Rozwiązanie dostępne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pacjent medicine 01

Opieka koordynowana – nowe rozwiązanie dostępne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej *1.

dr Joanna Plak-Warecka

Opieka koordynowana jest to nowe rozwiązanie, formalnie *2 funkcjonujące w Polsce od 1.10.2022 r., w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Taki model opieki nad pacjentem jest z powodzeniem realizowany w innych krajach europejskich.

Jego założeniem jest stworzenie warunków do szybszego i bardziej skutecznego diagnozowania i leczenia chorób przewlekłych, jak również skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty. Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który opracowuje i realizuje lekarz podstawowej opieki medycznej, konsultując się (w razie potrzeby) ze specjalistą w danej dziedzinie, co wpływa na większą skuteczność leczenia i jest bezpiecznym rozwiązaniem dla pacjenta. Lekarz POZ, w uzasadnionych przypadkach, może zlecić pacjentom wykonanie badań, na które do tej pory kierowali lekarze specjaliści; takich jak m.in.: holter, EKG wysiłkowe, echo serca, spirometria, biopsja cienkoigłowa tarczycy. Takie rozwiązanie pozwala na szybsze postawienie diagnozy i w razie konieczności skierowanie pacjenta na konsultacje do specjalisty w danej dziedzinie, np. do dietetyka (w szczególności przy zdiagnozowanej cukrzycy). Model leczenia oparty o opiekę koordynowaną jest dostępny dla schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii. Wprowadzenie opieki koordynowanej jest dobrowolne dla placówek medycznych, co oznacza że nie wszyscy pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Przychodnia najpierw musi złożyć stosowny wniosek do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu aneksu do dotychczasowej umowy, otrzymuje środki finansowe na realizację usługi. Szacuje się, że roczny koszt świadczeń z zakresu opieki koordynowanej może wynieść ponad 1,2 miliarda złotych.

*1  Opracowano na podstawie: https://www.nfz.gov.pl/ dostęp 9.11.2022

*2   Ze względu na konieczność złożenia wniosku i oczekiwania na jego rozpatrzenie, jak również podpisanie aneksu do umowy na świadczenie usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, faktyczna data wprowadzenia opieki skoordynowanej do ubiegającej się placówki, ulegnie wydłużeniu.