Początek starości - kiedy?

Senior Josef zmeczony

Kryzysy w starości i sposoby ich rozwiązywania

dr Joanna Plak-Warecka

W poszczególnych fazach życia człowiek mierzy się z sytuacjami kryzysowymi. Szczególny charakter mają te, które występują w podeszłym wieku.

Jednym z najpoważniejszych kryzysów w życiu osób dojrzałych jest przejście na emeryturę, uznawane za początek starości. Jest to proces długotrwały, obejmujący kilka faz. Posiłkując się typologią R.Atchleya, wyróżniamy następujące etapy tego procesu:

Czytaj więcej...

Syndromy towarzyszące starości

Babcia Irena 1

Wybrane zespoły i syndromy towarzyszące starości oraz starzeniu się.      

Część I

dr Joanna Plak-Warecka

 W niniejszym artykule zostaną scharakteryzowane wybrane zespoły i syndromy towarzyszące starości oraz procesowi starzenia się.

Czytaj więcej...

Syndromy towarzyszące starości

Wybrane zespoły i syndromy towarzyszące starości oraz starzeniu się

Część II

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka

Syndrom starego marynarza – występuje u osób w podeszłym wieku i polega na zwierzaniu się obcym ludziom, opowiadaniu im prywatnych/ intymnych szczegółów z życia, których często nie opowiedziałoby się członkom rodziny w myśl zasady, że o pewnych rzeczach lepiej rozmawiać z obcymi. Syndrom ocalałego został po raz pierwszy opisany przez W. G. Niderlanda, jako szczególny zespół zmian tożsamości i charakteru, występujący u ofiar Holocaustu; obejmujący: depresję, bezsenność, wycofanie z kontaktów z ludźmi, odczuwanie silnego lęku i poczucia winy wobec tych którzy nie przeżyli. Z czasem objawy się nasilają i dołączają do nich nowe, takie jak: strach przed głodem i nadmierne gromadzenie jedzenia na tą okoliczność, silne bóle głowy, natręctwa, zaburzenia świadomości, utrata samokontroli w różnych sytuacjach, zaburzenia snu i koszmary senne, apatia/poczucie bezradności, podwyższona czujność, obawa przed wystrzałami i hałasem (np. petardy, szczekanie psów), poczucie przegranego życia i związane z tym cierpienie psychiczne, obsesyjne myśli.

Czytaj więcej...

Nowości w emeryturach 2022

w letnim sloncu

„Złota jesień życia”, czyli Polski Ład dla seniorów.

dr Joanna Plak-Warecka

Zgodnie z założeniami, jednym z beneficjentów Polskiego Ładu są seniorzy, dla których przewidziano szereg udogodnień i zachęt, mających na celu jak najdłuższe ich utrzymanie w zatrudnieniu, jak również pozwalających im na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Wśród przedmiotowych propozycji znalazły się następujące:

Czytaj więcej...

Bezpieczne zakupy w sieci

ecommerce zakupy internetowe

Senior bezpieczny w sieci - zasady robienie zakupów online

  1. Należy wyposażyć telefon lub laptop/komputer, które służą do zakupów, w program antywirusowy i dbać o jego aktualizację.
Czytaj więcej...

Ukrywana depresja w śród seniorów - objawy, leczenie

depresja maskowana

Maski depresji u seniorów

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak

Depresja maskowana daje symptomy, które nie są kojarzone z typowymi objawami tej choroby. Są to: m.in.: ból głowy, skoki ciśnienia, utrata wagi, ból mięśni, swędzenie skóry. Z powodu nietypowych objawów pacjent jest diagnozowany pod kątem innych schorzeń, co opóźnia podjęcie właściwego leczenia.

Można wyróżnić pięć rodzajów masek depresji:

  • Bólowe – przejawiają się w bolach różnego pochodzenia, najczęściej: głowy, mięśni, a nawet serca, co może mylnie wskazywać na schorzenia tego narządu.
Czytaj więcej...

Powikłania po Covid-19

Covid 19 psycholog terapia

Rehabilitacja po Covid -19. *1

dr Joanna Plak-Warecka

Osoby, które przechorowały Covid – 19, a ich stan zdrowia uległ pogorszeniu na skutek choroby, mogą skorzystać z kompleksowego programu rehabilitacji dla ozdrowieńców, który przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia. Rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni i obejmuje opiekę lekarską, pielęgniarską oraz wsparcie psychologiczne.

Czytaj więcej...

Opieka nad seniorami w pandemii

opiekunka covid 19

Wpływ pandemii Covid-19 na opiekunów nieformalnych w Europie.

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak

Jak pokazują statystyki, pandemia w największym stopniu dotknęła osoby starsze. Nie mniej zagrożoną grupą są osoby sprawujące opiekę nad seniorami – opiekunowie nieformalni. W jaki sposób pandemia wpłynęła na różne aspekty codziennej egzystencji członków rodzin, sąsiadów i innych osób sprawujących bezpłatną opiekę nad seniorami? Na to pytanie próbują odpowiedzieć badacze, którzy przeanalizowali doświadczenia opiekunów nieformalnych w Europie w czasie pandemii Covid – 19.

Czytaj więcej...

Podkategorie