Dobrowolne Programy PPE i PPK

Emerytura PPK

Pracownicze Programy Emerytalne i Pracownicze Plany Kapitałowe

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) umożliwiają gromadzenie oszczędności na poczet przyszłej emerytury, przy wsparciu finansowym pracodawcy, a w przypadku PPK także przy wsparciu państwa (wpłata powitalna w wysokości 250 zł, dopłaty roczne w wysokości 240 zł).

Czytaj więcej...

Indywidualne Konto Emerytalne

Wczasy nad woda

IKE czy IKZE?

dr Joanna Plak-Warecka

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) umożliwiają gromadzenie oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Jest to rozwiązanie dobrowolne, jednakże zalecane, zważywszy na prognozy według których składki płacone do ZUS, nie zagwarantują bezpieczeństwa finansowego na starość.

Czytaj więcej...

Szara strefa czy praca legalna?

tractor 3571452 1920

Praca w szarej strefie a emerytura *1

dr Joanna Plak-Warecka

Zatrudnienie w szarej strefie nie maleje. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Po stronie pracodawców do najważniejszych czynników, można zaliczyć takie, jak: niestabilna i pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnąca inflacja, trudne warunki prowadzenia działalności

Czytaj więcej...

Emerytura stażowa po ilu latach?

Spacer w parku emerytow 1

EMERYTURY STAŻOWE *1

dr Joanna Plak-Warecka

Emerytura stażowa z założenia przysługuje każdej osobie, która przepracowała wymagany okres czasu, odprowadzając z tego tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne. Przy nabyciu prawa do świadczenia nie jest istotny wiek, a jedynie staż pracy.

Czytaj więcej...

Emerytura obywatelska

canada emerytury

Emerytura obywatelska *1  - czy Polska jest na nią gotowa?

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka

Emerytura obywatelska, to świadczenie, które sprawdza się w dużo bogatszej niż Polska, Kanadzie.

Czytaj więcej...

Świadczenia przedemerytalne

Emerytura pomostowa woman 1

Świadczenie przedemerytalne *1

dr Joanna Plak-Warecka

Świadczenie przedemerytalne może zostać przyznane osobie; która łącznie spełniła (w zależności od wariantu) poniższe warunki:

Czytaj więcej...

Emerytura pomostowa - warunki

Emeryci na wakacjach

Emerytura pomostowa- komu przysługuje i na jakich zasadach *1

dr Joanna Plak-Warecka

Emerytura pomostowa przysługuje osobom urodzonym po 31.12.1948 r., które spełniają łącznie poniższe warunki:

Czytaj więcej...

Emerytura częściowa

Babcia grandmother

Emerytura częściowa *1 została zniesiona z dniem 1 października 2017 r. , Możliwość złożenia wniosku o ten rodzaj świadczenia była przewidziana dla mężczyzn, którzy do 30.09.2017 r. spełnili obydwa poniższe warunki:

  • ukończenie 65 lat i jednocześnie nie osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego (docelowo miał on wynosić 67 lat)
  • osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego w wymiarze minimum 40 lat.
Czytaj więcej...

Podkategorie