Nowości w emeryturach 2022

w letnim sloncu

„Złota jesień życia”, czyli Polski Ład dla seniorów.

dr Joanna Plak-Warecka

Zgodnie z założeniami, jednym z beneficjentów Polskiego Ładu są seniorzy, dla których przewidziano szereg udogodnień i zachęt, mających na celu jak najdłuższe ich utrzymanie w zatrudnieniu, jak również pozwalających im na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Wśród przedmiotowych propozycji znalazły się następujące:

 1. Od emerytur w wysokości do 2,5 tys. zł nie będą odprowadzane podatki. Emeryci uzyskujący wyższe świadczenia będą płacić podatek dopiero od kwoty 2,5 tys. zł. Takie rozwiązanie ma poprawić sytuację najbiedniejszych emerytów, którym brakuje środków na podstawowe opłaty, leki. Według wstępnych wyliczeń mogą oni uzyskać średnio 2 tys. zł więcej w skali roku.
 2. Osoby w wieku 55+ będą miały możliwość skorzystania z elastycznego modelu czasu pracy i stopniowo zmniejszać jego wymiar. Dzięki temu rozwiązaniu, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie będą musiały wybierać czy chcą przejść na emeryturę, czy pracować w pełnym wymiarze godzin. Umożliwi to optymalne wydłużenie aktywności zawodowej seniorów.
 3. Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydują się kontynuować pracę, kosztem pobierania świadczenia emerytalnego, nie będę płaciły podatku dochodowego do poziomu progu podatkowego (PIT-0). Oznacza to, że nie tylko zwiększą wysokość swojej przyszłej emerytury, ale również dostaną większą pensję „do ręki”.
 4. Utworzony w trakcie pandemii Korpus Wsparcia Seniorów, zrzeszający wolontariuszy, w dalszym ciągu będzie wspierał osoby w podeszłym wieku w codziennym funkcjonowaniu.
 5. Aby umożliwić seniorom o obniżonej sprawności, jak najdłuższe pozostawanie w środowisku domowym i opóźnić tym samym ich przejście do placówek opiekuńczych, zostaną zakupione opaski bezpieczeństwa. Umożliwią one szybkie, samodzielne, wezwanie pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub życia.
 6. Cieszący się dużą popularnością program rządowy, w ramach którego osoby w wieku 75+ mogły uzyskać darmowe leki na wiele schorzeń typowych dla podeszłego wieku; zostanie rozszerzony o „młodszych” seniorów - 70 - letnich, a w przypadku niektórych schorzeń także o 60-latków.
 7. Dzienne domy opieki zostaną połączone z przedszkolami, tak by umożliwić realizację dobrych praktyk z zakresu współpracy międzypokoleniowej. Dzieci mogłyby kształtować kompetencje społeczne i emocjonalne pod okiem seniorów, którzy jednocześnie czuliby się potrzebni i docenieni.
 8. Zostaną powołane centra usług społecznych dla seniorów, którzy przebywali zagranicą, zakończyli aktywność zawodową i wracają do Polski. Będą oni mogli liczyć na wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, działania aktywizacyjne oraz objęcie całodobową opieką.
 9. W ramach inicjatywy: „IT dla seniora” zostanie uruchomiona ogólnopolska infolinia administracyjna, która umożliwi mniej biegłym cyfrowo seniorom, uzyskanie informacji w jaki sposób można załatwić konkretną sprawę administracyjną i przekieruje ich do właściwej instytucji.
 10. Ponadto zostanie zaplanowany cykl kampanii społecznych uświadamiających ofiarom przemocy domowej, w tym seniorom; czym jest przemoc domowa, jak mogą bronić się przed agresorem i gdzie mogą uzyskać pomoc, w tym wsparcie psychologiczne.
 11. W latach 2021- 2025 będzie realizowany program Aktywność +, adresowany w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych realizacją projektów mających na celu aktywizację społeczną i zawodową seniorów. W ramach programu będą one mogły liczyć na środki finansowe umożlwiające realizację zgłoszonej inicjatywy.