Renta wdowia w 2024 roku

Renta wdowia

Renta wdowia

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka 3

Renta wdowia jest świadczeniem, które ma zostać wprowadzone w 2024 roku. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz- Bąk wyjaśniła, że dzięki temu rozwiązaniu osoby które utracą współmałżonka, nie doznają jednocześnie znaczącego pogorszenia warunków życiowych, na skutek utraty świadczenia które pobierał zmarły.

Obecnie w sytuacji śmierci małżonka, osoba która pozostaje przy życiu (z reguły jest to kobieta, stąd nazwa świadczenia) ma wybór w postaci jednego świadczenia – emerytury lub renty.
W praktyce oznacza to, że może skorzystać z renty rodzinnej w wysokości 85% lub zachować swoje świadczenie emerytalne w wysokości 100%. Wprowadzenie renty wdowiej umożliwi pobieranie zarówno z emerytury, jak i renty, z tym że jedno świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości, a drugie w obniżonej. Osoba uprawniona do nowego świadczenia będzie mogła pozostać przy 100% własnej emerytury, powiększonych o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub zachować 100% renty rodzinnej, powiększonej o 50% własnej emerytury; w zależności od tego które rozwiązanie będzie korzystniejsze finansowo i przy założeniu że renta wdowia nie może przekroczyć 7,6 tys. zł brutto miesięcznie. Koszt sfinansowania nowego świadczenia jest szacowany na blisko 10 miliardów zł rocznie. Inicjatorem renty wdowiej jest Lewica.