Ekologiczna przyszłość miast

ECO osiedle

Firmy deweloperskie coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój w kontekście strategicznego myślenia o inwestycjach. Na drodze do adaptacji nowych sposobów prowadzenia biznesu stoi wiele wyzwań. Jak na nie odpowiedzieć? W jaki sposób budować z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń? Jak kwestie środowiskowe wpływają na decyzje klientów i biznesu w sektorze nieruchomości?

Czytaj więcej...

Dolny Śląsk - Seniorzy część I

niezbednik seniora wroclaw 1

Seniorzy w województwie dolnośląskim

cz. I

dr Joanna Plak-Warecka

Kolejny cykl artykułów poświęconych ofercie instytucjonalnej i usługom dla seniorów w poszczególnych województwach, dotyczy województwa dolnośląskiego. W I części cyklu dolnośląskiego zostaną omówione wybrane inicjatywy, wydarzenia kulturalne i przedsięwzięcia realizowane na rzecz starszych osób zamieszkujących we Wrocławiu i okolicach.

Czytaj więcej...

Dolny Śląsk - Seniorzy część II

Seniorzy w województwie dolnośląskim

Cz.II

dr Joanna Plak – Warecka

Joanna Plak

Seniorzy mieszkający w województwie dolnośląskim mogą skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez organizacje pozarządowe, do których zalicza się Fundacja Aktywny Senior. Fundacja realizuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia seniorów, poprzez realizację projektów w zakresie nauki, edukacji i wychowania, w tym kształcenia przez całe życie. Projekty są realizowane w obszarach tematycznych: promocja wolontariatu na rzecz seniorów i wśród seniorów, aktywizacja seniorów i włączenie ich w działania społeczności lokalnej, zwalczanie stereotypów i przejawów dyskryminacji seniorów w rożnych dziedzinach życia, w tym na rynku pracy. Fundacja realizuje projekty o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (przykładem jest Erasmus +), współpracując z uczelniami, instytucjami badawczymi, innymi organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

Dolny Śląsk - Seniorzy część III

Seniorzy w województwie dolnośląskim

Cz.III

dr Joanna Plak- Warecka

W ostatniej części cyklu dolnośląskiego zostaną zaprezentowane informacje na temat DPS zlokalizowanych w województwie dolnośląskim, świadczących usługi w trybie całodobowym, jak również dziennym.

Domy Pomocy Społecznej wyspecjalizowane w opiece nad seniorami

DPS w Sosnówce – ul. Liczyrzepy 87 Sosnówka, tel. 757 610 326, liczba miejsc -60

DPS Dom Maria, ul. Gliwicka 6 Legnica, tel. 668 391 665, liczba miejsc – 38

DPS w Miliczu, ul. Kombatantów 1 Milicz, tel. 713 841 446, liczba miejsc – 123

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach, ul. 1 Maja 39 Malczyce, tel. 713 179 077 , liczba miejsc – 46

Czytaj więcej...

BRITA filtruje dla Bałtyku

Brita Britka

BRITA filtruje dla Bałtyku wspólnie z … uczniami. Po adopcji foczki ze Stacji Morskiej w Helu marka rozwija ekologiczny program edukacyjny i rusza z akcją skierowaną do szkół i rodzin. BRITA uruchomiła specjalną platformę #FiltrujemyDlaBałtyku i kontynuuje program, którego celem jest ograniczenie ilości plastikowych śmieci w Bałtyku. Marka idzie o krok dalej w swoich działaniach i startuje z akcją skierowaną do nauczycieli i rodziców. Bohaterką akcji jest foczka adoptowana przez markę BRITA we współpracy z Fokarium Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, której nadano imię Britka.

Czytaj więcej...

Alkoholizm w podeszłym wieku

 alcoholic alkoholizm

Alkoholizm – wstydliwy problem seniorów.

dr Joanna Plak-Warecka

Alkoholizm jest chorobą bardzo „sprawiedliwą”. Może dotknąć każdego, bez względu na płeć, wiek, status na rynku pracy. Pandemia nasiliła to zjawisko i przyczyniła się do wzrostu odsetka osób nadużywających alkohol, także wśród seniorów.

Czytaj więcej...

Ewa Matuszczyk i Adam Grajdek - "Nastolatki" z Poraja

Izabela Leszczyna seniorzy Poraj

Wyróżnienia specjalne za 43 lata pracy! VII Gminny Dzień Seniora był również okazją do uhonorowania dwóch wyjątkowych ludzi, ludzi o wielkim sercu i pasji, którzy przez ponad 4 dekady z ogromnym zaangażowaniem prowadzili jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów dziecięcych w Gminie Poraj. Mowa oczywiście o Ewie Matuszczyk i Adamie Grajdku i ich wspólnym zawodowym projekcie pod nazwą "Nastolatki".

Czytaj więcej...

Parlamentarny Zespół Kardiologii

Medycy

7 października odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespół ds. Kardiologii. W czasie dyskusji pacjentów, ekspertów i polityków poruszono kwestię opieki kardiologicznej w Polsce, istotnej roli organizacji pacjenckich w działaniach na rzecz zmian w zakresie kardiologii, a także znaczenie podejmowania wspólnych działań przez organizacje pacjenckie. O tym, jak ważna w systemie ochrony zdrowia jest opieka kardiologiczna przypomniała Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”:

Czytaj więcej...

Porajscy seniorzy świętowali!

Poraj seniorzy 2021

Blisko 100 osób, Seniorów i gości zaproszonych, spotkało się w poniedziałek (27 września) na sali widowiskowo-kinowej "Bajka", by wspólnie uczcić VII Gminny Dzień Seniora. To było niezwykłe spotkanie. Przepełnione serdecznością i dobrą energią. "Gminny Dzień Seniora po raz pierwszy został zorganizowany w 2015 roku i powstał z potrzeby serca, z chęci wyrażenia szacunku i wdzięczności dla całego środowiska Seniorów działających na rzecz rozwoju kultury w Gminie Poraj.

Czytaj więcej...