Przedwczesne starzenie się

Przedwczesne starzenie się – polega na wystąpieniu objawów starzenia się w wieku wcześniejszym niż ogólnie przyjęty w danej kulturze. Szczególnymi przypadkami tego zjawiska są: progeria, zespół Cockayne’a i zespół Wernera.

Czytaj więcej...

Profilaktyka 40 Plus

Program badań profilaktycznych dla osób dojrzałych – „Profilaktyka 40 Plus” Jest to program przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem jest zwiększenie odsetka osób poddających się badaniom

Czytaj więcej...

Zdrowie polskich seniorów

Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii. W sierpniu 2020 r Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badanie wśród 1118 osób w wieku 60+, z czego 79,3% stanowiły kobiety, a 17,1% mieszkańcy obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...

Świadczenie postojowe dla seniorów

Świadczenie postojowe – wsparcie pracujących emerytów w czasie pandemii. Świadczenie postojowe jest przewidziane dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonujących umowy cywilnoprawne, jeśli w następstwie Covid-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.

Czytaj więcej...

Projekt lek 75+

Projekt lek 75+ jest inicjatywą rządową skierowaną do obywateli w podeszłym weku, którzy w dniu wystawienia recepty skończyli 75 lat (ten warunek jest weryfikowany na podstawie PESEL) oraz leczą się na choroby ujęte w wykazie

Czytaj więcej...

Dziadkowie biznesu

Dziadkowie biznesu – jest to projekt zainicjowany przez studentki Uniwersytetu Warszawskiego, mający na celu wsparcie biznesów prowadzonych przez seniorów, poprzez wypromowanie ich w Internecie, w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).

Czytaj więcej...

Kosmetyki dla seniorów

Kosmetyki dla seniorów – kilka słów o zasadach pielęgnacji dojrzałego ciała Nie jest tajemnicą, że dojrzała skóra potrzebuje innej pielęgnacji niż skóra młodej osoby. Wraz z upływem czasu zanikają włókna kolagenowe i warstwa lipidowa, co czyni ją bardziej podatną na uszkodzenia i zrogowacenia, jak również przyczynia się do powstawania zmarszczek oraz przebarwień.

Czytaj więcej...

Depresja w śród seniorów

Srebrny odcień depresji – kampania Fundacji Itaka i Fundacji Twarze Depresji. Fundacja Itaka, która wielu osobom może kojarzyć się z działaniami realizowanymi na rzecz osób zaginionych, postanowiła pochylić się nad innym ważnym tematem, tj. depresją seniorów.

Czytaj więcej...

Rwa kulszowa, kamica nerkowa

Rwa kulszowa a kamica nerkowa – objawy, czas trwania, leczenie
Rwa Kulszowa - objawy:
  • · silny ból kręgosłupa lędźwiowego promieniujący do pośladka;
  • · silny ból w pośladku promieniujący na nogę, szczególnie do tylnej części uda i do łydki;
Czytaj więcej...

Depresja maskowana

W depresji maskowanej pojawiają się objawy, które nie są typowe dla przebiegu tego schorzenia i sugerują wystąpienie innych chorób. Należą do nich: dolegliwości bólowe, fobie, natręctwa, zaburzenia odżywiania, skłonności do przyjmowania używek, zaburzenia krążenia i szereg innych.

Czytaj więcej...

Test na andropauzę ADAM

Test na andropauzę (Androgen Deficiency in the Aging Male-ADAM) służy do samodzielnej, wstępnej weryfikacji wystąpienia andropauzy u mężczyzn. Zalecany jest mężczyznom w wieku około 50 roku życia, którzy obserwują u siebie takie objawy, jak: spadek libido, zaburzenia erekcji, złe samopoczucie, nerwowość, zaburzenia snu, zaburzenia wagi ciała.

Czytaj więcej...

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus – to program rządowy, przewidziany do realizacji w latach 2018-2025. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach, w tym seniorom.

Czytaj więcej...

Niedociśnienie

Niedociśnienie – nie jest jednostką chorobową, jednak potraf skutecznie obniżyć jakość życia. O niedociśnieniu mówimy w sytuacji, gdy ciśnienie skurczowe krwi jest niższe niż 100.

Czytaj więcej...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest to przewlekła choroba układu krążenia, objawiająca się zwiększonym ciśnieniem krwi. O łagodnym nadciśnieniu mówimy, gdy ciśnienie skurczowe wynosi 140-159, a rozkurczowe 90-99; o umiarkowanym, odpowiednio: 160-179 i 100-109, o ciężkim przy ciśnieniu skurczowym powyżej 180, a rozkurczowym- powyżej 110.

Czytaj więcej...