13 i 14 emerytura w 2024 roku

Trzynastki

Trzynasta i czternasta emerytura w 2024 roku *1

Prognozy i założenia

dr Joanna Plak-Warecka

Trzynasta emerytura

Jest wypłacana wszystkim emerytom, bez względu na wysokość ich świadczenia.

Jej wartość jest równa kwocie najniższej emerytury, ustalonej na dzień 1 marca danego roku. W 2024 roku będzie to około 1769,52 zł. „Trzynastka” wypłacana jest jednorazowo, w kwietniu/maju. Należy podkreślić, że świadczenie jest opodatkowane (12% podatku dochodowego) i jest od niego odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%). „Trzynastki” nie otrzymają osoby, które mają zawieszone prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2024.

Czternasta emerytura

W przypadku tego świadczenia obowiązuje próg dochodowy. Oznacza to, że nie otrzyma go każdy emeryt. W 2024 roku próg został wyznaczony na około 2900 zł brutto. Osoby, które uzyskują wyższe świadczenia otrzymają „czternastkę” w obniżonej wysokości (zasada „złotówka za złotówkę”). Po przekroczeniu 5500 zł, świadczenie nie przysługuje. W 2024 roku maksymalna wysokość czternastej emerytury została oszacowana na 2650 zł brutto. Świadczenie będzie wypłacone w drugiej połowie roku, (prawdopodobnie) we wrześniu lub październiku. Podobnie jak „trzynastka”, czternasta emerytura jest opodatkowana i jest odprowadzana od niej składka na ubezpieczenie zdrowotne. „Czternastki” nie otrzymają osoby, które mają zawieszone prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2024.

*1  Źródło: https://businessinsider.com.pl/praca/emerytury/trzynasta-i-czternasta-emerytura-zostaja-kto-ile-dostanie-przed-zus-pracowity-rok/9frhe9z/ dostęp 9.01.2024

https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/9391219,13-i-14-emerytura-w-2024-roku-komu-przysluguje-ile-wyniesie-kiedy.html, dostęp 9.01.2024