Bezrobocie kobiet we Włoszech

Bonus Donne Disoccupate

Bonus Donne Disoccupate – włoskie remedium na bezrobocie kobiet

dr Joanna Plak

Z danych opublikowanych przez ISTAT (włoski Urząd Statystyczny) wynika, że wśród osób, które straciły pracę w grudniu 2020 r., aż 98% stanowią kobiety. Na taką sytuację bez wątpienia wpłynęła pandemia, której ekonomiczne konsekwencje dotknęły branże zdominowane przez kobiety, takie jak: sektor beauty, turystyka, hotelarstwo, gastronomia. Niemniej sytuacja Włoszek na rynku pracy, na tle innych państw UE, jest bardzo niekorzystna.

Aktywnych zawodowo jest niewiele ponad 50% Włoszek, a ich aktywność zawodowa maleje wraz z wiekiem. 1/3 Włoszek świadczy pracę nieetatową, zaś ponad 7 milionów kobiet pozostaje w domu, z czego więcej niż 3 miliony to kobiety pobierające emeryturę (w wielu przypadkach - socjalną). Dodatkowo kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni zatrudnieni na analogicznych stanowiskach. Należy podkreślić, że sytuacja zatrudnieniowa kobiet zamieszkujących południe kraju jest zdecydowanie gorsza niż Włoszek mieszkających na północy i w centrum.

Remedium na tą sytuacją ma być wdrożenie projektu o nazwie Bonus Donne Disoccupate, który ma na celu przywrócenie bezrobotnych kobiet na rynek pracy oraz zrównanie ich sytuacji zawodowej z mężczyznami. Bonus jest udogodnieniem dla pracodawców, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

  • są przedsiębiorcami, prowadzą działalność w sektorze prywatnym. Projekt nie obejmuje: administracji publicznej, w tym: szkół i uczelni państwowych; autonomicznych przedsiębiorstw i agencji państwowych; związków prowincji, regionów, społeczności górskich i wyspiarskich i ich stowarzyszeń oraz konsorcjów; Izb Handlowych, Przemysłowych, Rzemieślniczych, Rolniczych i ich stowarzyszeń, publicznej służby zdrowia, agencji państwowych;
  • zatrudniają bezrobotne kobiety, zameldowane we Włoszech, w szczególności zamieszkujące biedniejsze regiony kraju (południe), które nie były aktywne zawodowo przez minimum 12 miesięcy;
  • zatrudniają kobiety na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Przedsiębiorcy spełniający powyższe warunki, którzy złożą stosowny wniosek we właściwym terenowo oddziale INPS (odpowiednik polskiego ZUS), mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nowego pracownika, do maksymalnej kwoty 6000 Euro w skali roku. Bonus obowiązuje, odpowiednio przez: 12 miesięcy (w przypadku zatrudnienia na czas określony) i 18 miesięcy (w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony).