Opiekunki seniorów we Włoszech

Italia taormina

Jak można opłacić usługi z zakresu opieki nad seniorami we Włoszech?

Libretto Famiglia *1

dr Joanna Plak – Warecka

Zatrudnienie badanti (opiekunki seniorów) we Włoszech przez wiele lat odbywało się głównie w szarej strefie. Generowało to ogromne straty dla gospodarki, więc państwo postanowiło wprowadzić rozwiązania zachęcające do legalnego zatrudnienia opiekunek; które znacząco upraszczały procedury z tym związane.

Takim rozwiązaniem jest Libretto Famiglia (książeczka rodzinna), umożliwiające użytkownikom prywatnym sfinansowanie, bez zbędnych formalności, usług opiekuńczych i prac domowych, świadczonych dorywczo/okazjonalnie. Zawiera ona, opłacone z góry, vouchery o wartości minimum 10 Euro każdy, które mogą być przeznaczone na opłacenie maksymalnie godzinnych usług badanti i colf (pomocniczy personel domowy). Na tą kwotę składa się wynagrodzenie badanti/colf oraz składki: na INPS (odpowiednik ZUS) w wysokości 1,65 Euro, na ubezpieczenie wypadkowe - 0,25 Euro i koszty z tytułu zarządzania – 0,10 Euro. Tym samym usługodawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 Euro. Kwota jest wypłacana przez INPS, o ile zostały dopełnione warunki w zakresie rejestracji podmiotu świadczącego usługę i korzystającego z niej. W ciągu roku można zrealizować vouchery na kwotę maksymalnie 10.000 Euro, o ile korzysta się z usług kilku pracowników lub 2500 Euro w przypadku jednego. Jednocześnie pracownik może zarobić maksymalnie 2500 Euro w skali roku pracując dla jednej rodziny i 5000 Euro, świadcząc usługi na rzecz kilku.

Rzym okno

 

*1 Opracowano na podstawie: https://www.ticonsiglio.com/libretto-famiglia-inps/dostęp 24.07.2023, https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11958-libretto-famiglia-2023-come-funziona.html/dostęp 24.07.2023.