Seniorzy na Podkarpaciu - cz. I

 DPS Glinik 1

Seniorzy w województwie podkarpackim

Cz. I

dr Joanna Plak-Warecka

Piąta część informatora, poświęconego działaniom realizowanym na rzecz seniorów w poszczególnych województwach, jest dedykowana regionowi podkarpackiemu. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane informacje na temat wybranych form wsparcia instytucjonalnego (DPS) dla seniorów zamieszkujących na Podkarpaciu.

Domy Pomocy Społecznej z miejscami dedykowanymi seniorom

DPS w Nowosiółkach Dydyńskich, Huwniki 127, dysponuje 15 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 72, dysponuje 73 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Laszkach, Wysocko 2 B, dysponuje 30 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a, dysponuje 63 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Brzózie Królewskiej, Brzóza Królewska 678, dysponuje 55 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Przemyślu, ul. św. Brata Alberta 3, dysponuje 54 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Mielcu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 16, dysponuje 113 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Błażowej Kąkolówce, Błażowa Kąkolówka 468, dysponuje 35 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Cmolasasie, Cmolas 274, dysponuje 71 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 12 a, dysponuje 50 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Brzozowie, ul. W. Witosa 13, dysponuje 56 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Pilźnie, ul. Parkosz 26, dysponuje 45 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Zagórzu, ul. Ks. J. Winnickiego 1, dysponuje 38 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4, dysponuje 88 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1, dysponuje 85 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Rzeszowie, ul. Łabędzia 9, dysponuje 44 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Chmielniku, Chmielnik 4, dysponuje 73 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Przemyślu, ul. Prałkowce 231, dysponuje 62 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Kołaczycach, Aleja Jana Pawła II 19, dysponuje 12 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Jeżowe, Jeżowe 728, dysponuje 14 miejscami dla osób w podeszłym wieku

DPS w Jedliczach, ul. Kościuszki 5, dysponuje 10 miejscami dla osób w podeszłym wieku