Poradnia medycyny paliatywnej

Opieka paliatywna 1

Poradnia medycyny paliatywnej

dr Joanna Plak-Warecka

Medycyna paliatywna to dziedzina medycyny, która zajmuje się pacjentami z nieuleczalnymi, postępującymi chorobami. Ma ona na celu poprawienie jakości życia chorego poprzez łagodzenie bólu i zapobieganie jego występowaniu.

W poradni medycyny paliatywnej sprawowana jest opieka nad nieuleczalnie chorymi pacjentami, w szczególności cierpiącymi na nowotwory (ale także: kardiomiopatię, AIDS, owrzodzenia odleżynowe, niewydolność oddechową), których stan zdrowia pozwala dotrzeć do placówki i którzy nie są objęci opieką hospicjum domowego lub stacjonarnego. Istnieje również możliwość objęcia opieką poradni medycyny paliatywnej tych chorych, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, wymagają wizyt domowych. Takie wizyty mogą być realizowane w wymiarze maksymalnie 2 razy w tygodniu.

Usługi świadczone w poradni obejmują: konsultacje z lekarzem posiadającym specjalizację z medycyny paliatywnej lub będącym w trakcie specjalizacji, pomoc pielęgniarki, wsparcie psychologa (dla chorego i jego bliskich), konsultacje z dietetykiem, rehabilitację z fizjoterapeutą. Chory może również skorzystać z możliwości wypożyczenia sprzętu medycznego, takiego jak: materac przeciwodleżynowy, balkonik do przemieszczania się, koncentrator tlenu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjent zostaje objęty opieką poradni medycyny paliatywnej na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Jest on zobowiązany do dostarczenia do poradni dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy przebieg leczenia. Usługi są świadczone bezpłatnie jeśli chory jest ubezpieczony, a placówka ma podpisany kontrakt z NFZ.