Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Premiera pierwszego w Polsce bezpłatnego Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów. W najbliższych dniach na oddziały geriatrii i neurologii polskich szpitali trafi pierwszy w Polsce Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów. Książka dedykowana jest zainteresowanym tematem właściwej opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.

Osoby, które opiekują się swoimi dziadkami czy rodzicami z reguły nie mają obszernej wiedzy na temat najlepszych metod postępowania z seniorami wymagającymi opieki.

Liczba osób starszych wciąż rośnie, możliwości opieki instytucjonalnej są ograniczone, w związku z czym coraz więcej ludzi wymaga opieki rodziny lub wykwalifikowanych opiekunów. Opiekunowie osób starszych są bardzo często zdani sami na siebie, postępują intuicyjnie, nie mają dostępu do podstawowych rzetelnych informacji, a nierzadko również czasu i możliwości ich zdobycia. Poradnik będzie udostępniany bezpłatnie. Jestem przekonany, że okaże się pomocny w codziennym sprawowaniu opieki nad osobą starszą – mówi prof. Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

Publikacja zawiera szereg praktycznych porad m.in. jak postępować z seniorem, którego kondycja psycho-fizyczna ulega zmianie, a także jaką rolę opiekun może odegrać dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia podopiecznego. Poradnik w przystępny dla czytelnika sposób wyjaśnia jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze czy terapeutyczne, właściwe dla schorzeń zaawansowanego wieku. Dodatkowo zawarto w nim informacje z zakresu pomocy socjalnej, na jaką mogą liczyć seniorzy oraz ich opiekunowie. Publikacja jest efektem współpracy wielu ekspertów ds. opieki, rehabilitacji, opieki społecznej i medycyny.

Poradnik w wersji książkowej będzie bezpłatnie dystrybuowany m.in. na wybranych oddziałach geriatrycznych i neurologicznych polskich szpitali. Wersję PDF Poradnika można także pobrać tutaj PDF symbol.

 

Pragniemy, aby publikacja trafiła do rodzin i opiekunów osób starszych oraz wszystkich, którzy znaleźli się w często nowej dla nich sytuacji opieki nad bliskimi miedzy innymi po udarach lub diagnozie chorób demencyjnych – mówi Agnieszka Niedziela z Promedica24, współorganizator kampanii społecznej „Zrozumieć Starość”.

Zwiększenie wrażliwości społecznej, zrozumienia i szacunku dla osób starszych oraz edukacja na temat starości, schorzeń i ograniczeń związanych z podeszłym wiekiem oraz możliwości ich pokonywania i leczenia to cele kampanii „Zrozumieć starość”, realizowanej przez Promedica24 i Fundację Zaczyn. Działania prowadzone w ramach projektu mają skłaniać do refleksji i pomagać w rozumieniu starości. Jednym z najważniejszych elementów kampanii jest Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież