersytet Zdrowego Seniora to kolejna inicjatywa mająca na celu zadbanie o stan zdrowia podlaskich seniorów. Jest to inicjatywa skierowana do osób po 60 roku życia, realizowana przez studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnicy zajęć biorą udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin nauk medycznych, zajęciach ruchowych, akcjach promujących zdrowy styl życia. Seniorzy zainteresowani tą inicjatywą mogą zgłaszać chęć udziału w poszczególnych zajęciach pod numerem telefonu 85 686 51 07.

Ciekawymi inicjatywami skierowanymi do bialskich seniorów są także: „Karta Aktywnego Seniora” i „Złota rączka”.

Karta Aktywnego Seniora to projekt, który ma na celu aktywizację seniorów w życiu poprzez zaoferowanie im ulg, preferencji i świadczeń. Działania prowadzone w ramach programu mają na celu: ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych, aktywizację społeczną seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów, zachęcanie seniorów do uczestniczenia w wydarzeniach edukacyjnych/kulturalnych/sportowych, poprawę jakości życia seniorów. Karta jest wydawana osobom, które skończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku. Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek na stronie www.seniorzy.bialystok.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16. Posiadacze karty mogą skorzystać m.in. z: 50% zniżki na zakup karnetów/biletów wejścia do Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 50% zniżki na bilety na imprezy organizowane przez miejskie instytucje kultury, zniżki na bilety Białostockiej Komunikacji Miejskiej, ulgi u partnerów Karty.

„Złota rączka” to usługa skierowana do białostockich seniorów, polegająca na udzieleniu bezpłatnego wsparcia w formie drobnych napraw sprzętu domowego jak np. wymiana baterii umywalkowych, uszczelek, żarówek, naprawa zamka w drzwiach. Usługa jest adresowana do osób w wieku 60+, schorowanych, z niskimi dochodami. Zamówienie usługi jest możliwe pod numerem telefonu 85 879 79 79.