Seniorzy na Podkarpaciu - cz. II

Seniorzy w województwie podkarpackim

Cz. II

dr Joanna Plak-Warecka

Seniorzy zamieszkujący w województwie podkarpackim mogą poszerzyć swoje kompetencje technologiczne poprzez udział w projekcie Podkarpacki E-senior. Projekt zakłada umożliwienie 1600 osobom w wieku 65+, z wybranych 73 gmin województwa, nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi laptopa, tableta oraz smartfona. Uczestnicy projektu wezmą udział w 15 czterogodzinnych spotkaniach w następujących obszarach tematycznych: zdrowie (np. jak uzyskać porady zdrowotne za pośrednictwem sprzętu elektronicznego), relacje społeczne (np. jak kontaktować się „na żywo” z bliskimi mieszkającymi za granicą), odpoczynek i hobby (np. jak pozyskać informacje o atrakcjach turystycznych dedykowanych seniorom), finanse (np. jak robić zakupy online), sprawy codzienne (np. jak zaplanować podróż).

Po zakończonym kursie uczestnicy mają możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z trenerem. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na pandemię realizacja kolejnych edycji szkolenia została wstrzymana. Jednak na stronie projektu (podkarpackisenior.pl) w zakładce „baza wiedzy”, znajdują się informacje – ułożone w 15 bloków tematycznych - na temat możliwości wykorzystania sprzętu elektronicznego w codziennym życiu. Dostępne bloki tematyczne to: urządzania cyfrowe, komunikatory, znajomi, przejazdy podróże, sport, gry i zabawy, kultura i sztuka, sprawy obywatelskie, konto bankowe, inwestycje online, zakupy online, sprzedaję online, uczymy się, media w Internecie, zdrowie.

Program wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 jest kontynuacją programu Senior Plus, który był realizowany od 2015 do 2020 roku. Zgodnie z założeniami, ma on służyć wspieraniu finansowemu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych, tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”(Dziennych Domach Senior+ i Klubach Senior +). Dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia oraz zwiększenie liczby dostępnych tam miejsc, ma na celu zwiększenie aktywnego udziału seniorów w życiu społecznym. Seniorzy korzystający z oferty sieci ośrodków Senior+ mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych, edukacyjnych, kulturalnych, opiekuńczych, rekreacyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego zamierzające skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach Programu mogą zdecydować się na wybór jednego z dwóch modułów finansowych. Pierwszy obejmuje jednorazowe wsparcie na utworzenie, przebudowę, remont obiektów należących do jednostek samorządu terytorialnego lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Drugi umożliwia dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka. 

Klub Seniora IASC (Interactive Sport Club) prezentuje inne, bardziej aktywne oblicze tego typu placówki. Członkowie klubu, pochodzący z Rzeszowa, mogą korzystać ze składkowych wycieczek, w kierunkach przez nich określonych (góry, morze, Mazury, zwiedzanie miast polskich i zagranicznych). Wycieczki mogą trwać zarówno 1 dzień, jak i dłużej, np. tydzień. Zainteresowani taką formą wypoczynku, wypełniają formularz dostępny na stronie intersportclub.com w zakładce: nabory - nabór do klubu seniora IASC na składkowe wycieczki.