Odwodnienie organizmu u seniora

Drink nawadnijacy

Jak zapobiegać odwodnieniu seniora *1

dr Joanna Plak-Warecka

Odwodnienie to częsty, a jednokrotnie bagatelizowany, problem seniorów. Szacuje się, że ponad 40% hospitalizacji starszych osób jest nim spowodowana. Organizm seniora jest szczególnie podatny na to zjawisko, ponieważ po 60 roku życia dochodzi do takich istotnych zmian, jak: zmniejszenie całkowitego poziomu wody w tkankach; osłabienie odczuwania pragnienia, obniżenie zdolności nerek do zatrzymywania wody.

Czytaj więcej...

Opieka nad seniorami 2024 rok.

Na laweczce senior

Szczególna opieka geriatryczna *1

dr Joanna Plak-Warecka

 Na początku 2024 roku weszła w życie ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej, czyli szczególnych formach opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły 75 lat; świadczonych w: szpitalnych oddziałach geriatrycznych, centrach zdrowia 75+ oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Renta wdowia w 2024 roku

Renta wdowia

Renta wdowia

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka 3

Renta wdowia jest świadczeniem, które ma zostać wprowadzone w 2024 roku. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz- Bąk wyjaśniła, że dzięki temu rozwiązaniu osoby które utracą współmałżonka, nie doznają jednocześnie znaczącego pogorszenia warunków życiowych, na skutek utraty świadczenia które pobierał zmarły.

Czytaj więcej...

Bon Senioralny w 2024 roku

Bon senioralny

Bon senioralny

dr Joanna Plak-Warecka

To rozwiązanie, z powodzeniem funkcjonujące od wielu lat we Włoszech, czy w Niemczech; ma szanse zaistnieć także w polskiej rzeczywistości. Minister ds. polityki senioralnej p. Marzena Okła – Drewnowicz poinformowała opinię publiczną, że w 2024 roku zostanie wprowadzony bon senioralny, kierowany w pierwszej kolejności do osób 75+, a podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy będzie (prawdopodobnie) spoczywało na pracownikach OPS, którzy (po konsultacji z lekarzem) orzekaliby ile godzin wsparcia wymaga dana osoba.

Czytaj więcej...

Święty Mikołaj dla Seniora.

Boze Narodzenie 2023

Senior (nie tylko) na święta – przegląd wybranych inicjatyw

dr Joanna Plak-Warecka

List do seniora jest to inicjatywa realizowana przez Fundację Święty Mikołaj dla Seniora *1, która swoje działania kieruje przede wszystkim do starszych osób mieszkających w domach pomocy społecznej oraz osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w placówkach opieki długoterminowej, takich jak: Domy Pomocy Społecznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Czytaj więcej...

Fundacja Seniorów - Siwy Dym

Siwy dym

Fundacje w służbie seniorom. Fundacja „Siwy Dym”.

dr Joanna Plak-Warecka

Fundacja Aktywizacji Seniorów „Siwy Dym” *1 realizuje szereg projektów, adresowanych w szczególności do kobiet w wieku 60+, mających na celu wsparcie ich w borykaniu się z problemami życia codziennego, jak również podwyższenie jakości ich życia. Jednym z nich, jest projekt „Depresja w opresjach”, realizowany od 2016 roku. Jest on adresowany do kobiet 60+, borykających się z zaburzeniami nastroju, którym towarzyszą objawy psychosomatyczne.

Czytaj więcej...

Uprawnienia Lekarza Rodzinnego

lekarz rodzinny

Zmiany uprawnień lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej*1

dr Joanna Plak-Warecka

Od 1 listopada 2023 r. uprawnienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych) ulegną rozszerzeniu. Oznacza to, że będą mogli kierować pacjentów na dodatkowe badania, zarezerwowane do tej pory dla lekarzy specjalistów oraz będą mieli możliwość objęcia opieką koordynowaną więcej grup pacjentów.

Czytaj więcej...

Podkategorie