„Trzynasta” i „Czternasta” emerytura w 2022 roku.

Emerytury 2022

„Trzynastka” jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym osobom, które nabyły uprawnienia do emerytury/renty do 31.03 bieżącego roku. Jest ono wypłacane od 1 kwietnia. Wysokość „trzynastki” jest jednakowa dla wszystkich i równa najniższej emeryturze. W 2022 roku wynosi ona 1338,44 zł brutto. Świadczenie jest zwolnione od podatku.

„Czternastka” to dodatkowe środki z ZUS dla emerytów i rencistów, które po raz pierwszy zostały wypłacone w 2021 roku. Świadczenie jest wypłacane z urzędu wszystkim uprawnionym, nie trzeba zatem składać wniosku. Wysokość „czternastki” stanowi równowartość najniższej emerytury, tj.1338,44 zł brutto. Należy jednak podkreślić, że świadczenie w pełnej kwocie otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto w skali miesiąca. Pozostali otrzymają niższe świadczenia. I tak szacunkowe wartości świadczenia brutto wynoszą: 1338,44 zł przy emeryturze do 2900 zł; 1238,44 zł przy emeryturze 3000 zł; 1138,44 zł przy emeryturze 3100 zł; 1038,44 zł przy emeryturze 3200 zł; 938,44 zł przy emeryturze 3300 zł; 838,44 zł przy emeryturze 3400 zł; 738,44 zł przy emeryturze 3500 zł; 638,44 zł przy emeryturze 3600 zł; 538,44 zł przy emeryturze 3700 zł; 438,44 zł przy emeryturze 3800 zł; 338,44 zł przy emeryturze 3900 zł; 238,44 zł przy emeryturze 4000 zł; 138,44 zł przy emeryturze 4100 zł. Powyżej tej kwoty świadczenie nie będzie wypłacane. W 2022 roku „czternastki” są wypłacane od 25 sierpnia. Według szacunków trafią one do blisko 9 milionów emerytów i rencistów, przy czym 7,7 miliona osób otrzyma świadczenia w pełnej wysokości.