Renta dożywotnia

Renta dożywotnia jest produktem, adresowanym do seniorów, którzy ukończyli 65 lat i posiadają prawo własności do nieruchomości. Umowa jest sporządzana w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej...

Vishing

Vishing – polega na podszywaniu się pod instytucję, firmę, urząd w celu wyłudzenia poufnych danych, takich jak: login i hasło do kont bankowych, numer karty kredytowej, numer PESEL.

Czytaj więcej...

Phishing

Phishing – polega na podszywaniu się pod instytucję, firmę, urząd w celu wyłudzenia poufnych danych, takich jak: login i hasło do kont bankowych, numer karty kredytowej, numer PESEL.

Czytaj więcej...

Syllogomania

Syllogomania – jest to zaburzenie natury psychicznej, które polega na obsesyjnym gromadzeniu zbędnych, bezwartościowych rzeczy (stare gazety, puste plastikowe opakowania, puste puszki, stare ubrania, itp.).

Czytaj więcej...

Przemijający atak niedokrwienny TIA

Zwiastuny groźnych chorób - przemijający atak niedokrwienny (TIA) Mianem przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) określa się nagłe wystąpienie objawów neurologicznych spowodowanych zaburzonym dopływem krwi do mózgu, które samoistnie ustępują w przeciągu 24 godzin.

Czytaj więcej...

Przeterminowane leki

Czy można zażywać przeterminowane leki? Termin ważności leku określa do kiedy medykament jest w pełni wartościowy i cechuje go odpowiednie stężenie substancji leczniczych.

Czytaj więcej...

SIBO zespół rozrostu bakteryjnego

Zespół SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego) – jest to nadmierny rozrost flory bakteryjnej w obrębie jelita cienkiego, prowadzący do: dotkliwego bólu brzucha, uczucia pełności, wzdęć, biegunek i zaburzeń wchłaniania.

Czytaj więcej...

Fibromialgia

Fibromialgia – jest to przewlekła choroba reumatyczna ścięgien i mięśni, której towarzyszy przewlekłe zmęczenie, problemy ze snem, ogólne rozbicie i ból oraz uczucie sztywności ciała i nadmierna wrażliwość na dotyk.

Czytaj więcej...

Od Nowa poCovidowa

„Od Nowa poCovidowa – Warszawiacy 60+” to projekt realizowany przez Fundację Oswoić Stres. Jest on skierowany do warszawiaków w wieku 60+, którzy znajdują się w kryzysie psychologicznym,

Czytaj więcej...

Przedwczesne starzenie się

Przedwczesne starzenie się – polega na wystąpieniu objawów starzenia się w wieku wcześniejszym niż ogólnie przyjęty w danej kulturze. Szczególnymi przypadkami tego zjawiska są: progeria, zespół Cockayne’a i zespół Wernera.

Czytaj więcej...

Profilaktyka 40 Plus

Program badań profilaktycznych dla osób dojrzałych – „Profilaktyka 40 Plus” Jest to program przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem jest zwiększenie odsetka osób poddających się badaniom

Czytaj więcej...

Zdrowie polskich seniorów

Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii. W sierpniu 2020 r Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badanie wśród 1118 osób w wieku 60+, z czego 79,3% stanowiły kobiety, a 17,1% mieszkańcy obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...

Świadczenie postojowe dla seniorów

Świadczenie postojowe – wsparcie pracujących emerytów w czasie pandemii. Świadczenie postojowe jest przewidziane dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonujących umowy cywilnoprawne, jeśli w następstwie Covid-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.

Czytaj więcej...