Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy na Podlasiu część IV

Seniorzy na Podlasiu

cz. IV

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Usługi dla seniorów zamieszkujących na Podlasiu, są świadczone nie tylko przez instytucje publiczne i prywatne, ale również przez organizacje pozarządowe. Należą do nich:

 • Akademia Plus 50 (ul. Upalna 22 lok.3, Białystok, tel.606 623 131), realizująca zajęcia taneczne, sportowe i rekreacyjne, językowe oraz kulturowe dla seniorów.
 • Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (ul. Swobodna 38 lok.9, Białystok, tel. 602 831 797)
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej (ul. Warszawska 32, Białystok, tel.: 85 651 90 08)
 • Fundacja Dom (ul. Upalna 1A lok. 76, Białystok, tel. 609 091 239), która stymuluje rozwój osobisty oraz sprawność intelektualną i fizyczną osób 50+, aktywizuje społecznie osoby starsze, tworzy warunki do godnego starzenia się oraz dialogu międzypokoleniowego.
 • Fundacja „Spe Salvi” (ul. Warszawska 50, Białystok, tel. 666 015 620), świadcząca usług dla osób w kryzysie bezdomności.
 • Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Impuls” - Asystent Osoby Niepełnosprawnej (ul. Legionowa 28 lok. 704, Białystok, tel. 85 745 24 08)
 • Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej Oddział Białystok (ul. Pod Krzywą 2/1, Białystok, tel. 85 723 61 06)
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy (ul. Proletariacka 11, Białystok, tel. 85 652 50 33)
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Białymstoku (ul. Hajnowska 8, Białystok, tel. 85 711 34 67)
 • Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” – Asystent Niepełnosprawnego Seniora (ul. Swobodna 24 lok. 235, Białystok, tel. 883 133 788)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych „Dobrze Być Razem” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku (ul. Świerkowa 9, Białystok, tel. 85 742 22 73)
 • Stowarzyszenie „Podlascy Seniorzy” (ul. Św. Rocha 10 lok. 305, Białystok, tel. 604 627 744)
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę Oddział w Białymstoku (ul. J. III Sobieskiego 13, Białystok, tel. 85 743 65 20)
 • Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów ,,RADOŚĆ” Dzielnicy Dziesięciny II (ul. Gajowa 68/1, Białystok, tel. 505 273 470)

Podlascy seniorzy, mieszkający w Białymstoku, mogą korzystać z ulg na przejazdy autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej – 50% na podstawie legitymacji emeryta i 100% w przypadku ukończenia 70 lat. Posiadacze Karty Aktywnego Seniora (była opisywana w poprzednich częściach cyklu) mogą zakupić bilet na przejazdy w specjalnej cenie- 120 zł za rok. Dodatkowymi kryteriami uprawniającymi do zakupu biletu są: ukończenie 60 roku życia, przedstawienie zaświadczenia o spełnieniu kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (634 zł dla osoby samotnej 514 zł na osobę w rodzinie), posiadanie imiennej Białostockiej Karty Miejskiej.

Seniorzy, którzy mieszkają w Białymstoku i mają potrzebę uzyskania bezpłatnej porady prawnej mogą zgłosić się do jednego z dwóch wyznaczonych punktów, tj. przy: ul. Zamenhofa 5 c (pokój 4 i 11) oraz ul. Św. Rocha 3 (pokój 7a i 7b). Aby skorzystać z porady należy wcześniej umówić się na wizytę pod numerem tel. 85 869 66 99. Należy także złożyć oświadczenie o braku możliwości uiszczenia opłaty.

Białostocczanie w podeszłym wieku mogą skorzystać także ze wsparcia udzielanego w ramach pomocy społecznej, takiego jak m.in.: „Posiłek w szkole i domu” , dofinansowanie opłat za odpady komunalne, dofinansowanie zakupu leków. „Posiłek w szkole i domu” jest to program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach którego udzielany jest zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności/zapewnienie ciepłego posiłku m.in. dla seniorów będących w potrzebie. Seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy mieszkają sami w mieszkaniu o powierzchni powyżej 40 m2 i mają tytuł prawny do tego mieszkania, mogą skorzystać z dofinansowania opłat za odpady komunalne. Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Ta sama instytucja udziela pomocy finansowej na zakup leków. Świadczenie jest przyznawane na wniosek, osobom które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i ponoszą wydatki na zakup leków przypisanych przez lekarza (należy to udokumentować). Wydatki muszą przekraczać 30 zł w skali miesiąca, a kwota dofinansowania jest ustalana indywidualnie, w oparciu o kryterium dochodowe i liczbę członków rodziny.