Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Gmina Poraj zawsze z Seniorami

Dni Seniora Poraj 2018

W miniony czwartek, 18 października, Gmina Poraj uczciła Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowo-kinowej „Bajka”. Tradycyjnie organizatorem tego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.

Porajski GOK, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem, jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ w bardzo aktywny sposób współpracują zarówno na płaszczyźnie kulturalnej, jak i społecznej. IV Gminny Dzień Seniora zainaugurował występ zespołu „Szalona Piątka Plus”. Panie przepięknie zaśpiewały piosenki: „Hallelujah” i „Gelsomina” , które nadały całemu wydarzeniu podniosły charakter.

Licznie przybyłych zaproszonych gości przywitał kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji UG Poraj Andrzej Kozłowski, który poprowadził również całą uroczystość.

- Gminny Dzień Seniora jest skromną formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne naszej Gminy. Organizacja wielu przedsięwzięć w Gminie byłaby zupełnie niemożliwa bez udziału naszych kochanych, aktywnych Seniorów - mówiła dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk.

 

Film jako podziękowanie

W tym roku ważnym punktem Dnia Seniora była projekcja filmu pt. „Gmina Poraj zawsze z Seniorami”. Były to dziesiątki zdjęć, które powstawały na przestrzeni 8 lat współpracy wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery ze środowiskiem Seniorów. Każdy mógł odnaleźć w tych okruchach wspomnień siebie i przypomnieć sobie miłe chwile, które towarzyszyły sytuacjom prezentowanym na zdjęciach. Projekcja filmu była zaledwie małym skrawkiem tego, co tak naprawdę wydarzyło się w ciągu ostatnich ośmiu lat.

- Prezentacja, którą obejrzeliśmy, obrazuje ośmioletnią pomoc Urzędu Gminy dla środowiska seniorów w Gminie Poraj. Dużo tu wspomnień, ale jednocześnie świadectwa dobrej współpracy. Zapewniam, że ta pomoc w przyszłości będzie kontynuowana - mówił wójt Łukasz Stachera, gospodarz spotkania.

Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Mariusz Karkocha, sekretarz Gminy Poraj Maria Magdalena Gurbała, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Wągrowska-Kumor, kierownik GOPS Celina Giermala, kierownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju dr Agnieszka Wójcik, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju Ewelina Drzewiecka.

Wśród dostojnych Seniorów gościliśmy przedstawicieli m.in. Kół Gospodyń WiejskichKół Terenowych PZERiI, Stowarzyszeń, Towarzystwa Przyjaciół Żarek LetniskaJurajskiej Kapeli Biesiadnej, Kapeli Biesiadnej z ChoroniaOrkiestr Dętych z Choronia i Poraja, Zespołu „Szalona Piątka Plus”Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą”Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z Żarek Letniska, Związku KombatantówZwiązku Żołnierzy Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”Domu Pomocy Społecznej „Caritas”sołtysów Gminy Poraj.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili również księża: ks. dr Zdzisław Zgrzebny – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju i ks. Zbigniew Dudek z Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa św. Pawła w Masłońskim.

Osoby reprezentujące poszczególne środowiska seniorskie lub też współpracujące z nimi, otrzymały tego dnia z rąk władz gminy i powiatu okolicznościowe dyplomy.

Gratulacje seniorom składali: wicestarosta Anna Socha-Korendo, wójt Łukasz Stachera, wicewójt Katarzyna Kaźmierczak i przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski oraz dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk.

GALERIA

Specjalne wyróżnienia za twórcze zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj i społeczne działanie na rzecz środowiska Seniorów otrzymali:

 • Genowefa Lasecka – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Myszkowie,
 • Halina Podlejska – przewodnicząca KGW „Malwy”,
 • Henryka Klimek – przewodnicząca KGW „Choronianki”,
 • Teodora Kostarczyk – przewodnicząca KGW „Kalina” – Kuźnica Stara,
 • Danuta Ryczek – przewodnicząca KGW "Kalina" – Jastrząb, 
 • Irena Jędruszek – przewodnicząca Klubu „Natalinki” – Masłońskie,
 • Barbara Skóra – przewodnicząca PZERiI – Koło Terenowe w Choroniu,
 • Andrzej Jasiulek – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Poraju,
 • Józef Zimoląg – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Żarkach Letnisku,
 • Bogusława Chwist – przewodnicząca PZERiI – Koło Terenowe w Jastrzębiu,
 • Elżbieta Jatulewicz – kierownik muzyczny Zespołu „Szalona Piątka Plus”,
 • Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – artystka, piosenkarka, honorowy obywatel Gminy Poraj, współorganizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego
 • Ewa Matuszczyk – prezes Stowarzyszenia Miłośników Twórczości J. Gniatkowskiego „Apasjonata”,
 • Henryka Chołdyk – założycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny”,
 • Urszula Grzywacz – prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj”, 
 • Krystyna Bodnar-Miler – poetka z Żarek Letniska, pomysłodawczyni wieczorków z poezją i muzyką organizowanych w Żarkach Letnisku,
 • Siostra Estera (Ewa Cegielska) – dyr. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju, 
 • ks. dr Zdzisław Zgrzebny – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju,
 • ks. Zbigniew Dudek z Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa św. Pawła w Masłońskim,
 • Mirosława RomańskaBogusław Chwastek – członkowie Grupy „Kolor”, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju,
 • Ilona Mrowiec – prezes Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej,
 • Mirosław Podlejski – kierownik muzyczny Jurajskiej Kapeli Biesiadnej w Poraju, kompozytor,
 • Józef Ślusarz i Kazimierz Noszczyk – członkowie Kapeli Biesiadnej z Choronia,
 • Wiesław Duda – prezes Orkiestry Dętej z Choronia,
 • Marek Salamoński – prezes Orkiestry Dętej z Poraja,
 • Wiesław Popielak – kierownik Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą” w Poraju,
 • Ryszard Świerdza – kierownik Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z Żarek Letniska,
 • Grzegorz Sawicki – prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • Beata Polak – prezes Związku Kombatantów RP,
 • Konrad Maszczyk – współautor audiobooka „Porajskie Perełki”, osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
 • Jolanta Zalega – aktywnie angażująca się w przygotowywanie wielu wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez GOK w Poraju, wielokrotnie prowadzi warsztaty kulinarne,
 • Jerzy Maszczyk – autor artykułów o Choroniu, zaangażowany w powstanie kolejnego audiobooka o historii Gminy,
 • Zdzisław Zasuń – akordeonista z Żarek Letniska, akompaniator Zespołu Śpiewaczego „Kalina”, aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym Gminy,
 • Grażyna Kryst – autorka tekstów piosenek dla Zespołu Śpiewaczego "Choronianki",
 • Roman Kryst – akordeonista z Dębowca, akompaniator Zespołu Śpiewaczego „Choronianki”,
 • Henryk Zimoński – osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
 • Teresa Ociepka – sołtys Kuźnicy Starej,
 • Edward Mizera – sołtys Choronia,
 • Edward Kuc – sołtys Jastrzębia,
 • Barbara Caban – sołtys Poraja,
 • Anna Ociepka – sołtys Dębowca,
 • Jan Podsiadlik – sołtys Gęzyna.
 • Andrzej Kamiński – sołtys Żarek Letniska,
 • Sławomir Widawski – sołtys Masłońskiego.

Podziękowania dla Wójta

 

Tego wieczoru specjalną statuetkę oraz kwiaty wykonane z jesiennych liści z rąk dyrektor GOK odebrał również wójt Łukasz Stachera.

– W imieniu pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, swoim własnym oraz wszystkich środowisk twórczych, chciałabym serdecznie podziękować Panu za 8-letnią współpracę. To była ogromna przyjemność współpracować z Człowiekiem, który ma ogromny szacunek do artystów, do wszystkich środowisk, które chcą działać na rzecz krzewienia kultury, jej popularyzacji, rozwoju talentów i pasji naszej społeczności lokalnej. Do wszystkich pomysłów, które pojawiały się na przestrzeni tych 8 lat był Pan nastawiony pozytywnie i nigdy żadnego pomysłu Pan nie negował z zasady. Zawsze mogliśmy na Pana liczyć. Dziękuję, że zawsze priorytetowo traktował Pan rozwój kultury w Gminie Poraj. Dziękuję, że mieszkańcy naszej Gminy, dzieci i młodzież, nie mają kompleksów w porównaniu do dużych ośrodków jeśli chodzi o ofertę kulturalną, o jej dostępność i różnorodność – mówiła dyrektor GOK.

 

Niespodzianki dla Seniorów

 

Tego wieczoru wszystkim seniorom zgromadzonym na widowni porajskiej „Bajki” zostały wręczone ramki na zdjęcia, wykonane przez uczestników warsztatu artystycznego Centrum Integracji Społecznej (CiS) w Poraju. Dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którzy nie zawiedli i wsparli organizację IV Gminnego Dnia Seniora, każdy Senior otrzymał jakiś upominek.

Można było wygrać drobne artykuły gospodarstwa domowego, dzianinowe tuniki, obrusy i serwetki oraz talony na bukiety o wartości 50 zł każdy, wodę mineralną, soki, pudełeczka na leki oraz Protefix.

Ponadto wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk wicestarosty myszkowskiej Anny Sochy-Korendo, pamiątkowe albumy powiatu myszkowskiego.

Jednak największą wygraną był dwuosobowy, trzydniowy wyjazd na baseny termalne do Białki. Tym razem szczęście dopisało Barbarze Skórze – przewodniczącej PZERiI Koła Terenowego w Choroniu.

Laureatka wkrótce będzie wypoczywała na Podhalu, a tak wycieczkę wspomina jeden z seniorów, tak zwanych „kolonistów”, który przebywał na termach w październiku br.:

– Termy na Podhalu to doskonała okazja, by w otoczeniu majestatycznych polskich Tatr - najwyższego pasma górskiego w Polsce - naładować baterie i nabrać sił do dalszego działania. Kąpiele w wodach termalnych mają dobroczynny wpływ na nasz organizm - poprawiają samopoczucie, poprzez zawartość mikroelementów pomagają wzmocnić organizm i redukują zmęczenie. Bardzo dobrze działają też na skórę, poprawiają metabolizm, usprawniają pracę mięśni. To jeden z wielu powodów, by wybrać się na Podhale i zrelaksować w cieplutkich wodach Term Bania i Chochołowskich. Dla spragnionych zabawy czeka wieczorek taneczny z DJ-em i jest to doskonała okazja by przy wspólnym stole poznać współtowarzyszy podróży, porozmawiać i dobrze się pobawić. Kwaterujemy w małych miejscowościach położonych z dala od zgiełku miasta, stąd wyjazd na Termy Podhale sprzyja również wyciszeniu. Kąpiemy się w Termach Bania, przepięknym obiekcie idealnie wpasowującym się w naturalne ukształtowania terenu, fantastycznie wykorzystując drewno i kamień; oraz Termach Chochołowskich - największym kompleksie termalnym na Podhalu, miejscu o niezliczonych atrakcjach. Będę polecał ten wyjazd wszystkim miłośnikom relaksu i - przynajmniej chwilowego - zapomnienia o sprawach codziennych. A jeśli do tego wszystkiego dodamy łyżkę korzyści zdrowotnych i szczyptę dobrego zabawy - fantastyczny weekend gwarantowany! – Kolonista, październik 2018.

Za 10-letnią działalność na rzecz środowiska seniorów i stworzenie wspaniałych możliwości wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób w wieku 50+ dyplom specjalny został przyznany Towarzystwu Turystycznemu dla osób po 50. roku życia „Złoty Wiek” z Poraja.

Część artystyczną wydarzenia zakończył występ Elżbiety Okupskiej oraz Marty Tadli – wybitnych aktorek Teatru Rozrywki w Chorzowie, gwiazd kabaretu „Moherowe Berety”. Panie śpiewająco wprawiły zgromadzoną publiczność w dobry nastrój, a zaprezentowane skecze wywoływały salwy śmiechu i gromkie brawa.

Uroczystości towarzyszył także wernisaż obrazów i ceramiki autorstwa Marty Jędrzejewskiej – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, instruktorki ceramiki w GOK.

Zwieńczeniem tego miłego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości.

Podczas czwartkowego wieczoru Seniorzy pokazali, że są wciąż młodzi duchem, że ludzie w jesieni życia mogą i chcą być aktywni, kreatywni i wciąż chcący realizować swoje pasje. I właśnie za stworzenie możliwości do realizacji tych pasji dziękowała władzom Gminy założycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny” Henryka Chołdyk.

Być może są tacy, którzy uważają, że na emeryturze powinno się wyłącznie odpoczywać, ale nie należą do nich porajscy seniorzy, którzy zamiast kapci i wygodnego fotela stawiają na aktywność.

Kolejny Dzień Seniora w Poraju przeszedł do historii, lecz już dziś mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w dobrym zdrowiu, w takim samym, a może jeszcze liczniejszym, składzie.

To wspaniałe wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów:

– Towarzystwo Turystyczne dla osób po 50 roku życia „Złoty Wiek” z Poraja (2-osobowa wycieczka na termy),
– „Sokpol” z Myszkowa (soki),
– „Jurajska” z Myszkowa (woda mineralna),
– „Protefix” i „Doppelherz” (upominki reklamowe),
– „Ancora Collection” - Firma Dziewiarska z Poraja (tuniki),
– „Primpol AGD” z Poraja (drobne artykuły gospodarstwa domowego),
– „AVON” (kosmetyki), 
– „Polontex” S.A. z Częstochowy (obrusy, serwetki),
– „Brel” z Myszkowa (ciasta), 
– Kwiaciarnia „Kwiaty Joanny” (talony na bukiety), 
– Firma Dziewiarska „Taranis” (wsparcie finansowe)
– oraz CiS.

Wszystkim – w imieniu Seniorów i Organizatorów, gorąco dziękujemy!

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież