Koordynator opieki w POZ

Opieka pielegniarka

Koordynator opieki zdrowotnej– w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i w programie KOS-Zawał

dr Joanna Plak-Warecka

 Koordynator opieki zdrowotnej (w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej/POZ *1) – jest to osoba, która będąc skoncentrowaną na potrzebach pacjenta, odpowiada za zorganizowanie kompleksowej opieki nad nim, z uwzględnieniem całości procesu leczenia, a nie jedynie pojedynczego świadczenia.

Oznacza to, że jej głównym zadaniem jest zaplanowanie i wdrożenie terapii dopasowanej do danego pacjenta i prowadzącej do jego wyleczenia; m.in. poprzez: zapewnienie przepływu informacji między wszystkimi podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne; koordynowanie przebiegu dokumentacji medycznej i dbałość o jej kompletność; koordynowanie realizacji indywidualnego planu leczenia; ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ; udzielanie pacjentowi informacji związanych z kolejnymi etapami leczenia; udzielanie pacjentowi informacji o dostępnych badaniach profilaktycznych. Koordynator jest łącznikiem między pacjentem a personelem medycznym, przy czym sam nie musi posiadać wykształcenia lekarskiego.

Koordynator (w Programie Kos-Zawał *2) odpowiada za organizację i nadzorowanie przebiegu procesu leczenia; w ramach programu rocznej, kompleksowej specjalistycznej opieki kardiologicznej w zakresie: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i rehabilitacji przeznaczonego dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Program składa się z trzech etapów: 1). Hospitalizacja obejmująca diagnostykę i leczenie zabiegowe. 2).Rehabilitacja kardiologiczna, stacjonarna lub ambulatoryjna, zgodnie z zaleceniami kardiologa, na podstawie indywidualnego planu leczenia. 3). Ambulatoryjna opieka kardiologiczna, w ramach której odbywają się porady kardiologiczne wraz z badaniami diagnostycznymi, jak np. echo serca. Etap kończy się bilansem opieki- czyli podsumowaniem stanu pacjenta wraz z zaleceniami.

 

*1  https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej/ odczyt 05.06.2024

*2  https://scanmed.pl/badania/program-kos-zawal/ odczyt 05.06.2024