Opieka zdrowotna w 2023 roku

Bol wewnetrzny 1

Opieka zdrowotna w 2023 roku - najistotniejsze zmiany.

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka

Od 1 stycznia zmieniają się zasady dotyczące skierowania na leczenie sanatoryjne/uzdrowiskowe. Wyjazd będzie się odbywał na podstawie e-skierowania. Pacjent otrzyma potwierdzenie zarejestrowania dokumentu wraz z terminem turnusu w Internetowym Koncie Pacjenta, SMS-owo lub telefonicznie.

Wersję papierową skierowania będzie mogła otrzymać osoba, która nie posiada dostępu do Internetu lub udaje się na leczenie poza granicami kraju, także po upłynięciu okresu przejściowego (po 30 czerwca 2023 r.). Kolejną zmianą jest umożliwienie korzystania z leczenia uzdrowiskowego także emerytowanym rolnikom. Wcześniej taka opcja była dostępna dla aktywnych rolników, którzy dzięki leczeniu mogli wrócić do pracy. Od 2024 r., kiedy zakończą się prace legislacyjne, pacjenci będę mogli wybrać w jakim sanatorium chcę się leczyć, jak również wybrać dogodny termin turnusu.

Kolejną nowością jest opieka koordynowana. Placówki POZ (podstawowa opieka zdrowotna) mogą, ale nie muszą skorzystać z tej opcji. W tych, które się zdecydują, zmianie ulega rola lekarza pierwszego kontaktu, który staje się opiekunem pacjenta. Nie odsyła go tym samym do specjalistów, ale sam wystawia stosowne skierowania lub konsultuje przypadek pacjenta z odpowiednim lekarzem. W przychodniach, które wdrożą omawiane rozwiązanie, pojawi się koordynator medyczny, który wspólnie z lekarzem/pielęgniarką/a nawet dietetykiem, opracuje indywidualny plan opieki medycznej dla pacjenta, leczącego się na choroby przewlekłe i wymagającego konsultacji ze specjalistami.

Od stycznia zacznie funkcjonować Krajowa Sieć Onkologiczna. Placówki działające w ramach sieci będą podzielone na trzy kategorie. Najbardziej zaawansowane świadczenia będą realizowane na poziomie III SOLO (Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego),mniej skomplikowane na poziomie II SOLO, a najbardziej podstawowe na poziomie I SOLO. Pacjent będzie współpracował z koordynatorem diagnostyki i leczenia onkologicznego, który będzie m.in. pomagał w kompletowaniu dokumentacji, umawianiu wizyt i organizowania konsyliów lekarskich, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W 2024 roku planowane jest uruchomienie infolinii, która umożliwi zapisanie się na pierwszą wizytę w placówce należącej do sieci.