header short                       porady1
Porady dnia
aktualnosci2
Aktualności
zdrowie2
Zdrowie Seniora
 pasje1
Pasje Seniora

Wrocławskie Centrum Seniora

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS), które jest wydziałem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, uruchomiło nową stronę
internetową:
www.seniorzywroclaw.pl

wcs

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS) powstało uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia
1 styczna 2009 roku. Jest wydziałem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (CIRS). Działania WCS oparte są o zasoby gminy Wrocław i podmiotów pozarządowych wchodzących w skład Centrum.

Znaczna część działalności jest prowadzona przez wolontariuszy lub w oparciu o zasoby naszych Partnerów. WCS jest płaszczyzną szybkiego przekazu informacji pomiędzy oferentami usług "senioralnych", a ich odbiorcami. To także miejsce wymiany pomysłów i łączenia sił w ich realizacji, które pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów organizacji i instytucji współpracujących z WCS.

WCS to organizacja, na której można polegać i taki wizerunek chce pielęgnować i podtrzymywać. Profesjonalne podejście do realizowanych projektów wymaga odpowiedzialnych Partnerów, z którymi współpracuje.

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS) jest projektem miasta, które wspiera Seniorów poprzez:

* zbieranie i udzielanie informacji na temat placówek działających na rzecz Seniorów,
* wspieranie wrocławskich Klubów Seniora,
* udzielanie porad i konsultacji dla osób i rodzin długotrwale chorych,
* organizowanie szkoleń dotyczących opieki i pielęgnacji w warunkach domowych,
* konsolidację organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia i usług dla seniorów,
* wyznaczanie kierunków działań miasta na rzecz osób starszych poprzez utworzenie Forum organizacji senioralnych oraz realizację programów badawczych w środowiskach osób starszych Wrocławia,
* dążenie do odtworzenia i umocnienia więzi międzypokoleniowych,
* prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych,
* wspieranie programów aktywizujących osoby starsze na terenie miasta,
* budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
* promocja i wsparcie aktywności ruchowej wśród seniorów.

 

Biblioteka dla seniorów

Biblioteki i ośrodki kulturalno-edukacyjne coraz częściej kierują swą ofertę do osób starszych. Realizowane są nowe programy szkoleniowe i informacyjne, które zachęcają seniorów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym swych miejscowości.

Tym razem powstał bezpłatny dodatek do "Poradnika Bibliotekarza" zatytułowany: "Biblioteka dla Seniorów". Dodatek ów jest opatrzony pierwszym numerem i ukazał się w czerwcu bieżącego roku. Jego publikacja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych form aktywności seniorów w bibliotekach. Oczywiście propozycja jest szczególnie kierowana do bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Podsumowanie Dni Seniora w Lipsku

W ubiegłym tygodniu w Lipsku, odbyły się Dni Seniora. Celem imprezy jest zainspirowanie środowisk senioralnych do aktywności, podtrzymywania społecznych kontaktów i wzbudzenie w osobach starszych troski o własne zdrowie. Seniorzy z Niemiec to przykład godny naśladowania, wielu z nich angażuje się społecznie, uznając tę metodę za doskonałą gwarancję długowieczności.

Imprezę organizuje Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. W akcję włączyło się ok. 100 organizacji niemieckich seniorów, które łącznie zrzeszają ponad 13 mln członków. Niemieckie środowiska senioralne są niezwykle aktywne, co powoli udziela się także polskim seniorom.

Testament - najważniejsze informacje

Testament służy do udokumentowania woli rozporządzenia własnym majątkiem, na wypadek śmierci. Często odwlekamy moment jego sporządzenia, ponieważ w naszej kulturze głęboko zakorzeniony jest lęk przed śmiercią. Nie rozmawiamy o niej, czasem traktujemy jak wstydliwy temat.

Nie tylko seniorzy powinni myśleć o sporządzeniu testamentu, lecz także młodsi ludzie, którzy pragną, aby ich majątek został zarządzany zgodnie z ich wolą, w przypadku nagłej śmierci, która dotyczy każdego człowieka stąpającego po tej ziemi.

Kwestie związane ze sporządzaniem testamentu reguluje kodeks cywilny, w szczególności księga czwarta - spadki. Warto pamiętać, że testament obejmuje rozporządzenie majątkiem jednej osoby - samego spadkodawcy. Autor testamentu nie może rozporządzać wspólnym majątkiem.

Czy można bezpiecznie się zadłużać?

Pożyczając pieniądze warto pamiętać o dodatkowych zabezpieczeniach, które uchronią nas od wielu nieprzyjemnych sytuacji. Dług, z prawnego punktu widzenia, to świadczenia pieniężne lub niepieniężne, które musimy zwrócić wierzycielowi w określonym terminie, do jakiego sami się zobowiązaliśmy. Oczywiście, by zaistniała podobna sytuacja, muszą uczestniczyć w niej dwa podmioty - dłużnik i wierzycie. Między nimi zawiązuje się stosunek prawny, czyli powstaje uprawnieni i obowiązek. Oznacza to, że każdy z podmiotów tej sytuacji będzie uprawniony i obowiązany do wykonania określonych czynności, w zależności od roli, w jakiej występuje. 
W kwestii uprawnień i obowiązków sprawa wydaje się oczywista. Dłużnik jest uprawniony do odbioru pożyczane kwoty i obowiązany do ich zwrotu w akceptowanym przez obie strony terminie. Wierzyciel zaś jest obowiązany do wydania pieniędzy i uprawniony do ich przyjęcia w chwili zwrotu. Sytuacja jest analogiczna np. do kupna-sprzedaży.

 
 
Przy zadłużaniu się, lub pożyczaniu pieniędzy warto pamiętać o tym, że każdą pożyczkę należy zawierać w formie pisemnej! Dzięki tej przezorności unikniemy np. podwójnej spłaty długu. Umowa pożyczki powinna zawierać następujące dane: muszą być podane personalia dłużnika i wierzyciela, kwota pieniężna oraz termin, do którego należy zwrócić pieniądze i w jakiej formie. Jeśli wywiążemy się do zobowiązań, które własnoręcznie podpiszmy, eliminujemy ryzyko dwukrotnej spłaty długu. Zachowanie formy pisemnej jest priorytetem! Należy o tym pamiętać.

Oczywiście, ważne jest także to, by dłużnik wpłacając pieniądze zachowywał wszelkie dowody wpłaty. 
W przypadku sprzedania długu firmie windykacyjnej, dowody spłaty i pisemna umowa zawarta z wierzycielem pozwolą nam udokumentować uregulowaną sytuację prawną i obciążyć kosztami pracy firmy windykacyjnej wierzyciela.

Katarzyna Matczuk

Ostrożnie z reklamami

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne przeprowadziło badania, z których wynika, że seniorzy dziesięciokrotnie łatwiej zapamiętują nieprawdziwe informacje. Dodatkowo udowodniono, że wierzą oni w prawdziwość fałszywych danych dziesięciokrotnie bardziej niż młodsi.

Eksperyment opisano w Journal of Experimental Psychology. Badaniom poddano dwie grupy osób: 24 starszych i 24 młodych. Uczestników poddano serii pamięciowych testów, które opracowano w taki sposób, by móc oszacować, w jakim stopniu badani podatni są na oszustwa.

Oto przebieg badania:
1. Grupom wręczono zestawy powiązanych ze sobą par słów, np. kolano, kość.
2. Wręczono grupom nową listę par wyrazów. Jedne z nich były identyczne, inne zupełnie różne, jeszcze inne zawierały jedno ze słów z pierwszej listy, drugi zaś wyraz by odmienny.

Seniorzy dziesięciokrotnie częściej błędnie rozpoznawały pary z drugiej listy jako identyczne z pierwszymi.
- W czasie testu osoby starsze konsekwentnie zapamiętywały listy niepoprawnie, nawet wówczas, gdy miały więcej czasu na ich „przestudiowanie". Uczestnicy mieli szanse powiedzieć „pas", jeśli nie byli pewni odpowiedzi, ale osoby starsze rzadko korzystały z tej opcji bardzo często się myląc - relacjonuje gazeta.

Na wynik badań miały niewątpliwy wpływ kłopoty i pamięcią i niechęć do ujawnienia swojej niewiedzy. Z tych powodów seniorzy w większym stopniu narażeni są na oszustwa. Osoby starsze mogą jednak skutecznie bronić się przed manipulacjami handlarzy, ekspedientów, agentów ubezpieczeniowych.

 

Seniorzy w akcji

Warszawskie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" jest organizatorem ogólnopolskiego kursu dotacyjnego "". Konkurs rozpoczął się w sierpniu minionego roku. Do końca kwietnia 2009 roku można było przystąpić do uczestnictwa w nim. Mimo, że "rekrutacja" została już zakończona warto już teraz zasięgnąć informacji na temat "Seniorów w akcji", by móc przystąpić do kolejnej edycji. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wykorzystanie ogromnego potencjału, który drzemie w starszym pokoleniu. Seniorzy dysponują wolnym czasem, wiedzą i życiowym doświadczeniem, często są one jednak niewykorzystane, z ogromną stratą dla całego społeczeństwa.
- Prowadząc program „Seniorzy w akcji”, stawiamy na pracę ze starszymi liderami. Szukamy aktywnych osób 55+, które mogą stać się animatorami ciekawych przedsięwzięć w swoich społecznościach. Zachęcamy osoby 55+ do realizacji własnych projektów społecznych, do rozwijania posiadanych pasji i zainteresowań - zachęcają do udziału w konkursie organizatorzy konkursu.

Wybrane projekty będą finansowane ze środków konkursu. Organizatorzy przyznają fundusze na realizacje inicjatyw, które zaktywizują starsze osoby, zainicjują współpracę międzypokoleniową i rozpowszechnią wolontariat osób starszych.

Projekt można współtworzyć z osobą do 30. roku życia. Aktywni seniorzy mają niepowtarzalną okazję, by zrealizować swoje pomysły.

Katarzyna Matczuk

Zawsze Aktywni - Gdynia zaprasza na konferencję

Seniorzy są zaproszeni na konferencję "Zawsze Aktywni". Odbędzie się ona w gdyni, w dniach 4-5 czerwca 2009 r. Warto połączyć uczestnictwo z rekreacyjnym wyjazdem nad morze.

Tematem spotkań będzie fizyczna i umysłowa aktywność osób starszych. Seniorzy będą mogli wymienić doświadczenia i pomysły z innymi uczestnikami konferencji i organizacjami, któe na codzień aktywizują starsze osoby do realizowania swych pasji, nauki, ćwiczeń.

Komisja Sportu Związku Miast Bałtyckich jest inicjatorem konferencji. Spotkanie będzie miało charakter międzynarodowy. Wśród rodzimych prelegentów, będziemy mogli wysłuchać wykladów zagranicznych mówców z Danii, Finlandii, Norwegii, Niemiec i ze Szwecji.

Poruszane tematy oscelują w kategoriach problematyki procesu starzenia się i dbałości o zdrowie w tym okresie życia. Organizatorzy zadbali o to, by słuchaczom przedstawion skuteczne programy popularyzujące zdroworozsądkowe postawy. Seniorzy będą mieli okazję zapoznać się z projektami budującymi kondycję fizyczną, zwiększającymi aktywność umysłową oraz zachęcającymi do aktywności zawodowej.

Mimo, że zgłoszenia należało nadsyłać do 20 kwietnia 2009 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., warto zapoznać się z możliwością dodatkowego uczestnictwa w konferencji, miejsc dla wolnych słuchaczy z pewnością nie zabraknie.

Katarzyna Matczuk

Witajcie Seniorki i Seniorzy

Rozumiem! Macie wątpliwości czy powyższy apel już Was dotyczy. Zatem już na początku zderzamy się z odwiecznymi problemami „tworzenia praw” (lub zasad) i ich wykonywania w życiu. W pierwszej wersii tego tekstu zamieściłem bezproblemowy, (poniższy) tekst .

„Jesteście na stronie sprzyjającej, szczególnie ludziom po 65 roku życia i usiłującej scalić i wykorzystać ich bogate już doświadczenie, szczególnie to nazywane „życiowym”, dla uatrakcyjnienia Waszej „drogi dochodzenia” do tego dostojnego wieku. Te miłe dla uszu nazwy w tytule są darem naszych przodków i doskonale zacierają konkurujące z nim określenia „struszki” i „starcy”, które na zwykłej zasadzie działania codzienności, nie kojarzą się optymistycznie z naszymi odczuciami, także z nadziejami.”

Była to wersja „prawego konstytucjonalisty”, którego przewodnim celem jest jednoznaczność prawa i pozbycie się ewentualnych kłopotów z jego stosowaniem, zaś jego rzeczywiste (ludzkie) racje zostały usunięte na plan dalszy – do rozstrzygnięć w sądach. Przyjęcie za kryterium wieku 65 lat, to postawa wygodna, niekiedy niebędna, ale „nieludzka”. Ideałem prawa powinno być jego odniesienie do doskonale zdefiniowanych podmiotów i przedmiotów. Co zatem począć w naszym skromnym (jednak bardzo reprezentatywnym) przypadku podmiotow; Seniorek i Seniorów, oraz reprezentanta przedmiotu jakim jest ich doświadczenie?

"Przez pokolenia", aktywizacja Seniorów w Internecie

Niestety, mimo popularyzacji Internetu i jego niemal powszechnej dostępności, starsi ludzie korzystają z niego sporatycznie. Dane analityków rynku dowodzą, że w grupie osób, które ukończyły 60 lat, zaledwie 3 proc. to użytkownicy sieci. Internet i dobrodziejstwa, jakie ze sobą niesie,  nie jest pożytkowany przez pokolenie, które mogłoby wspaniale wzbogacić jego zasoby.

Powstają programy aktywizujące Seniorów w obrębie wirtualnej przestrzeni. W gminach, nawet tych maleńkich, prowadzone są 50-godzinne szkolenia dla osób starszych. Ich celem jest wpojenie podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu, połączona z praktyczną nauką obsługi.

Coraz więcej jest także stron dedykowanych Seniorom. Niektóre próbują przybiliżyć wirtualny świat, stanowią instrukcję obsługi Internetu. Doskonałym przykładem takiego portalu jest www.przez-pokolenia.pl. Strona ta wspiera akcję pod tym samym hasłem. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja Seniorów w Internecie. Organizatorzy angażują także młodych, których zadaniem jest zaproszenie rodziców i dziatków do wirtualnego świata i przwodzenie im w tej bezkresnej nimal przestrzeni.

- Zamierzamy promować wizerunek „nowoczesnego seniora”, który nie tylko sam zna się na komputerach i Internecie, ale także propaguje taką właśnie postawę w swoim środowisku. Wierzymy, że Internet jest jednym z narzędzi budujących więzi między pokoleniami. Naszym celem długofalowym jest zlikwidowanie „bariery technologicznej” dzielącej dziś starszych i młodszych - czytamy na stronie monitującej akcję "Przez pokolenia".

Patronami przedsięwzięcia są: UPC Polska, Eurobank, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Katarzyna Matczuk 

Policja radzi

Pamętaj...

 • będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
 • nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj;
 • jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
 • jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny;
 • nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się firm a transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
 • nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;
 • mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
 • nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.

Zdrowie Seniora

 • Teranostyka

  Teranostyka, czyli ścisłe połączenie diagnostyki i terapii w celu dobrania do potrzeb konkretnego pacjenta celowanego leczenia - bezpiecznego i skutecznego jednocześnie, to przyszłość medycyny –
  w tym medycyny nuklearnej. Medycyna personalizowana, teranostyka i medycyna precyzyjna to obecnie najczęściej powtarzane pojęcia, charakteryzujące medycynę przyszłości. Filozofia teranostyczna będzie coraz bardziej powszechna, zwłaszcza w onkologii – prognozują eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

  Diagnostyka + terapia

  Pojęcie „teranostyka” sformułowano w oparciu o połączenie dwóch słów: terapia i diagnostyka.

  Więcej…  
 • Jakie składniki redukują cellulit

  Kofeina oraz ekstrakty z bluszczu, ruszczyka kolczastego, kasztanowca, bylicy boże drzewko i alg to składniki, jakie powinien zawierać krem na cellulit. Rozbijają one komórki tłuszczowe, usuwają toksyny i poprawiają krążenie, dzięki czemu mogą redukować tzw. skórkę pomarańczową.

  1. 1. Bluszcz pospolity.

  W składzie preparatów na cellulit znajdować się może bluszcz pospolity, czyli wiecznie zielone pnącze oplatające drzewa i ściany. Zawiera on flawonoidy, saponiny i polifenole, które poprawiają mikrokrążenie krwi i odprowadzanie limfy spod skóry, dlatego zapobiegają powstawaniu obrzęków. Składniki te wpływają także na rozbijanie komórek tłuszczowych, wspomagają metabolizm i przyspieszają spalanie tłuszczu.

  Więcej…  
 • Łuszczycowe zapalenie stawów

  Wieloletnie opóźnienia diagnostyczne skazują pacjentów chorych na ŁZS na niebezpieczne powikłania zdrowotne i konsekwencje na całe życie – apelują eksperci kampanii „ŁZS Podwójny cios”.

  Sześć miesięcy zgodnie z zaleceniami EULAR to czas, w którym łuszczycowe zapalenie stawów powinno zostać zdiagnozowane, aby uniknąć życia w bólu – podkreśla Monika Zientek prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”. Niestety tak się nie dzieje. Od momentu wystąpienia pierwszych objawów ze strony stawów do postawienia prawidłowej diagnozy mija często nawet 5 lat.*1 - To zdecydowanie za długo.

  Więcej…  
 • Udar mózgu, jak się chronić?

  SENIORZE,
  CHROŃ SIĘ PRZED UDAREM!

  Andrzej PrzybylskiUdar mózgu to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najczęstsze są udary niedokrwienne (85%). Ryzyko wystąpienia takiego udaru rośnie aż pięciokrotnie u pacjentów z migotaniem przedsionków, arytmią charakterystyczną dla wieku podeszłego. Warto wiedzieć, jak się chronić przed powikłaniami migotania przedsionków i uniknąć udaru mózgu – radzi ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  Podstępny wróg, cichy zabójca

  Więcej…  
 • Okulary czy soczewki na wakacje?

  Okres wakacyjny dla wielu Polaków kojarzy się z wypoczynkiem nad morzem. Jak powinny zaplanować taki wyjazd osoby z wadą wzroku? Lepiej spędzić urlop z okularami korekcyjnymi czy soczewkami kontaktowymi? Podpowiada Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

  Zalety okularów

  Wakacje nad Bałtykiem to dla wielu z nas plan na najcieplejsze miesiące roku. Jednak każda osoba z wadą wzroku, która wybiera się nad wodę, boryka się z tym samym problemem – okulary czy soczewki kontaktowe?

  Więcej…  
 • Pielęgnacja stóp latem

  Obecnie chodzimy z odsłoniętymi stopami, dlatego szczególnie warto zadbać o ich świeżość i gładkość. W tym celu można moczyć je w wodzie z rozpuszczonym ałunem potasowym, który hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach potu. Zrogowaciałego i martwego naskórka pozbędziemy się dzięki marokańskiemu pumeksowi z glinki czerwonej.

  Wymagający czas dla stóp.

  Stopy są taką samą wizytówką człowieka jak twarz czy dłonie, co jest szczególnie istotne podczas lata. Kiedy temperatura rośnie zwykle chodzimy bez skarpetek czy rajstop, w sandałach i japonkach.

  Więcej…  
 • Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

  Eksperci: powikłań zabiegów elektroterapii całkowicie nie wyeliminujemy, ale możemy diagnozować je wcześniej i leczyć skuteczniej:

  Zaktualizujmy wskazania do refundacji w badaniach obrazowych!

  Kardiologiczne układy wszczepialne mają duży wpływ na poprawę rokowania pacjentów ze złożonymi postaciami arytmii. Ta metoda terapii zaburzeń rytmu serca, choć skuteczna, niesie ze sobą ryzyko komplikacji, które, ze względu na skalę, stanowią poważne wyzwanie kliniczne.

  Więcej…  

Aktualności seniora

Zamienniki Viagry – pompki próżniowe

Jest to dosyć skuteczna metoda wspomagania leczenia impotencji. Urządzenie składa się z cylindra, pompki oraz pierścieni zaciskających.

Więcej…

Zamienniki Viagry – MUSE (docewkowy system leczący zaburzenia wzwodu)

Metoda MUSE polega na tym, że substancja (prostaglandyna E1) jest wprowadzana bezpośrednio do cewki moczowej za pomocą specjalnego aplikatora.

Więcej…

Zamienniki Viagry – zastrzyki

Jest to metoda inwazyjna z użyciem środków farmakologicznych przypisanych przez urologa. Pacjent samodzielnie wstrzykuje lek przed stosunkiem (maksymalnie 20 minut wcześniej) za pomocą specjalnego pena.

Więcej…

Pasje Seniora

CZATeria

seniorzy gotowe fb

Nowości

Wyszukiwanie