Oferta ubezpieczenia seniorów I

Rowerzystka seniorka

Ubezpieczenia zdrowotne dla seniorów

dr Joanna Plak-Warecka

Seniorzy, ze względu na wiek i zwiększoną podatność na zachorowania, są dosyć ryzykowną grupą klientów dla towarzystw ubezpieczeniowych. Jednocześnie liczba seniorów wzrasta, podobnie jak ich stan świadomości na temat zdrowego życia oraz gotowość do większej dbałości o zdrowie, co wiąże się z chęcią inwestowania pieniędzy w polisy zdrowotne.

Branża ubezpieczeniowa dostrzega ten potencjał i zaczyna otwierać się na osoby w wieku 55+, jednocześnie określając górną granicę wieku, w której można przystąpić do ubezpieczenia (różni się ona w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego). Wysokość składki jest zróżnicowana i uzależniona nie tylko od wieku, ale również stanu zdrowia i zakresu ochrony (można wykupić wariant bazowy i rozszerzony, który umożliwia dostęp do większej liczby lekarzy specjalistów i wykonanie większej ilości badań). W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wybrane oferty towarzystw ubezpieczeniowych posiadających polisy dedykowane seniorom *1.

Polisa Zdrowie to produkt, który posiada w swojej ofercie TU Zdrowie. Górna granica wieku, w którym można wykupić polisę, to 70 lat. W wariancie podstawowym ubezpieczony ma dostęp do 16 lekarzy oraz może wykonać 190 badań; składka wynosi 32 zł miesięcznie. W wariancie rozszerzonym, dostępnym za 168 zł, zwiększa się liczba lekarzy do 40 oraz badań do 466.

Ochrona z Plusem to produkt, który posiada w swojej ofercie Uniqua. Górna granica wieku, w którym można przystąpić do ubezpieczenia, wynosi 69 lat. W wariancie podstawowym, ze składką 68 zł, ubezpieczony ma dostęp do 9 lekarzy i możliwość wykonania 33 badań. W wariancie rozszerzonym, ze składką 130 zł, dostęp zostaje zwiększony do 24 lekarzy i 176 badań.

Antidotum Plus to produkt, który posiada w swojej ofercie InterRisk. Górna granica wieku, w którym można przystąpić do ubezpieczenia, wynosi 65 lat. W wariancie podstawowym, ze składką 65 zł, ubezpieczony ma dostęp do 18 lekarzy i możliwość wykonania 89 badań. W wariancie rozszerzonym, ze składką 125 zł, dostęp zostaje zwiększony do 65 lekarzy i 135 badań.

Direct to produkt, który posiada w swojej ofercie Signal Iduna. Górna granica wieku, w którym można przystąpić do ubezpieczenia, wynosi 60 lat. W wariancie podstawowym, ze składką 41 zł, ubezpieczony ma dostęp do 5 lekarzy i możliwość wykonania 116 badań. Signal Iduna posiada w swojej ofercie również ubezpieczenie Polmed. W wariancie podstawowym, ze składką 62 zł, ubezpieczony ma dostęp do 15 lekarzy i możliwość wykonania 110 badań. Podobne możliwości daje wariant podstawowy Start+, jednak w tym przypadku składka wynosi 99 zł.

Inter Vision to produkt, który posiada w swojej ofercie Inter Polska. Górna granica wieku, w którym można przystąpić do ubezpieczenia wynosi 60 lat. W wariancie podstawowym, ze składką 125 zł, ubezpieczony ma dostęp do 64 lekarzy i możliwość wykonania 173 badań. W wariancie rozszerzonym, ze składką 245 zł dostęp zostaje nieznacznie zwiększony do 65 lekarzy i 175 badań.

Seniorzy, którzy ze względu na wiek nie mogą wykupić polis zdrowotnych lub nie chcą tego robić z innych powodów, mogą się zdecydować na zakup pakietów medycznych oferowanych przez prywatne placówki zdrowotne. Taki produkt posiadają m.in. Luxmed i Enel Med *2.

Luxmed oferuje 5 pakietów medycznych dedykowanych seniorom. Pakiet Senior jest adresowany do osób, które ukończyły 50 lat. Za 105 zł miesięcznie mają dostęp do 8 lekarzy oraz możliwość wykonania 12 badań laboratoryjnych. Pozostałe cztery pakiety są adresowane do osób, które ukończyły 65 lat. Senior Plus, za 149 zł miesięcznie, zapewnia dostęp do 10 lekarzy i możliwość wykonania 38 badań. Senior Max, za 179 zł miesięcznie umożliwia dostęp do 13 lekarzy i możliwość wykonania 139 badań laboratoryjnych. Senior Plus dla Dwojga, za 269 zł, umożliwia współmałżonkom dostęp do 10 lekarzy i możliwość wykonania 38 badań. Senior Max dla Dwojga, za 329 zł umożliwia współmałżonkom dostęp do 13 lekarzy i możliwość wykonania 139 badań.

W ofercie EnelMed znajduje się również 5 polis dedykowanych seniorom. Wszystkie są dostępne dla osób w przedziale wiekowym od 65 do 80 lat. Opal dla seniora, umożliwia za 138 zł miesięcznie, dostęp do 17 lekarzy i możliwość wykonania ponad 70 badań laboratoryjnych. Szafir dla seniora, za 208 zł miesięcznie, umożliwia dostęp do 18 lekarzy, oraz podobnie jak w poprzednim pakiecie - możliwość wykonania ponad 70 badań laboratoryjnych. Rubin dla seniora, za 281 zł miesięcznie, umożliwia dostęp do 28 lekarzy i możliwość wykonania ponad 100 badań laboratoryjnych. Szmaragd dla seniora, za 408 zł miesięcznie, umożliwia dostęp do 31 lekarzy i możliwość wykonania ponad 120 badań laboratoryjnych. Najdroższy pakiet, Diament dla seniora, umożliwia dostęp do 32 specjalistów i możliwość wykonania ponad 120 badań, za składkę w wysokości 826 zł.

Jak można wywnioskować z artykułu rynek ubezpieczeń zdrowotnych dla seniora, oferuje wiele możliwości. Dostęp do poszczególnych opcji jest warunkowany w szczególności wiekiem, stanem zdrowia oraz zasobnością portfela. Jednak bez wątpienia każdy zainteresowany znajdzie ofertę optymalnie dopasowaną do jego potrzeb i możliwości finansowych.

 

*1  Źródło: https://rankomat.pl/zdrowotne/ubezpieczenie-zdrowotne-dla-seniora-kto-ma-najlepsza-oferte , dostęp 10.08.2022

*2  Źródło: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/zdrowotne/a/ubezpieczenie-zdrowotne-dla-emeryta-i-seniora-co-trzeba-wiedziec/458.html , dostęp 10.08.2022