Święty Mikołaj dla Seniora.

Boze Narodzenie 2023

Senior (nie tylko) na święta – przegląd wybranych inicjatyw

dr Joanna Plak-Warecka

List do seniora jest to inicjatywa realizowana przez Fundację Święty Mikołaj dla Seniora *1, która swoje działania kieruje przede wszystkim do starszych osób mieszkających w domach pomocy społecznej oraz osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w placówkach opieki długoterminowej, takich jak: Domy Pomocy Społecznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

W ramach inicjatywy, osoby zainteresowane wsparciem seniorów, wybierają jeden z listów udostępnionych na stronie Fundacji i zakupują prezenty, o których marzy jego autor. Po wyborze listu, ofiarodawca dostaje potwierdzenie jego przydzielenia i może zacząć kompletować prezenty, które finalnie zostają wysłane na adres placówki, w której przebywa osoba wspierana.

Potrzeby jest to kolejna inicjatywa Fundacji, mająca na celu skontaktować domy pomocy społecznej zgłaszające zapotrzebowanie na rzeczy dla swoich mieszkańców z osobami, które deklarują zakupienie tych przedmiotów. Na stronie Fundacji został zamieszczony wykaz placówek wraz z listą rzeczy, które są potrzebne, począwszy od drobnych przedmiotów aż po sprzęt RTV czy AGD. Osoby chcące wesprzeć inicjatywę, wybierają konkretną placówkę i kontaktuję się z nią.

Podaruj Wigilię to inicjatywa Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich *2, które działa na terenie Mazowsza, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Małopolski, Dolnego Śląska i Łodzi. Działania realizowane w ramach tej inicjatywy są skierowane do samotnych seniorów, którzy nie mają z kim spędzić świąt i dodatkowo nie mają wystarczająco dużo środków, by takie święta zorganizować. W ramach wsparcia seniorzy będą mogli spędzić Wigilię w towarzystwie osób znajdujących się w tej samej sytuacji życiowej, a dodatkowo otrzymać drobne upominki. Co ważne, mogą także liczyć na pomoc w dotarciu na Wigilię. Stowarzyszenie co roku zwraca się do ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie. Posiłek, upominek i koszt dojazdu dla seniora są wyceniane na symboliczne 100 zł.

Początek formularza

 

*1  Opracowano na podstawie: https://www.swietymikolajdlaseniora.pl/ , https://listy.swietymikolajdlaseniora.pl/ , https://potrzeby.swietymikolajdlaseniora.pl/potrzeby/ dostęp 8.12.2023

*2  Opracowano na podstawie: https://www.podarujwigilie.pl/ dostęp 8.12.2023