Legalna eutanazja

Film Plan 75 *1- początek końca? Film skłania do refleksji. Czy to jest fikcja, czy bliska przyszłość; nie tylko seniorów żyjących w Japonii? Warto obejrzeć i wyrobić sobie opinię.

Czytaj więcej...

Renta alkoholowa

Rentę alkoholową może uzyskać osoba, która straciła zdolność do pracy (całkowicie lub częściowo) na skutek poważnych schorzeń spowodowanych bezpośrednio chorobą alkoholową i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Czytaj więcej...

Silvoterapia

Silvoterapia – jest to metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą, poprzez spacery, wspólne zbieranie kwiatów, szyszek,

Czytaj więcej...

Choreoterapia

Choreoterapia – jest to terapia tańcem, w trakcie której następuje zwiększenie świadomości własnego ciała, istnieje przestrzeń na rozładowania emocji.

Czytaj więcej...

Teatroterapia

Teatroterapia - może występować w formie biernej (oglądanie spektakli i dyskusja na ich temat) lub w formie czynnej (seniorzy odgrywają określone role).

Czytaj więcej...

Muzykoterapia

Muzykoterapia – jest jedną z technik arteterapii, polegającą na leczeniu poprzez kontakt z odpowiednio dobraną muzyką, w znacznej mierze służy poprawie nastroju i działa motywująco na seniorów.

Czytaj więcej...

Arteterapia

Arteterapia - polega na wykorzystaniu w celach leczniczych różnych rodzajów sztuki, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie zdolności

Czytaj więcej...

Socjoterapia

Socjoterapia – ma na celu korektę zaburzeń ruchowych, zachowania i zaburzeń emocjonalnych. Jej celem jest zapobieganie izolacji osoby będącej w terapii.

Czytaj więcej...

Ergoterapia

Ergoterapia – terapia polegająca na leczeniu pracą, podczas której poprzez dobór odpowiednich zadań można wpływać usprawniająco na pacjenta,

Czytaj więcej...

Renta dożywotnia

Renta dożywotnia jest produktem, adresowanym do seniorów, którzy ukończyli 65 lat i posiadają prawo własności do nieruchomości. Umowa jest sporządzana w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej...