Dolny Śląsk - Seniorzy część II

Seniorzy w województwie dolnośląskim

Cz.II

dr Joanna Plak – Warecka

Joanna Plak

Seniorzy mieszkający w województwie dolnośląskim mogą skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez organizacje pozarządowe, do których zalicza się Fundacja Aktywny Senior. Fundacja realizuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia seniorów, poprzez realizację projektów w zakresie nauki, edukacji i wychowania, w tym kształcenia przez całe życie. Projekty są realizowane w obszarach tematycznych: promocja wolontariatu na rzecz seniorów i wśród seniorów, aktywizacja seniorów i włączenie ich w działania społeczności lokalnej, zwalczanie stereotypów i przejawów dyskryminacji seniorów w rożnych dziedzinach życia, w tym na rynku pracy. Fundacja realizuje projekty o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (przykładem jest Erasmus +), współpracując z uczelniami, instytucjami badawczymi, innymi organizacjami pozarządowymi.

Wiele projektów skierowanych do wrocławskich seniorów, jest realizowanych przez Wrocławskie Centrum Seniora (WCS). Misją WCS jest w szczególności: stworzenie platformy służącej wymianie wiedzy dobrych praktyk między podmiotami działającymi na rzecz seniorów, inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości życia seniorów, promowanie uczenia się przez całe życie, podejmowanie działań na rzecz zmiany stereotypowego postrzegania starości, promowanie aktywności seniorów, realizacja działań międzypokoleniowych, przeciwdziałanie wykluczeniu/izolacji/marginalizacji seniorów. Misja jest realizowana poprzez realizację takich działań jak m.in.: prowadzenie punktu informacyjnego i portalu informacyjnego dla seniorów, tworzenie bazy klubów seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku wraz z wspieraniem ich działalności, pozyskiwanie i upowszechnianie informacji na temat usług dla seniorów oferowanych przez NGO, zachęcanie wrocławskich przedsiębiorców do realizacji działań na rzecz seniorów, organizowanie bezpłatnych konsultacji ze specjalistami jak psycholog, dbanie o kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów w mediach, inicjowanie programów międzypokoleniowych, wsparcie Wrocławskiej Rady ds. Seniorów (WRS reprezentuje potrzeby i interesy osób w wieku 60+ zamieszkałych we Wrocławiu, w szczególności poprzez opiniowanie, doradzanie i wspieranie działań mających poprawić jakość życia seniorów), inicjowanie i promowanie wydarzeń/konferencji o tematyce senioralnej. Wrocławskie Centrum Seniora realizuje wiele projektów cyklicznych, takich jak: Dni Seniora, Dni Gerontologii (konferencja tematyczna), Forum Senioralne, Targi Senioralne, Miejsca Przyjazne Seniorom, Wrocławska Karta Seniora Akademia Rozwoju Seniora, Biblioteka Wrocławskiego Centrum Seniora i kilka innych. WCS prowadzi także „Punkt Informacyjny” (PI) dla seniorów, który udziela porad stacjonarnych i telefonicznych, także o charakterze specjalistycznym. PI jest czynny w dni powszednie od 9.00 do 15.00, jest on zlokalizowany przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu. Poniżej zostaną krótko omówione wybrane projekty realizowane przez WCS.

Grupa O-CAL-eni funkcjonująca w ramach WCS, realizuje działania ukierunkowane na seniorów i projekty międzypokoleniowe. Członkowie grupy skupiają się na działalności związanej z kulturą, samokształceniem. Organizują wernisaże, wieczory autorskie wrocławskich artystów, wieczory poezji seniorów, rejsy statkiem, rajdy terenowe (rowerowe i Nordic Walking), spotkania muzyczne, spotkania przy grach planszowych i karcianych, współtworzenie miejskich dożynek, prezentacja wytworów lokalnych artystek w ramach święta kwiatów, wieczory kolęd, giełda wymiany ubrań, udział w programie Wrocław – miasto pokoleń. Grupa organizuje także cykl spotkań pod nazwą:” Polskie obyczaje i tradycje”. Tematyka cyklu oscyluje wokół zwyczajów i symboli związanych z polskimi świętami.

Panie Niespodzianki to grupa aktywnych seniorek, wolontariuszek. Panie przebierają się w wykonane ręcznie stroje z różnych epok i uświetniają swoją obecnością rożne wydarzenia organizowane we Wrocławiu, także na rzecz dzieci. Odwiedzają także pensjonariuszy hospicjów, domów pomocy społecznej, oferując im swoje towarzystwo i rozmowę. Panie zajmują się także rękodziełem, tj. szyją, haftują, robią origami, tworzą kompozycje z kwiatów i ozdoby świąteczne. Panie spotykają się w siedzibie Centrum Seniora we wtorki o 9.30. Są otwarte na przyjęcie nowych członkiń.

Szczęśliwi w tańcu to grupa taneczna stworzona przy Wrocławskim Centrum Seniora. Zrzesza panie w wieku 55+, które są zainteresowane udziałem w zajęciach tanecznych. Członkinie grupy uczą się tańca pod okiem profesjonalnej trenerki, a następnie prezentują swoje umiejętności w trakcie imprez okolicznościowych takich jak np. Dni Seniora.

Punkty Konsultacyjne, oferują porady w różnych obszarach tematycznych, takich jak, m.in.:

Konsultacje komputerowe - zajęcia prowadzone przez uczniów gimnazjum w: poniedziałki o 14.45, wtorki o 13.50, czwartki o 13.35 i 14.45 oraz piątki o 14.45. Udział w zajęciach wymaga posiadania własnego laptopa, komputera. Zapisy odbywają się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (71) 772 49 38

Porady dietetyka – na konsultację można się umówić pod numerem telefonu (71) 772 49 40. Spotkania odbywają się w trzecie czwartki miesiąca od godz. 9.00- do10.00

Porady prawne – są udzielane przez radcę prawnego w poniedziałki w godzinach 10.00-13.00 pod numerem telefonu 739 194 102. Osoby, które wcześniej umówią się na spotkanie, mogą skorzystać z porady stacjonarnej w poniedziałki od 12.00-16.00

Wrocławskie Karty Seniora – we Wrocławiu funkcjonują trzy rodzaje kart seniora, co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem na tle innych województw. Karty można wyrobić w siedzibie WCS przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, udając się tam z dowodem osobistym.

Karta Szmaragdowa jest skierowana do osób w wieku 90+ i obejmuje szereg usług, mających zaspokoić potrzeby psychofizyczne, społeczne i opiekuńcze tej grupy wiekowej. Katalog bezpłatnych usług obejmuje: strzyżenie i czesanie z dojazdem do domu (raz na kwartał), pedicure i manicure z dojazdem do domu (raz na kwartał), kontrola wzroku i wykonanie okularów (raz do roku), kontrola słuchu jak również aparatu słuchowego i ewentualne wypożyczenie nowego na okres tygodnia (raz do roku), naprawa protezy zębowej (raz do roku), sprzątanie mieszkania wraz z praniem i prasowaniem z wykorzystaniem środków zakupionych przez seniora (2 razy w roku), porządkowanie nagrobków (raz do roku), akompaniator seniora - usługa realizowana przez młodzież w wieku 16+ polega na dotrzymywaniu towarzystwa osobie starszej i np. czytania jej książek (raz w tygodniu, po 2-3 godziny).

Karta Srebrna, upoważniająca do szeregu zniżek dla seniorów jest przeznaczona dla osób w wieku 60-74 lata, natomiast Karta Złota dla osób w wieku 75+. Zniżki mogą być realizowane u partnerów programu (wykaz jest udostępniany seniorom), oferujących usługi w obszarze kultury, edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji. Dodatkowo posiadacze Złotej Karty mogli korzystać z pilotażowego programu Taxi 75+. Był to program skierowany do osób w wieku 75+, mających problem z poruszaniem się komunikacją publiczną, chcących umówić się na wizytę u lekarza lub w urzędzie. Bezpłatny przejazd można było zamówić pod numerem 794 – 123- 124. Chęć przejazdu musiała być zgłoszona na minimum 3 a maksimum 30 dni przed planowanym kursem. Kurs mógł być zrealizowany między 7.00 a 18.00 w dni powszednie. Limit przejazdów obejmowała dwa w skali miesiąca.